ועדות הפקולטה

ועדת הוראה פקולטטית

פרופ' משה צבירן (יו"ר)

פרופ' גל אסטרייכר

פרופ' קובי גלזר

פרופ' שרון טוקר

פרופ' אורלי יחזקאל

ד"ר ירון יחזקאל 

פרופ' דן עמירם

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה - מב"ע מנהלים וקלוג-רקנאטי

פרופ' משה צבירן (יו"ר)

פרופ' גדי אריאב - חבר אורח

פרופ' קובי גלזר

פרופ' דן וייס

פרופ' אורלי יחזקאל

פרופ' דן עמירם

ד"ר יובל קליש

ד"ר איתי קמה

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה - מב"ע ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות

פרופ' משה צבירן (יו"ר)

פרופ' גדי אריאב - חבר אורח

פרופ' גל אסטרייכר

ד"ר איריס גינזבורג

פרופ' דן עמירם

ד"ר דוד צביליחובסקי

 

 

 

ועדת דוקטורט

פרופ' שרון טוקר (יו"ר)

פרופ' יוסי אביב

פרופ' אתי איינהורן

פרופ' גל אסטרייכר

ד"ר אילה ארד

פרופ' אבי וואהל

פרופ' דן עמירם

פרופ' יעל שטיינהרט

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה - תואר ראשון בחשבונאות

פרופ' אתי איינהורן (יו"ר)

פרופ' אלי אמיר

ד"ר (רו"ח, עו"ד) אלי גילבאי

רו"ח יעל ג'רסי

ד"ר דייבי דישטניק

פרופ' דן וייס

ד"ר צחי ורסנו

ד"ר שי לוי

פרופ' דן עמירם 

רו"ח משה פרץ

פרופ' משה צבירן

ד"ר איתי קמה

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה - תואר ראשון בניהול

ד"ר ירון יחזקאל (יו"ר)

ד"ר תומר גבע

פרופ' שרון טוקר

ד"ר עירית ניצן

ד"ר דנית עין גר

פרופ' דן עמירם

פרופ' משה צבירן

ד"ר יניב שני

 

 

 

ועדת הוראה - תואר שני

פרופ' דן עמירם (יו"ר)

פרופ' גל אסטרייכר

ד"ר תומר גבע

פרופ' קובי גלזר

פרופ' דני הלר

פרופ' אורלי יחזקאל

פרופ' אבי כרמלי

ד"ר יעקב עודד

פרופ' משה צבירן

פרופ' יעל שטיינהרט

 

 

 

ועדת קבלה

פרופ' דן עמירם (יו"ר)

פרופ' אתי איינהורן

פרופ' אלי אמיר

פרופ' יואב גנזך

פרופ' אבי וואהל

פרופ' דן וייס

פרופ' אורלי יחזקאל

ד"ר ירון יחזקאל

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה - מב"ע ניהול פיננסי

פרופ' אתי איינהורן (יו"ר)

ד"ר דייבי דישטניק

ד"ר צחי ורסנו

ד"ר שושי חן

פרופ' דן עמירם

פרופ' משה צבירן

 

 

 

ועדת מחקר

פרופ' דב תאני (יו"ר)

פרופ' יוסי אביב

פרופ' אתי איינהורן

פרופ' שוש אנילי

פרופ' גל אסטרייכר

פרופ' פיטר במברגר 

פרופ' נתאי ברגמן

פרופ' יואב גנזך

פרופ' שי דנציגר

פרופ' אבי כרמלי

ד"ר יעקב עודד

פרופ' יעל שטיינהרט

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה -  Sofaer GMBA

פרופ' שי דנציגר (יו"ר)

פרופ' גל אסטרייכר

פרופ' גדי אריאב - חבר אורח

ד"ר פיטר זובצ'ק

ד"ר לסלי מיטס

ד"ר אוריאל סטטנר

פרופ' דן עמירם

ד"ר דוד צביליחובסקי

פרופ' משה צבירן

 

 

 

ועדת לה"ב

פרופ' אורלי יחזקאל (יו"ר)

פרופ' דן עמירם

פרופ' משה צבירן

ד"ר איתי קמה

ד"ר יניב שני

 

 

 

ועדת מיחשוב ואינטרנט

פרופ' משה לשנו (יו"ר)

פרופ' גל אסטרייכר

ד"ר שגית בר גיל

ד"ר אוהד ברזילי

ד"ר דייבי דישטניק

ד"ר דינו לוי

ד"ר שחר רייכמן

 

 

 

 

ועדה פקולטטית להוגנות מגדרית

ד"ר כרמית תדמור (יו"ר)

פרופ' אתי איינהורן

ד"ר אילה ארד

פרופ' מינה וסטמן - חברה אורחת

פרופ' שרון טוקר

 

ד"ר ירון יחזקאל

פרופ' יעל שטיינהרט

 

 

 

ועדת בניין ובטיחות

ד"ר יניב שני (יו"ר)

ד"ר אילה ארד

ד"ר דני בן שחר

ד"ר שגית בר גיל

ד"ר אורי וייזל

 

 

 

 

ועדת ספרייה משותפת למדעי החברה

פרופ' דן וייס (יו"ר) פרופ' דני הלר ד"ר צחי ורסנו

 

 

 

ועדת אתיקה

פרופ' משה לשנו (יו"ר) ד"ר אילה ארד

 

 

 

ועדת המעבדה התנהגותית

פרופ' יעל שטיינהרט (יו"ר)

ד"ר דייבי דישטניק

ד"ר אורי וייזל

ד"ר דינו לוי

ד"ר דנית עין גר

ד"ר יניב שני

ד"ר כרמית תדמור

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive