מתעניינים בתואר שלישי

חוקרי הפקולטה לניהול גילו האם פייסבוק הופך אותנו לפחות מאושרים, ומדוע?
מחקרם של ד"ר אילה ארד,מתחום הכלכלה ההתנהגותית וד"ר אוהד ברזילי,מתחום הטכנולוגיה ומ"מ
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive