חשבונאות

המחקר בתחום החשבונאות באוניברסיטת תל אביב מתמקד בקשר שבין מידע פיננסי לשווי ניירות ערך בשוקי ההון ובקשר שבין מידע פיננסי לקבלת החלטות תפעוליות של הפירמה. חלק נכבד מהמחקרים משתמש בשיטות מחקר אמפיריות, בעיקר ניתוח אקונומטרי של הקשרים בין נתונים פיננסיים ונתונים משוק ההון. חלק אחר מתמקד בניתוח תיאורטי מתמטי של סוגיות כלכליות הקשורות לזרימת המידע בשוקי ההון. ההתמקדות בקשר שבין מידע פיננסי לנעשה בשוקי ההון ובתוך הפירמה הוא המייחד את המחקר בחשבונאות ביחס למחקר בכלכלה ובמימון.

לכנס השנתי >>

קיימים מספר רבדים שונים של מחקר בתחום החשבונאות באוניברסיטת תל אביב. רובד אחד בוחן את ההשפעה על מחירי מניות של פרסום מידע פיננסי על ידי החברות. דוגמה למחקר כזה הוא ניתוח ההשפעה של גילוי בדבר התקפות סייבר על מחירי המניות של החברות המותקפות. מחקר אחר מנסה למדוד את רמת הדיוק של המידע הכלול במחירי ניירות ערך. החוקרים בונים מדד לדיוק מחירי המניות בבורסה שבעזרתו הם בודקים האם מידע מדויק יותר גורם לירידה במחיר ההון של החברה. בנוסף, החוקרים בודקים האם דיוק מחירי המניות מושפע באופן שונה ממידע חיובי ומידע שלילי.

 

רובד זה כולל גם מחקרים תיאורטיים-מתמטיים העוסקים באופן בו מידע זורם לשוק ההון ממקורות שונים, בצורה בה הוא מתפזר בין המשתתפים השונים של השוק, ובדרך בה הוא משפיע על פעילות המסחר בשוק. העבודות מבוססות ברובן על ניתוח אנליטי, תוך שימוש בתורת המשחקים, לצורך עיצוב ופתרון של מודלים המתארים את התקשורת האסטרטגית בין השחקנים השונים הפועלים בשוק ההון.

 

רובד שני כולל מחקרים המנסים להבין כיצד החלטות תפעוליות (לדוגמה, השקעות במחקר ופיתוח, בחירת טכנולוגיית ייצור או החלטה על רמת המלאי בחברה) משפיעות על דיווחים חשבונאיים פנימיים וחיצוניים. עבודות אלה מתבססות על תיאוריה מיקרו כלכלית ועל ניתוח אקונומטרי. התרומה של מחקרים אלה היא בהבלטת השימושיות של המידע החשבונאי בקבלת החלטות תפעוליות ובהבנת ההשפעה של החלטות תפעוליות על רמת הביצועים המדווחת של החברות.

 

רובד שלישי בוחן את ההשפעה של רגולציה חשבונאית על ההחלטות המנהלים. לדוגמה, מחקרים תיאורטיים בודקים את הקשר בין היקף הרגולציה בשוק ההון לסך המידע הזמין למשקיעים. החוקרים מזהים מצבים בהם חיוב מנדטורי של גילוי מידע על ידי חברות יצמצם למעשה את סך המידע הזמין למשקיעים. מחקר אמפירי מוצא שרגולציה חשבונאית חדשה בנושא הנפקת אופציות לעובדים גרמה לירידה בהנפקת אופציות למנהלים, דבר שהוביל מנהלים להפחית את הסיכון התפעולי של הפירמה. 

 

במסגרת הפעילות המחקרית במחלקה מתקיים כל שבוע סמינר שבו מגיעים להציג חוקרים מובילים מהארץ ומהעולם. פעם בשנה מארחת הקבוצה כנס מחקרי שבו מתארחים חוקרים ידועי שם ומוצגים המחקרים האחרונים בתחום.


לסמינרים >>

 

 

סגל אקדמי

 

 

פרופ' אלי אמיר

פרופ' מן המניין, רו"ח 

ראש הקתדרה לכלכלה פיננסית
ע"ש מקס וסטפני פרלמן

 

פרופ' אתי אינהורן

פרופ' מן המניין, רו"ח

ראש הקתדרה למחקר
​ במימון ובחשבונאות
ע"ש מוריס וגרטרוד דויטש

 

פרופ' דן וייס

פרופ' מן המניין, רו"ח

ראש מרכז רעיה שטראוס
לחקר עסקים משפחתיים

 

פרופ' דן עמירם 

פרופ' מן המניין, רו"ח

ראש הקתדרה לשוקי הון ומוסדות פיננסים  
מנהל המכון למחקר עסקים בישראל ע"ש הנרי קראון  
​ראש הקבץ הפינטק בתוכנית המב״ע 

 

ד"ר צחי ורסנו

מרצה בכיר, רו"ח

 

פרופ' שי לוי

פרופ' חבר, משפטן

​ראש החוג לחשבונאות

 

 

מר משה פרץ

מורה בכיר, רו"ח

 

ד"ר דוד יוסף דישטניק

מורהבכיר, רו"ח

 

ד"ר משה ברקת

מורה בכיר

 

 

מחקרים אחרונים

 

 

מאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום על ידי החוקרים בתחום החשבונאות בשנים האחרונות

 

Einhorn Eti (2005). The Nature of the Interaction between Mandatory and Voluntary Disclosures. Journal of Accounting Research 43 (4): 593-621.

 

Einhorn Eti (2007). Voluntary Disclosure under Uncertainty about the Reporting Objective. Journal of Accounting and Economics, 43 (2-3): 245-274.

 

Einhorn Eti and Amir Ziv (2007). Unbalanced Information and the Interaction between Information Acquisition, Operating Activities and Voluntary Disclosure. The Accounting Review, 82 (5): 1171-1194.

 

Einhorn Eti and Amir Ziv (2008). Inter-Temporal Dynamics of Corporate Voluntary Disclosures. Journal of Accounting Research, 46 (3): 567-589.

 

Weiss Dan (2011). Discussion of Examining Shareholder Value Creation over CEO Tenure: A New Approach to Testing Effectiveness of Executive Compensation.  Journal of Management Accounting Research. 23, 29-36.

 

Amir Eli, Itay Kama, and Joshua Livnat (2011). Conditional versus Unconditional Persistence of RNOA Components: Implications for Valuation. Review of Accounting Studies 16 (2) (June): 302-327.

 

Einhorn Eti and Amir Ziv (2012). Biased Voluntary Disclosure. Review of Accounting Studies, 17 (4): 420-442.

 

Kama Itay, and Dan Weiss (2013). Do Earnings Targets and Managerial Incentives Affect Sticky Costs?  Journal of Accounting Research. 51, 201-224.

 

Amir Eli, Eti Einhorn, and Itay Kama (2013). Extracting Sustainable Earnings from Profit Margins. European Accounting Review 22 (4): 685-718.

 

Weiss Dan, Haim Falk, and Uri Ben Zion (2013). Earnings Variability and Disclosure of R&D: Evidence from Press Releases. Accounting and Finance. 53(3), 837–865.

 

Amir Eli, Juha-Pekka Kallunki, and Henrik Nilsson (2013). The Association between Individual Audit Partners’ Risk Preferences and the Composition of their Client Portfolios. Review of Accounting Studies 19 (1): 103-133.

 

Amir Eli, Eti Einhorn, and Itay Kama (2013). The Role of Disaggregated Accounting Data in Detecting and Suppressing Earnings Management. Review of Accounting Studies 19 (1): 43-68.

 

Shust Efrat, and Dan Weiss (2014). Sticky Costs: Cash Flow versus Expenses. Journal of Management Accounting Research. 26, 81-90.

 

Levi Shai and Xiao-Jun Zhang (2014). Do temporary increases in information asymmetry affect the cost of equity? Management Science, 61(2), 354-371.

 

Weiss Dan (2014). Internal Controls in Family-owned Firms. European Accounting Review. 23, 463-482.

 

Levi Shai and Benjamin Segal (2014). The Impact of Debt-Equity Reporting Classifications on the Firm's Decision to Issue Hybrid Securities. European Accounting Review, 24(4), 801-822.

 

Amir Eli, Juha-Pekka Kallunki, and Henrik Nilsson (2014). Criminal Convictions and Risk Taking. Australian Journal of Management (November): 497-523.

 

Amir Eli, Itay Kama, and Shai Levi (2015). Conditional Persistence of Earnings Components and Accounting Anomalies. Journal of Business Finance and Accounting 42 (7-8): 801-825.

 

Levi Shai, and Xiao-Jun Zhang (2015). Asymmetric decrease in liquidity before announcements, and the earnings announcement premium. Journal of Financial Economics, 118(2), 363-398.

 

Michael-Tsabari Nava, and Dan Weiss (2015). Communication Traps. Family Business Review 28, 26-40.

 

Ciftci Mustafa, Raj Mashruwala, and Dan Weiss (2015). Implications of Cost Behavior for Analysts Earnings Forecasts. Journal of Management Accounting Research. 28, 57-80.

 

Gil Aharoni, Eti Einhorn, and Qi Zeng (2016). Under Weighting of Private Information by Top Analysts. Journal of Accounting Research, forthcoming.

 

Versano Tsahi, and Brett Trueman (2016). Expectations Management. The Accounting Review (Forthcoming).

 

מאמרים נבחרים בתהליך פרסום

 

Amir, E., and S. Levi (2016). The precision of information in stock prices, and its relation to disclosure, liquidity and cost of equity, Working paper (October), Tel Aviv University.

 

Amir, E., S. Levi, and R. Zuckerman (2016). Differential precision of positive and negative information in the capital market. Working paper (March), Tel Aviv University.

 

Amir, E., S. Levi, and T. Livne (2016). Do firms use materiality excuses to under-report information on cyber-attacks? Evidence from capital markets. Working paper (August), Tel Aviv University.

 

Eti Einhorn, Nisan Langberg, and Tsahi Versano (2016). Cross-firm Real Earnings Management. Working paper, Tel Aviv University, Huston University.

 

Eti Einhorn. Competing Information Sources (2016). Working paper, Tel Aviv University.

 

Eti Einhorn (2016). On the Continuing Valuation Role of Analysts’ Earnings Forecasts. Working paper, Tel Aviv University.

 

Chen J.V., I. Kama, and R. Lehavy (2016). The Tension between Management Expectations, Slack Resources, and Adjustment Costs and Asymmetric Cost Behavior. Working paper.

 

Chen J.V., I. Kama, and R. Lehavy (2016). The Managerial Perception of Uncertainty and Cost Behavior. Working paper.

 

Kama I. and N. Melumad (2016). Camouflaged indicators of earnings management. Working paper.

 

Einhorn, E., N. Langberg, and T. Versano (2016). Cross-Firm Real Earnings Management. Working Paper, Tel Aviv University.

 

Maher Michael W., and Dan Weiss. Costs of Complying with SOX. Working Paper.

 

Oded Jacob, and Dan Weiss (2015).  Do Real Effects Sway Conservatism Measures? Working Paper.

 

Shust Efrat, and Dan Weiss (2015). Faithful Representation. Working Paper.

 

Aboody, D., Levi, S., and D. Weiss (2016). Executive compensation and operating leverage. Working paper, UCLA and Tel Aviv University.

 

Amir, E., S. Danziger, and S. Levi (2016). Business corruption and economic prosperity. Working paper, Tel Aviv University.

 

Levi, S., J. Livnat, L. Zhang, and X.J. Zhang (2016). Are extended hours prices predictive of subsequent stock returns? Working paper, Tel Aviv University, NYU, Rutgers, and UC Berkeley.

 

Levi, S., B. Segal, and D. Segal (2016). Do fiduciary duties to creditors reduce debt-covenant avoidance? Working paper, Tel Aviv University, Hebrew University, Interdisciplinary Center

 

Levi, S., and X.J. Zhang (2016). Strategic trading in the opening auction after earnings announcements. Working paper, Tel Aviv University and UC Berkeley.

 

Levi, S., and X.J. Zhang (2016). Loss-aversion discount on earnings news. Working paper, Tel Aviv University and UC Berkeley. 

 

 

 

צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל אביב
P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801