קתדרות

קתדרת מכסיקו למערכות מידע ניהוליות

מופקד על הקתדרה: פרופ' גל אסטרייכר


הקתדרה למערכות מידע תומכת במחקר ובכנסים ובמפעלים ישראלים כגון הלקסיקון לאמנות ישראלית. הציר המרכזי סביבו מתנהלת פעילות המחקר במסגרת הקתדרה הוא הפיתוח, השימוש והניהול של מערכות מידע ממוחשבות בארגונים. מאמצי המחקר ממוקדים במדיניות ניהולית ותכנון בתחום מערכות מידע, כלכלת מחשבים ומידע, גישות לניתוח ותיכון מערכות, תפקיד המידע בארגון, ביצועי מערכות ממוחשבות, מערכות תומכות החלטה, בטיחות מערכות מידע והשפעת טכנולוגיות המידע על החברה.

בנוסף לפעילותה המחקרית מקיימת הקתדרה פעילות אקדמית וציבורית שמטרתה, לפרסם ולהשתתף בממצאי מחקרים עם חוקרים אחרים בישראל ובעולם ולהביא את ממצאי המחקרים לידיעת קובעי מדיניות, מנהלים בסקטור הציבורי והעסקי, אנשי מקצוע והציבור הרחב.

 

פרויקטים
לקסיקון לאמנות ישראלית

 

 

הקתדרה לניהול אסטרטגי ע"ש יששכר חיימוביץ

מופקד על הקתדרה: פרופ' יעקב גלזר

 

מאז הקמתה באוקטובר 1979, פעלה הקתדרה למדיניות עסקית ע"ש יששכר חיימוביץ לעידוד המחקר בתחומי המדיניות העסקית והניהול האסטרטגי. המופקד הראשון על הקתדרה,אהרני יאיר, פרופ' בגמלאות, התרכז ביחסי הגומלין בין הסביבה הישראלית המשתנה במהירות לבין האסטרטגיה והביצוע של פירמות ישראליות, כולל: עיצוב אסטרטגיה בסביבה משתנה, השפעתם של שינויים פוליטיים וחברתיים על עסקים, הבדלים בעיצוב אסטרטגיה והתנהגות מנהלים בסקטורים ובענפים שונים.

בנוסף מתמקדת הפעילות בזיהוי, ניתוח ועיצוב אסטרטגיה ובמערכות ממוחשבות התומכות בניהול אסטרטגי.

 

 

הקתדרה לכלכלה פיננסית ע"ש מקס וסטפי פרלמן

מופקד על הקתדרה: פרופ' אלי אמיר 

 

מטרת הקתדרה לקדם את המחקר וההוראה בכלכלה פיננסית, מידע והחלטות, וזאת בסוגיות בעלות עניין בכלל, ובסוגיות רלוונטיות למערכת הפיננסית הישראלית בפרט.

בתחומי פעולתה של הקתדרה: מנגנוני המסחר בשוקי ניירות ערך, הערכת נכסים פיננסיים נושאי סיכון בתנאי אי-ודאות, קבלת החלטות אישיות וקבוצתיות בתנאי אינפורמציה בלתי-סימטרית והניהול הפיננסי של הפירמה.

 

 

הקתדרה לאופטימיזציה של מערכות לוגיסטיות

מופקדת על הקתדרה: פרופ' שושנה אנילי

 

הקתדרה עוסקת בעיקר בפיתוח ויישום שיטות אופטימיזציה כמותיות המשפרות את הביצועים במערכות לוגיסטיות ובשרשראות אספקה. בין היתר מדובר על אופטימיזציה של תהליכי ייצור, רכש, ניהול מלאי, תובלה, ותכנון של מערכות שרות, וכול זאת על-מנת למקסם את הרווח התפעולי של המערכת. תחום מחקר זה כולל פיתוח מודלים דטרמיניסטיים וסטוכסטיים בחקר-בצועים לתיאור הבעיות, וכן שימוש בעקרונות מתורת המשחקים למערכות רבות-משתתפים (כבשרשרת אספקה או מערכת שרות) בהן שיתוף הפעולה הוא מלא, או מוגבל עקב קיומם של אינטרסים מנוגדים. 

 

 

קתדרת יצחק גילינסקי ליזמות, טכנולוגיה, חדשנות וניהול

מופקד על הקתדרה: פרופ' משה צבירן

 

הקתדרה עוסקת במחקרים הנוגעים לניהול טכנולוגיה חדשנות ויזמות בסוגיות בעלות עניין בהיבט גלובלי כמו גם בהיבט של המשק הישראלי. בין הנושאים בתחומי פעילותה של הקתדרה: גישות לעידוד יזמות וחדשנות בתוך ארגונים, מנגנוני תמריץ לעידוד יזמות וחדשנות וגישות לניהול מיזמי טכנולוגיה.

 

 

הקתדרה לבנקאות בינלאומית ע"ש גולדרייך

מופקד על הקתדרה: פרופ' אבי וואהל

 

 

הקתדרה למחקר במימון ובחשבונאות ע"ש מוריס וגרטרוד דויטש

מופקדת על הקתדרה: פרופ' אתי איינהורן

 

הקתדרה למחקר במימון ובחשבונאות ע"ש מוריס וגרטרוד דויטש פועלת להעמקת המחקר האקדמי ולהרחבתו בתחומי המימון והחשבונאות. הקתדרה מדגישה את החשיבות ביחסי הגומלין בין שני התחומים והקשר לתחומי מחקר אחרים בכלכלה ובניהול. הקתדרה מעודדת מחקרים תיאורטיים ואמפיריים של השווקים הפיננסיים בארץ ובעולם, וכן הקשרים בין ההתפתחויות בשוק ההון למבנה השוק, המסגרת החוקית בה פועלים שחקניו, מקורות המידע ואיכותו, והתקינה החשבונאית.

מטרות הקתדרה מושגות באמצעות: (1) קידום ופרסום מחקרים מקוריים בתחומי המימון והחשבונאות (2) ארגון במות וכנסים בהם יטלו חלק חוקרים בתחומים אלה יחד עם רואי חשבון, כלכלנים, מנהלים פיננסיים של חברות ומנהלים בשוק ההון (3) מימון חילופי מדענים ועמיתי המחקר (4) בניית מאגרי נתונים חשבונאיים ופיננסיים של חברות בישראל.

 

 

הקתדרה למנהיגות עסקית ולאחריות חברתית ע"ש לילי ואלחנדרו שאלתיאל

מופקד על הקתדרה: פרופ' אבי כרמלי

 

הקתדרה מוקדשת למחקר בסיסי ויישומי באפקטיביות של מודלים של מנהיגות ניהולית בתרבויות שונות. על בסיס שיטות ניסוי קפדניות בשדה, מתבצעות השוואות של מודלים שונים של ניהול תוך שיתוף פעולה בין החוקרים במרכזים אקדמיים בארצות שונות.

במחקר טיפוסי מאמצים מודל תיאורטי ומתאימים אותו לתנאי הניהול בישראל, מתכננים ומבצעים תכנית הדרכה למנהלים לפי המודל. לאחר מכן מעריכים את תרומת ההדרכה במודל עפ"י תפיסות המנהלים המשתתפים וכפיפיהם ועפ"י התוצאות העסקיות.

הקתדרה תומכת בפיתוח המודלים הניהוליים, בפיתוח ההדרכה, במחקרי הערכה ובכתיבת התוצאות והפצתן.

 

 

הקתדרה לתורת המשחקים והחלטות אינטראקטיביות ע"ש לואיז לאה פלאק

מופקד על הקתדרה: פרופ' יוסי שפיגל

 

הקתדרה מוקדשת לקידום מחקר והוראה של קבלת החלטות במצבים שבהם תלויה התוצאה באינטראקציה שבין מספר מקבלי החלטה. בפרט, תעסוק הקתדרה באספקטים האינפורמטיביים של אינטראקציות כאלה, ובתהליכי למידה של מקבלי ההחלטות באינטראקציות מתמשכות.

 

 

הקתדרה לשיווק היי-טק ע"ש נתן גלסטון

מופקד על הקתדרה: פרופ' שי דנציגר

 

לשווקים טכנולוגיים, מוצרים עתירי טכנולוגיה ומוצרים בני קיימא בעלי אופי טכנולוגי מאפייני צמיחה שונים מהמאפיינים המוכרים עד כה בשיווק. למשל, צמיחתם מהירה ושונה משוק לשוק, אי-הוודאות בכל הקשור להצלחתם רבה, ותהליכי החיזוי מסובכים יותר, תופעות הקשורות לצמיחת אותם שווקים קשות לאבחון ומקשות על יצירת תחזיות אמינות למכירת המוצרים. אי הוודאות הרבה השוררת בשווקים אלו מקשה על מנהלים בבואם לקבוע מדיניות החדרה של מוצרים חדשים, מדיניות הכוללת את אפיון תכונות המוצר, שווקי המטרה, מדיניות הדגמה ופרסום, ומדיניות מחירים והפצה.

במהלך שלושת העשורים האחרונים נעשתה עבודה רבה להבנת התהליכים ולמידולם. השיטות כוללות הן מודלים אנאליטיים כגון משחקים דיפרנציאלים והן שיטות סימולציה שונות. כמו כן נעשה מאמץ רב לבדיקה אמפירית של ההנחות והמודלים העיקריים. מטרת הקתדרה לשיווק היי-טק היא לטפח מחקר בנושא שיווק היי-טק וצמיחת מוצרים עתירי טכנולוגיה ולהפיץ תוצאות מחקרים אלו בקרב קהילת המחקר העולמית ובקהילה העסקית במדינת ישראל, במזרח התיכון ובאירופה.

 

 

הקתדרה לניהול וארגונים ע"ש פרופ' שמעון י' דומברגר

מופקד על הקתדרה: פרופ' פיטר במברגר

 

הקתדרה מתמקדת במחקר, בפיתוח כלים וביישום של השבחת ערך של חברות עסקיות ושל ארגונים ללא מטרות רווח. בתחום החברות העסקיות המחקר יתרכז בזיהוי מאיצי הערך של פירמות, בהערכה כמותית של השבחת הערך הצפויה, בבחירת מאיצי הערך האפקטיביים ביותר לפירמה, ובדרכים ליישום תוכניות ההשבחה.

בתחום חקר השבחת ערך של ארגונים ללא מטרות רווח הקתדרה תעודד מחקר על ארגונים כגון מערכות בריאות ומערכות משפטיות. המחקר יתבסס על חדשנות ניהולית, ויפותחו כלים ומתודות שישמשו את הארגונים השונים להשבחת ערכם.

 

 

קתדרת שוק ההון ומוסדות פיננסיים ע"ש ג'וזף ספרא

מופקד על הקתדרה: פרופ' דן עמירם

 

שוקי הון ומוסדות פיננסים הן הדרך המרכזית בה הון פיננסי מוקצה לשימושיו. מחקרים מראים שהקצאת הון יעילה באמצעות שוקי הון ציבורים ומוסדות פיננסים כבנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח, הינו אחד הגורמים המרכזיים שמסבירים צמיחה ושגשוג כלכלי בר קיימא. עם זאת, הקצאת ההון באמצעות שוקי הון ומוסדות פיננסים מלווה בכשלי שוק וחיכוכים שיש להם השלכות מרובות על הפעילות הכלכלית. הקתדרה לשוק ההון ומוסדות פיננסים מובילה מחקר והפצת ידע באקדמיה ובתעשייה, בארץ ובעולם בנושא שוקי הון ומוסדות פיננסים. המחקר יופץ באמצעות כנסים אקדמיים, כנסים ופעילות בתעשייה ובאמצעות שילוב של המחקר בהוראה. המחקר עוסק רבות בחיכוכים כמו אינפורמציה אסימטרית, בעיות סוכן, רגולציה ומיסוי. המחקר והפעילות של הקתדרה ממוקדת גם בהבנה של השינויים הטכנולוגים המשמעותיים הקורים בשווקי ההון ובמוסדות פיננסים. דגש ניתן לפעילות מתן האשראי בבנקאות שמהווה מקור להון צמיחה לעסקים קטנים ובינונים ולמסחר בבורסה בחוב והון מניות שמהווה מקור הון לצמיחה של חברות גדולות יותר. דגש נוסף ניתן להונאות ותרמיות בשוקי הון שמערערות את האמון הבסיסי בעסקות כלכליות ולכן פוגעות בבסיס הכלכלה.

צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>