ועדות הפקולטה

ועדת הוראה פקולטטית

פרופ' משה צבירן (יו"ר)

פרופ' גל אסטרייכר

פרופ' קובי גלזר

פרופ' שרון טוקר

פרופ' אורלי יחזקאל

ד"ר ירון יחזקאל 

ד"ר דינו לוי

ד" שי לוי

פרופ' דן עמירם

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה - מב"ע מנהלים וקלוג-רקנאטי

פרופ' משה צבירן (יו"ר)

פרופ' גדי אריאב - חבר אורח

פרופ' קובי גלזר

פרופ' אורלי יחזקאל

פרופ' דן עמירם

ד"ר יובל קליש

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה - מב"ע ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות

פרופ' משה צבירן (יו"ר)

פרופ' גדי אריאב - חבר אורח

פרופ' גל אסטרייכר

ד"ר איריס גינזבורג

פרופ' דן עמירם

ד"ר דוד צביליחובסקי

 

 

 

ועדת דוקטורט

פרופ' שרון טוקר (יו"ר)

פרופ' יוסי אביב

פרופ' איתי אטר

פרופ' גל אסטרייכר

פרופ' אילה ארד

ד"ר ירון יחזקאל

ד"ר דנית עין גר

פרופ' דן עמירם

פרופ' יעל שטיינהרט

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה - תואר ראשון בחשבונאות

פרופ' אתי איינהורן (יו"ר)

פרופ' אלי אמיר

ד"ר (רו"ח, עו"ד) אלי גילבאי

ד"ר דייבי דישטניק

פרופ' דן וייס

ד"ר צחי ורסנו

ד"ר שי לוי

רו"ח אלעד עדין

פרופ' דן עמירם 

רו"ח משה פרץ

פרופ' משה צבירן

 

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה - תואר ראשון בניהול

ד"ר ירון יחזקאל (יו"ר)

ד"ר תומר גבע

פרופ' ניסן לנגברג

פרופ' דן עמירם

פרופ' משה צבירן

ד"ר יניב שני

ד"ר כרמית תדמור

 

 

 

ועדת הוראה - תואר שני

פרופ' דן עמירם (יו"ר)

פרופ' איתי אטר

פרופ' גל אסטרייכר

ד"ר תומר גבע

פרופ' קובי גלזר

פרופ' דני הלר

פרופ' אורלי יחזקאל

פרופ' אבי כרמלי

ד"ר יעקב עודד

ד"ר דנית עין גר

פרופ' משה צבירן

 

 

 

ועדת קבלה

פרופ' דן עמירם (יו"ר)

פרופ' אתי איינהורן

פרופ' אלי אמיר

פרופ' אבי וואהל

פרופ' דן וייס

פרופ' אורלי יחזקאל

ד"ר ירון יחזקאל

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה - מב"ע ניהול פיננסי

פרופ' אתי איינהורן (יו"ר)

ד"ר דייבי דישטניק

ד"ר צחי ורסנו

ד"ר שושי חן

פרופ' דן עמירם

פרופ' משה צבירן

 

 

 

ועדת מחקר

פרופ' דב תאני (יו"ר)

פרופ' יוסי אביב

פרופ' אתי איינהורן

פרופ' פיטר במברגר

פרופ'  שי דנציגר

פרופ' אבי כרמלי

פרופ' ניסן לנגברג

ד"ר יעקב עודד

ד"ר דותן פרסיץ

פרופ' יעל שטיינהרט

פרופ' יוסי שפיגל

 

 

 

ועדת הוראה וקבלה -  Sofaer GMBA

פרופ' שי דנציגר (יו"ר)

פרופ' גל אסטרייכר

פרופ' גדי אריאב - חבר אורח

ד"ר פיטר זובצ'ק

ד"ר לסלי מיטס

פרופ' דן עמירם

פרופ' משה צבירן

 

 

 

ועדת לה"ב

פרופ' דן עמירם (יו"ר)

ד"ר אייל בנימין

ד"ר צחי ורסנו

פרופ' אורלי יחזקאל

פרופ' משה צבירן

ד"ר יניב שני

פרופ' דב תאני

 

 

 

ועדת מיחשוב ואינטרנט

ד"ר שחר רייכמן  (יו"ר)

ד"ר שגית בר גיל

ד"ר אוהד ברזילי

ד"ר תומר גבע

ד"ר דייבי דישטניק

ד"ר דינו לוי

 

 

 

ועדה פקולטטית להוגנות מגדרית

ד"ר כרמית תדמור (יו"ר)

פרופ' אתי איינהורן

פרופ' אילה ארד

פרופ' מינה וסטמן - חברה אורחת

פרופ' שרון טוקר

ד"ר ירון יחזקאל

פרופ' ניסן לנגברג

ד"ר עדי שני

 

 

 

ועדת בניין ובטיחות

ד"ר אורי וייזל (יו"ר) ד"ר דני בן שחר (מ"מ)

 

 

 

 

ועדת ספרייה משותפת למדעי החברה

פרופ' דן וייס (יו"ר)

ד"ר דותן פרסיץ

פרופ' דני הלר

ד"ר צחי ורסנו

ד"ר עדי שני

ד"ר סיון פרנקל

 

 

 

ועדת אתיקה

פרופ' משה לשנו (יו"ר)

ד"ר יאיר אנטלר

פרופ' אילה ארד

ד"ר אלינור עמית

ד"ר יניב שני

 

 

 

ועדת המעבדה התנהגותית

פרופ' יעל שטיינהרט (יו"ר)

ד"ר דייבי דישטניק

ד"ר אורי וייזל

ד"ר דינו לוי

ד"ר דנית עין גר

ד"ר יניב שני

ד"ר עדי שני שני

ד"ר כרמית תדמור

 

 

 

ועדת תקציב

פרופ' משה צבירן (יו"ר)

פרופ' דן עמירם

פרופ' דב תאני גב' אתיקה שמיר

 

 

 

ועדה לאיכות ההוראה

פרופ' דן וייס (יו"ר) פרופ' אורלי יחזקאל פרופ' דן עמירם
צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive