מימון

 • תחומי המחקר
 • חוקרים פעילים בתחום
 • תלמידי מחקר פעילים
 • מחקרים אחרונים

תחומים המחקר שלנו כוללים:

 • מסחר ונזילות בשוק ההון
 • התנהגות משקיעים
 • מימון חברות
 • השקעות
 • קרנות גידור
 • כלכלת אינפורמציה
 • ניהול פיננסי
 • מבנה הון של חברות
 • רכישה חוזרת של מניות ומדיניות דיבידנדים
 • הנפקת מניות
 • הערכת שווי
 • ממשל תאגידי
 • חדלות פירעון
 • כלכלת אינפורמציה

 

חברי מחלקת המימון עוסקים הן במחקר תיאורטי והן במחקר אמפירי של תחומים אלו.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive