אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ל

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
מתן לב רן ארזיעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6959566
03-6959970
זהבית לבנוןמזכירת מנהל וכח אדם במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408975
03-6409566
פבריס יצחק לוזוןעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
יהב לוימורה מן החוץ במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ד"ר ירדן דינו לויסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6409565
ד"ר שי לויסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6405893
ד"ר תמיר לויעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ד"ר שירלי לוימנהלת ביה"ס לחינוך
עמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ד"ר ארז לויעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408115
רועי שמעון לוימורה מן החוץ בחשבונאות-שנה ד
דורון לוי נחמניעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
זהבית לויטץמנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6406302
בני ליבאיעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ד"ר צבי ליברבדימוס במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6406302
נוי לייביקרעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
הילה לייזרוביץעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
פרופ' ניסן לנגברגסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6406300
גל פלורה לנדאו יערימנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ד"ר ורדית לנדסמן שורץסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6406343
ד"ר שביט לסקימורה מן החוץ במנהל עסקים ניהול פיננסי
09-7965825
ליהי לסקר-דנגורעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ד"ר לירז לסרימורה מן החוץ במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ענת לפידותמורה מן החוץ במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
מורה מן החוץ בחוג למדע המדינה
מיכאל לשםסגל אקדמי זוטר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
פרופ' משה לשנוסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6406467
03-6409560
צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive