רשימת בוגרים לפי שנים

הרחב הכל
תשפ"ב

דוד אש (מימון חשבונאות) 

נושא: שלושה חיבורים על כלכלת נדל"ן ברשת 

מנחה: פרופ' דן בן שחר

 

הילל-לי ביטון (מימון חשבונאות) 

נושא: הנפקה לא וולנטרית 

מנחים: פרופ' דן עמירם, ד"ר שי לוי, פרופ' אדוארד רידל (אוניברסיטת בוסטון)

 

נטע גילת (מימון חשבונאות)

נושא: נושאים ברגולציה חשבונאית

מנחה: פרופ' אתי אינהורן

 

דורון הדס (אסטרטגיה)

נושא: יעדים מתוחים

מנחה: פרופ' אברהם כרמלי

 

חן זיסמן (התנהגות ארגונית)

נושא: מחקרים בנושא התרומה של אינטיליגנציה בניבוי הצלחה בלימודים ובעבודה

מנחה: פרופ' יואב גנזך

 

אלי מוגרבי (כלכלה התנהגותית)

נושא: הטיות התנהגותיות בסביבות החלטה טבעיות

מנחה: פרופ' אילה ארד

 

דניאל נתן (מימון חשבונאות)

נושא: הטיות השפעת זרמי קרנות הנאמנות על תשואות אגרות החוב הממשלתיות והאינטראקציה שלהם עם גופים מוסדיים אחרים

מנחה: פרופ' אבי ווהאל

 

איריס סומך (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא: השפעת מעורבות הלקוח על הצריכה במובייל

מנחים: פרופ' גל אסטריכר-זינגר, ד"ר שחר רייכמן

 

חן פונדק  (ניהול השיווק)

נושא: עקבות דיגיטאליים של התלבטות מקוונת: בחינת תוצרי ההתלבטות בנוגע לסוגית ההצטרפות לקמפיין ביוש ודירוג מוצרים

מנחים: פרופ' יעל שטינהרט, פרופ' ינקו גולדברג - המרכז הבינתחומי הרצליה

 

הדר פריידין  (התנהגות ארגונית)

נושא: תן לי לומר לך מהו 'לחץ': הגדרות לחץ בקרב עובדים ומנהלים לפני ובזמן נגיף קורונה

מנחה: פרופ' שרון טוקר

 

ניר קפטן  (התנהגות ארגונית)

נושא: "היה נאמן לעצמך!": טיפוס בהיררכיה הארגונית והחברתית באמצעות אותנטיות ומוסר

מנחה: פרופ' דניאל הלר

 

נדב שטינברג (מימון חשבונאות)

נושא: תזמון שוק ברכישות חוזרות של אגרות חוב בשוק ההון

מנחה: פרופ' אבי ואהל

 

תשפ"א

ליאור אדם (מימון חשבונאות)

נושא: קמירות של ביצועי חברה לאורך כהונת מנכ"ל

מנחה: פרופ' דן וייס

 

רביב ברילר (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: מיקרו-יסודות של יחסי ספק-לקוח

מנחה: פרופ' אבי כרמלי

 

ורד קורץ (ניהול השיווק)

נושא: חקירה של חוסר עקביות והתנהגות כלכלית, והמכניזמים המוחיים שלהן

מנחה: פרופ' דינו לוי

 

איתי שרוני (חשבונאות)

נושא: תחרותיות, הערכת ביצועים וניהול רווחים במערכת הפיננסית: ממצאים אמפיריים

מנחה: פרופ' אלי אמיר

 

תש"ף

גילעד אמיתי (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: מזעור הסיכון של תקיפות סייבר מהותיות

מנחה: פרופ' אשר טישלר

 

נטלי אפוטה-שפר (התנהגות ארגונית)

נושא: בחינת תופעות ארגוניות במסגרת ג'נרטיבית: כבוד כאמצעי להשגת תוצאות ארגוניות רצויות

מנחה: פרופ'  אבי כרמלי

 

נילי בן אבי (התנהגות ארגונית)

נושא: להילחץ מהלחץ: תבנית חשיבה לגבי לחץ תעסוקתי והשפעתן על בריאותם הפיזית והנפשית של עובדים

מנחה: פרופ' שרון טוקר

 

אביעד גרוסמן אפלבאום (התנהגות ארגונית)

נושא: תיאטרון ארגוני יישומי: מבחן ניסוי שדה על הדרכה לחיזוק מסוגלות עצמית מבוססת תיאטרון לשיפור תוצאות ארגוניות

מנחה: פרופ' דב עדן

 

עינת יאור (התנהגות ארגונית)

נושא: נדידת מחשבות בעולם העבודה

מנחה: פרופ' שרון טוקר

 

מלי נבו (התנהגות ארגונית)

נושא: הגישה האקולוגית בהתפתחות תעשייה: הקשרים שבין המרכיב העסקי לבין הגורמים שבסביבתו - המקרה של תעשיית הקלינטק הישראלית (2014-1980)

מנחים: פרופ' מולי אליס, פרופ' ישראל דרורי, ד"ר ברק אהרונסון

 

נורית נחום (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: האם הדירקטוריון מוסיף ערך אסטרטגי לחברה. השלכות מנהיגות הדירקטוריון על החלטות אסטרטגיות ובצועי החברה

מנחה: פרופ' אבי כרמלי

 

יוסי סרור (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: יחסי עבודה חיוביים בין היו"ר למנכ"ל כמקור ליכולת של יצירת ידע וחוסן קולקטיבי

מנחה: פרופ' אבי כרמלי

 

שרון רבקה פלג לזר (מימון חשבונאות)

נושא: מאמרים בנושא מדידה וניהול סיכונים 

מנחים: פרופ' שמעון בנינגה ופרופ' ניסן לנגברג

 

אריק ריסקין (התנהגות ארגונית)

נושא: השפעת חשיפה להתנהגויות חסרות נימוס וגסות רוח על תפקוד צוותים רפואיים. ההשפעות המתווכות והממתנות של קוגניציה, שיתוף פעולה ואווירה צוותית 

מנחה: פרופ' פיטר במברגר

תשע"ט

אפרת ברקאי (מערכות בריאות)

נושא: הקצאה אי שוויונית של טיפולים רפואיים חדשניים

מנחה: פרופ' קובי גלזר

 

ארי אחיעז (מימון חשבונאות)

נושא:  הגורמים לתמחור החסר: עדות ממכניזם הנפקה ייחודי של אגרות חוב קונצרניות

מנחה: פרופ' אבנר קלעי

 

ליאת הבר (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: הובלה של תהליכי הטמעה טכנולוגיים אפקטיביים: החשיבות של תנאים פסיכולוגיים

מנחה: פרופ' אבי כרמלי

 

הילה לוין-גבע (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא: איתות ומיצוב בפלטפורמות מקוונת

מנחה: פרופ' גל אסטרייכר-זינגר

 

יעל ענבר (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא: תפקידן של פלטפורמות מדיה חברתית וערוצים מתווכים מקוונים בעיצוב דפוסי צריכת חדשות

מנחים: פרופ' משה צבירן וד"ר שחר רייכמן

 

גיל פנחס (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: האם רצוי להפריט את התעשייה הביטחונית בישראל?

מנחה: פרופ' אשר טישלר

 

תשע"ח

ענבל גולדשטיין (מערכות בריאות)

נושא: הערכת סיכון באוסטאופורוזיס

מנחה: פרופ' משה לשנו

 

נורית גל (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: השפעת חוסר וודאות במחיר הגז הטבעי על הקיבולת, הייצור ומחירי החשמל בשוק חשמל תחרותי

מנחה: פרופ' אשר טישלר

 

ארז לוי (מימון חשבונאות)

נושא: המוטיבציה לביצוע inversion, היחס בין אגרות חוב ממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן לאגרות חוב ממשלתיות שקליות בישראל וההשפעה על טווח ההשקעה של המשקיע על החלטות השקעה - גישה חדשה

מנחה: פרופ' רוני עפר

 

דור לי-לו (מימון חשבונאות)

נושא: מידע אסימטרי בשוק האשראי

מנחה: פרופ' ניסן לנגברג

 

סיגלית פסטרנק (התנהגות ארגונית)

נושא: הקשר בין תיאוריות מוסריות לבין הצדקה מוסרית והתנהגות מוסרית בארגונים

מנחים: ד"ר איציק ספורטא ופרופ' ישראל דרורי

 

ענבל שטוקהיים (ניהול השיווק)

נושא: תחושת כוח ומתן עצות בסביבת האינטרנט

מנחה: פרופ' שי דנציגר

 

 

תשע"ז

דן אקס (אסטרטגיה)

נושא: תמריצים ושיתופי פעולה בתעשיית ההון-סיכון

מנחה: פרופ' יוסי שפיגל

 

ליאור זלמנסון (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא: "סולם ההשתתפות" והשפעתו על תרומות לאתרי תוכן

מנחה: פרופ' גל אסטרייכר-זינגר

 

דנה טבת (ניהול השיווק)

נושא: הדרה שיווקית: כשלקוחות חשים "אאוטסיידרים": המקרה של מועדוני לקוחות

מנחה:  פרופ' שי דנציגר

​​

דקלה פרץ (ניהול השיווק)

נושא: עקביות ברצף של החלטות הקשורות לזהות

מנחים: פרופ' יעל שטיינהרט ופרופ' אמיר גרינשטיין - אוניברסיטת בן-גוריון

​​

תשע"ו

בלה דוברוב (מימון חשבונאות)

נושא: יישומים של למידת מכונה במימון: מתמחור נגזרים לאנליזה של חדשות פיננסיות

מנחה: פרופ' שמעון בנינגה

 

רוני הלמן (מימון חשבונאות)

נושא: עלויות סוכן במקרה של בעלות מפוזרת

מנחה: פרופ' עודד שריג

 

מור חזיזה (מימון חשבונאות)

נושא: רציונליות משקיעים בשוקי ההון - שני מקרים למחשבה

מנחה: פרופ' אבנר קלעי

 

אבי ינוס (התנהגות ארגונית)

נושא: מסע בנתיבי הוורקוהוליזם

מנחים: פרופ' מינה וסטמן ופרופ' יצחק פריד

 

יאיר פרידמן (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: השפעת ההנהלה על קבלת החלטות אסטרטגיות וביצועי הפירמה: התפקיד המתווך של התפיסה הכוללת (comprehensiveness)

מנחה: פרופ' אשר טישלר

תשע"ה

עופר אטד (התנהגות ארגונית)

נושא: דרישות התפקיד והסינדרום המטבולי: בחינת תפקידם של מצבים רגשיים שליליים ומשאבים תעסוקתיים, אישיים והתנהגותיים

מנחה: ד"ר שרון טוקר

 
צפריר דוד בלוך (התנהגות ארגונית)

נושא: זה (לא) הולך לקרות לי! ההשפעה של השלכות מדומיינות על הערכות הסתברות

מנחים: פרופ' יואב גנזך ופרופ' אורית טיקוצינסקי

 

עינב הורוביץ (מערכות בריאות)

נושא: שימוש בדומיננטיות סטוכסטית להערכת הנחיות קליניות

מנחה: פרופ' משה לשנו

 

רועי טאוסיג (מימון חשבונאות)

נושא: מינוף תפעולי, תנודתיות אסימטרית ותשואת מניות

מנחה: פרופ' שמעון בנינגה

 

לירון סיון (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא: חיזוי רמת השתתפות עתידית בפורומים מקוונים על-ידי ניתוח תבניות השתתפות של משתמשים

מנחה: ד"ר גל אסטרייכר-זינגר

יונה קיפר (התנהגות ארגונית)

נושא: כוח ותפיסת העצמי: השלכות על אושר ורגשות

מנחה: פרופ' דני הלר

תשע"ד

זאבי באלאסיאנו אביב (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא: אומדן ערך מידע בפרוייקטי מחקר ופיתוח בהקשר לערכם החברתי הצפוי

מנחה: פרופ' ניב אחיטוב

 

ארטיום ז'לנוב (חקר ביצועים והחלטות)

נושא: כח פוליטי וייצוג יחסי

מנחים: פרופ' דב סמט ופרופ' יאיר טאומן

 

 

ששון חדד (מימון חשבונאות)

נושא: צבא חובה מול צבא מקצועי: השפעת שיטת הגיוס על העוצמה הצבאית של מדינת ישראל

מנחה: פרופ' אשר טישלר

 

הילה טהר יצחק (חקר ביצועים והחלטות)

נושא: מידול ותכנון מערכת לתגמול משרדי פרסום - גישת תורת המשחקים 

מנחים: פרופ' יעקב הורניק ופרופ' יאיר טאומן

 

אור מנדלסון (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא: מפעל ליצירתיות; פיתוח מטודולוגיה לעיצוב מפעל ועיצוב מפעל לכלים תומכי יצירתיות 

מנחה: פרופ' דב תאני

 

עדי ספיר (התנהגות ארגונית)

נושא: המסחור של מחקר מדעי באוניברסיטאות בישראל 

מנחים: פרופ' מולי אליס ופרופ' ישראל דרורי

 

אהרונה פפר (חקר ביצועים והחלטות)

נושא: בעיות תובלה לאספקת ביקושים של מספר מוצרים - מחקר על בעיית "החילופין" ובעיית ה"קריאה לנסיעה" ללא מגבלת קיבולת על גרפים שונים

מנחה: פרופ' שושי אנילי

תשע"ג

רוני בן דב (התנהגות ארגונית)

נושא: כח, שיפוטים וקבלת החלטות במשא ומתן על פי ניבוייה של תיאוריית רמת ההבניה

מנחה: פרופ' דני הלר

 

יהושע הופר (מימון חשבונאות)

נושא: משחקי איתות רב מימדי בתחום המימון התאגידי: תיאוריה וממצאים אמפיריים

מנחה: פרופ' שמואל קנדל ז"ל ופרופ' עדי פוזנר

 

יניב הראל (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: פיתוח וניהול פרויקטים טכנולוגיים ארוכי טווח: תכנית ארוכה או רצף פרויקטים

מנחים: פרופ' אשר טישלר ופרופ' דב דביר

 

מחמוד ח'טיב (מימון חשבונאות)

נושא: הקצאת תיק הלוואת בנקים בהינתן אסימטריה של מידע

מנחה: פרופ' שמעון בנינגה

 

שביט לסקי (התנהגות ארגונית)

נושא: התאוששות פסיכולוגית ופיזיולוגית מלחצי עבודה במהלך חופשה ודעיכת ההשפעה לאחריה: מחקר אורך

מנחה: פרופ' דליה עציון

 

איל פכט (אסטרטגיה ויזמות)

נושא: ערכו של המודיעין הצבאי – ניתוח תיאורטי, אנליטי ואמפירי

מנחה: פרופ' אשר טישלר

 

עדו קאליר (מימון חשבונאות)

נושא: תהליכי למידה והתכנסות

מנחה: פרופ' אהרן עפר

 

אפרת שוסט (מימון חשבונאות)

נושא: על גורמים הפוגמים במהימנות הדוחות הכספיים

מנחים: פרופ' שמעון בנינגה וד"ר דן וייס

 

ד"ר רועי שטיין (מימון חשבונאות)

נושא: אמידת עקומי תשואות

מנחה: פרופ' שמעון בנינגה

 

תשע"ב

חגי אורנשטיין (התנהגות ארגונית) 

נושא עבודת המחקר: "צוותי עבודה: הקשרים בין גורם לחץ, סגנון תפקוד בצוות ומשתני רשתות חברתיות לבין אפקטיביות"

הנחייה: פרופ' מינה וסטמן 

 

דפנה ארליך (מימון-חשבונאות)

נושא עבודת המחקר: "איכות ההנהלה, הנפקות ציבוריות וביצועי החברה"

הנחייה: פרופ' שמעון בנינגה

 

עזי בן רפאל (מימון-חשבונאות)

נושא עבודת המחקר: "תמחור הנזילות בשוק המניות"

הנחייה: פרופ' אבי וואהל

 

תומר גבע (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "אינטגרציה של גישות כריית מידע וכריית טקסט לצורך חיזוי תוך חיזוי יומי של תשואות מניות"

הנחייה: פרופ' יעקב זהבי 

 

ענת גולדשטיין (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "מחקר על התמיכה במקבלי החלטות מבוזרים המשפיעים זה על זה: הערכת ביצועי ארכיטקטורות מערכות תומכות החלטה מרובות משתמשים"

הנחייה: פרופ' גדי אריאב 

 

מיה דיאמנט (חקר ביצועים והחלטות)

נושא עבודת המחקר: "בחירת טיפול אנטיביוטי אמפירי מנקודת ראות של תורת המשחקים"

הנחייה: פרופ' משה לשנו ופרופ' דב סמט 

 

נעמה הלוי (אסטרטגיה ויזמות)

נושא עבודת המחקר: "תמריצי מחקר ופיתוח בענף טכנולוגית המידע: ארצות הברית וקנדה"

הנחייה: פרופ' אשר טישלר

  

נועם וינבלט (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "דינאמיקות של ה"עצמי" ורווחת עובדים: מחקר יומן"

הנחייה: פרופ' דני הלר

   

לירז לסרי (ניהול השיווק)

נושא עבודת המחקר: "החולצה התלבשה על הצרכן : השפעת מותגים המבטאים זהות על המשתמש"

הנחייה: פרופ' רוני שחר ופרופ' דן אריאלי

 

אלי נוי (אסטרטגיה ויזמות)

נושא עבודת המחקר: "אמצעים ומטרות באסטרטגיה עסקית"

הנחייה: פרופ' יוסי שפיגל

 

עירית ניצן (ניהול השיווק)

נושא עבודת המחקר: "השפעות חברתיות בתהליכי נטישת לקוחות"

הנחייה: פרופ' ברק ליבאי

 

אוריאל סטטנר (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "השפעת האיזון בין חיפוש (Exploration) וניצול (Exploitation) בשיטות ארגון חלופיות על ביצועי החברה"

הנחייה: פרופ' שמואל אליס ופרופ' דובב לביא

 

קרן צור (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "על ההשפעה החיובית והשלילית של חוללות עצמית: ערכיות כמשתנה ממתן"

הנחייה: פרופ' יואב גנזך ופרופ' אסיא פזי

 

הילה רחמים אנגל (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "חוזקות אישיות, אושר, וביצועי עובדים: חקירה ניסויית"

הנחייה: פרופ' דני הלר ופרופ' מינה וסטמן 

 

שחר רייכמן (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "תפקיד רשתות מוצרים ורשתות חברתיות בתהליך חיפוש תוכן בסביבה מקוונת"

הנחייה: ד"ר גל אסטרייכר-זינגר ופרופ' יעקב גולדנברג 

  

סיוון רחל רפפורט (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "מערכת תומכת החלטה בשיתוף יישום מודל תיאורטי עבור המקרה של בדיקות הריון"

הנחייה: פרופ' משה לשנו

 
איתי רינגל (אסטרטגיה ויזמות)

נושא עבודת המחקר: "תהליך הקצאת התקציב הממשלתי והשלכותיו על הביטחון הלאומי"

הנחייה: פרופ' אשר טישלר 

 

רינת שאנן-סצ'י (ניהול השיווק)

נושא עבודת המחקר: "אסימטריה והטיות בהפצת מידע מסחרי חיובי לעומת שלילי" 

הנחייה: פרופ' יעקב הורניק

 

הדס שבתאי (אסטרטגיה ויזמות)

נושא עבודת המחקר: "הקצאת משאבים במרוצי חימוש א-סימטריים בתנאי אי ודאות, ומחיר חוסר ביטחון"

הנחייה: פרופ' אשר טישלר 

 

תמר שגיב (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "דינאמיקה של משילות ארגונית: התפתחות קשרי בעלות ושליטה של תאגידים עסקיים במשק הישראלי בין השנים 1992-2006"

הנחייה: פרופ' שמואל אליס ופרופ' ישראל דרורי

 

אליעזר שלו (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "השפעות מרחק פסיכולוגי על ניהול סיכונים בפרויקטים"

הנחייה: פרופ' יואב גנזך

 

תשע"א

טל אספיר (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "ניהול סיכונים תפעוליים בתחום טכנולוגיית המידע והשפעתם על הוצאות חברות בורסאיות"

הנחייה: פרופ' ניב אחיטוב

 

עפר ארז (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "השפעת המגמות במחירי המניות ובמדדי המניות של שינויי ההמלצות של אנליסטים"

הנחייה: פרופ' יואב גנזך

 

אופיר בן אסולי (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "ערך המידע בתהליכי קבלת החלטות רפואיות במרכזים לרפואה דחופה"

הנחייה: פרופ' משה לשנו

 

גיא יוגב (ניהול השיווק)

נושא עבודת המחקר: "ניהול סיכונים תפעוליים בתחום טכנולוגיית המידע והשפעתם על הוצאות חברות בורסאיות"

הנחייה: פרופ' ברק ליבאי ופרופ' איתן מילר

 

אייל כרמי (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "זרימת מידע והתפשטות הפרעות חיצוניות ברשתות מוצרים"

הנחייה: פרופ' איתן מילר וד"ר גל אסטרייכר-זינגר

 

מני עבודי (מימון חשבונאות)

נושא עבודת המחקר: "השפעת אי סחירות ומיסוי על שוויו של תגמול מבוסס הון"

הנחייה: פרופ' שמעון בנינגה

 

רונית פוריאן לוקאץ' (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "טכנופיליה: מבידור לאוריינות דיגיטלית וממשל זמין - קונספט רב-שכבתי חדש לאימוץ טכנולוגיה"

הנחייה: פרופ' ניב אחיטוב ופרופ' פיליפ עין-דור

 

דניאל קריו (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "דמויות אמינות, מדמות שחקן וברות שיחה במשחקי מחשב מקוונים"

הנחייה: פרופ' משה לשנו

 

עידן רוט (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "אפקטיביות קבוצות עבודה וירטואליות כפונקציה של שימוש בתקשורת מתווכת מחשב"

הנחייה: פרופ' דב תאני

 

דניאל רייכמן (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "כשהמודע והלא מודע נפגשים: התפקיד המרכזי של מחוייבות למטרה"

הנחייה: פרופ' יואב גנזך, ד"ר דניאל הלר

 

אורית רפאלי (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת המחקר: "ניהול סיכונים תפעוליים בתחום טכנולוגיית המידע והשפעתם על הוצאות חברות בורסאיות"

הנחייה: פרופ' ניב אחיטוב

 

עתליה תובל (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת המחקר: "הדרכה בסימולטור ככלי מסייע להתמודדות עם מצבי לחץ אקוטי בקרב צוות סיעודי בבית חולים"

הנחייה: פרופ' דליה עציון

 

תש"ע

אורית גולדמן (ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת הדוקטור: "כריית נתונים בעולם הרפואה - חיזוי ההסתברות ללקות במחלת לב כלילית"

הנחייה: פרופ' משה לשנו ופרופ' ישראל שפיגלר

 

יהודה יצחקיאן (מימון וחשבונאות)

נושא עבודת הדוקטור: "תמחור נכסים בעולם דמדומים"

הנחייה: פרופ' שמעון בנינגה

 

שלומית פרידמן (התנהגות ארגונית)

נושא עבודת הדוקטור: "השפעת ניסוח כוונות יישום על אפקטיביות הדרכה"

הנחייה: פרופ' שמחה רונן

 

דפנה שוורץ-אשר (התנהגות ארגונית + ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע)

נושא עבודת הדוקטור: "השפעת מבנה צוות וירטואלי על תפוקותיו בתיווך תהליכים משימתיים וחברתיים"

הנחייה: פרופ' ניב אחיטב ופרופ' דליה עציון

 

 

תשס"ט

צביקה אפיק

מודל מרקובי לתוחלת תשואה של אג"ח

בהנחיית: פרופ' שמעון בנינגה

 

יצחק דיציאן

השפעת אופן הצגת הזמן על אומדן ערך הזמן במחקרי העדפות

בהנחיית: פרופ' משה גבעון

 

ורד הולצמן

מודל לניהול סיכונים המבוסס על ניתוחי תוכן והקבצה

בהנחיית: פרופ' ישראל שפיגלר

 

יוסי מערבי

הצעה ראשונה במשא ומתן : השפעות שלנימוקים, כוח ולמידה

בהנחיית: פרופ' יואב גנזך ופרופ' אסיא פזי

 

מיכל סר בן-עמי

להתגבר על המשוכה: העלאת חוללות עצמית של צרכנים ע"י מיצוב מחדש של העצמי

בהנחיית: פרופ' יעקב הורניק

 

גלית ערמון בן-יעקב

מערכת היחסים לאורך זמן בין מתח בעבודה, שחיקה ואינסומניה: מחקר פרוספקטיבי של עובדים בוגרים בריאים

בהנחיית: פרופ' אריה שירום ופרופ' שמואל מלמד

 

זיו פולק

כריית מידע הדרגתית

בהנחיית: פרופ' ישראל שפיגלר ופרופ' יעקב זהבי

 

אמירם פורת

הבנת מנגנוני יצירת מאגדי מחקר תחת תכניות מובנות - ניתוח תכנית מגנט

בהנחיית: פרופ' עלי שגב ופרופ' צבי רז ז"ל

 

תשס"ח

יוחאי רפאלי

מוצרים, שווקים וטכנולוגיות כמניעים למיזוגים ורכישות – הפיכת טקסונומיית החדשנות של שומפטר לטקסומוניה של רכישות (או: "אל תקנו שוק, קנו מוצר")

בהנחיית: פרופ' עלי שגב

 

דייבי דישטניק

סוגיות בבחירת תיקי השקעות

בהנחיית: פרופ' שמעון בנינגה

 

שגיא אקרון

השלכות של חוזי תגמול מנהלים על החלטות התפוקה והגידור

בהנחיית: פרופ' שמעון בנינגה

 

חיים גזית

הערכת ביצועים של תיקי פרויקטים

בהנחיית: פרופ' צבי רז ז"ל

 

ניר ברילר

יצירת ערך ולכידתו ברכישות להטמעת טכנולוגיה

בהנחיית: פרופ' עלי שגב ופרופ' מולי אליס

 

טל בן צבי

תהליך גילוי ידע: ניתוח אנליטי ואימות אמפירי

בהנחיית: פרופ' ישראל שפיגלר

 

אופירה שרגא

תיקוף מבנה של הרגשת אנרטיות (ויגור) בעבודה וקשריה עם שביעות רצון בעבודה ועם מאפייני התפקיד: שילוב מתודולוגיות כמותיות ואיכותניות

בהנחיית: פרופ' אריה שירום

 

קרן בר חוה

יכולת הניבוי של שווקים ומנהלים (ממצאי קרנות הון סיכון ציבוריות)

בהנחיית: פרופ' רוני עופר

 

ג'ומנה זאחלקה

מניעים והשפעות על ערך פירמות שעברו לבעלות פרטית בארה"ב

בהנחיית: פרופ' שמעון בנינגה

 

רן תל-ניר

יישום ייצוג בינארי פוזיטיבי ומתודולוגיות בסיסי נתונים לגילוי תבניות בתחום הביואינפורמטיקה המבנית"

בהנחיית: פרופ' ישראל שפיגלר וד"ר רועי גלברד

 

רבקה שוקן

הערכה של מערכת תומכת בקריאת דיבור עבור משתמשים לקויי שמיעה

בהנחיית: פרופ' זאב נוימן ופרופ' ישי טובין

 

תשס"ז

ליאור ארונוביץ

חיפוש עפ"י דמיון במסדי נתונים מטריים

בהנחיית: פרופ' ישראל שפיגלר

 

אמיר הורקין

מחקר אינטרדיסיפלינרי על הגורמים המשפיעים על תחלופה שלא מרצון של מנהלים נבחרים – המקרה של ראשי רשויות מקומיות בישראל

בהנחיית: פרופ' אמירה גלין

 

שרון טוקר

האם שחיקה בעבודה, דיכאון וחרדה קשורים באופן שונה לגורמי סיכון לתחלואה קרדיווסקולרית?

בהנחיית: פרופ' אריה שירום ופרופ' שמואל מלמד

 

ורדית לנדסמן

הכלת בחירת מותג במודל לנפיצות שירותים

בהנחיית: פרופ' משה גבעון

 

גרנית סן

דינמיקת המסחר של משקיעים מוסדיים ומשקיעים פרטיים

בהנחיית: פרופ' שמעון בנינגה

 

ארנה סרבן לוי

בחירה בין סוגי מממנים ופערים במחירי המימון

בהנחיית: פרופ' אלעזר ברקוביץ'

 

רננה פרס

בעיות שיווקיות בהחדרת חידושים לשוק

בהנחיית: פרופ' איתן מילר וד"ר ברק ליבאי

 

יעל שטיינהרט

הערכה מחודשת של המחקר במעורבות צרכנים: התמודדות עם אי ההתאמות בין התיאוריה לבין אופן תפעול המעורבות

בהנחיית: פרופ' יעקב זהבי ופרופ' דוד מזורסקי

 

תשס"ו

טל אבינדב

ניתוח של אירועי סיכון בעלי הסתברות נמוכה ונזק רב

בהנחיית: פרופ' צבי רז

 

גיל אהרוני

ההתאמה האיטית לגילוי רווחיות נמוכה מסבירה אנומליות מתועדות רבות בקרב מניות גדולות

בהנחיית: פרופ' אבנר קלעי

 

סימונה גלבוע

ניתוח-על של הקשר בין לחץ וביצוע בעבודה: בדיקה של משתנים ממתנים ומתווכים

בהנחיית: פרופ' אריה שירום

 

אורנית דוידזון בז'רנו

חופשת שבתון כ'פסק זמן' מלחצים אקדמיים כרוניים: שיבוץ מחקרי לחץ-אתנחתא בתיאורית שימור המשאבים

בהנחיית: פרופ' מינה וסטמן ופרופ' דב עדן

 

שושי חן

השפעת הגברת משאבים על לחץ נצפה (anticipated) ועל הסתגלות לעבודה עם מערכת מידע חדשה- ניסויי שדה

בהנחיית: פרופ' מינה וסטמן ופרופ' דב עדן

 

אירנה מילשטיין

בחירת תכניות מו"פ אופטימליות בשווקים עם אפקט 'רשת' (Network Externalities)

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב ופרופ' אשר טישלר

 

ליאור פינק

ניתוח רב-מימדי של הגמישות של תשתית טכנולוגיות המידע: ההשפעות הטכנולוגיות והארגוניות של יישום סביבות מבוססות – Webבארגונים

בהנחיית: פרופ' זאב נוימן

 

אלדד קולנשר

מנהיגות אדריכלית – הליבה המוזנחת של מנהיגות ארגונית

בהנחיית: פרופ' בעז רונן ופרופ' משה פרג'ון

 

טלי שמעוני

כיצד יודע הארגון שהוא יכול: מנגנוני למידה לא-התנסותיים בהערכת יכולות אסטרטגיות

בהנחיית: פרופ' עלי שגב ופרופ' משה פרג'ון

 

תשס"ה

משה איל

השפעת שינויי תכולה על חריגות משך בפרוייקטים

בהנחיית: פרופ' שלמה גלוברזון

 

קרין ברזילי נהון

שומרי סף ומכניזמים של שמירת סף ברשתות

בהנחיית: פרופ' זאב נוימן

 

רות גסר

'להיות חברה ציבורית' – ניתוח כללי

בהנחיית: פרופ' אלעזר ברקוביץ ופרופ' עודד שריג

 

נאוה כרמי

כוח המידע

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב

 

רונן מאירי

תהליך בחירת המשתנים המסבירים בכריית מידע – מחקר משווה

בהנחיית: פרופ' יעקב זהבי

 

אורן סתר

מו"פ בטחוני בעידן המידע: הקצאת תקציב אופטימלית

בהנחיית: פרופ' אשר טישלר

 

חגית ויס פרי

ירידת ערך נכסים: השוואת עיתוי ההכרה בירידת הערך, איכות הרווחים ותגובת השוק להודעות על ירידת ערך לפני ואחרי אימוץ תקן חשבונאות אמריקאי 121 SFAS

בהנחיית: פרופ' אלי אמיר

 

איתי קמה

תגובת שוק המניות להכנסות ממכירות, רווח נקי ומרכיבי התשואה על ההון העצמי בהקשרים שונים: השלכות לניהול פיננסי וניתוח דוחות כספיים

בהנחיית: פרופ' אלי אמיר

 

אלה שגב

שלושה חיבורים בתורת המיקוח

בהנחיית: פרופ' דב סמט וד"ר אביעד חפץ

 

תשס"ד

יעל אוסין יצחקי

השפעת הרכב מגדרי על תוצאות מו"מ: מחקר על שתי תרבויות

בהנחיית: פרופ' יאיר טאומן ופרופ' עודד שנקר

 

אתי איינהורן

מאמרים על גילוי וולנטרי בסביבה מרובת סיגנלים

בהנחיית: פרופ' צבי ספרא

 

גיל גרינשטיין

ניתוח יחסי הגומלין בין 'רמת הדיוק' של מערכות מידע, ערך המידע בקבלת החלטות ועיתוי קבלת ההחלטות

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב

 

דנה לנדאו

דינמיקה של חזון ארגוני בתהליך שינוי: המקרה של ארגון מחקר ופיתוח ביטחוני

בהנחיית: פרופ' שמחה רונן וד"ר גדעון קונדה

 

אביב שגב

זיהוי קונטקסט באמצעות מספר מקורות ידע

בהנחיית: ד"ר משה לשנו, פרופ' משה צבירן ופרופ' מג'יד איגבריה ז"ל

תשס"ג

נעמי בלפר

שני מאמרים בנושא מודלים בזמן בדיד של שווקים פיננסיים

בהנחיית: פרופ' שמעון בנינגה

 

דבורה גלר

הקשר בין שונות התמחותית ורשתות חברתיות לבין אפקטיביות של צוותי עבודה: התפקיד המתווך של חיפוש סיוע

בהנחיית: ד"ר שמואל אליס ופרופ' אריה נדלר

 

ניצה גרי

היבטי ישימות וגורמי הצלחה קריטיים של מערכות מידע בין-ארגוניות למסחר אלקטרוני בישראל

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב

 

דן וייס

גמישות של טכנולוגיות ייצור – גישה כלכלית

בהנחיית: פרופ' אברהם בז'ה

 

אלי וינטראוב

שאלות בשפה טבעית ממסדי נתונים בסביבה מרובת מסדי נתונים

בהנחיית: פרופ' פיליפ עין דור

 

שלומי זילכה

מודלים מאולצים של אוטו-רגרסיה לתיאור מחירים של נכסים פיננסיים

בהנחיית: פרופ' שמואל קנדל

 

עופר צביקאל

פיתוח מודל להערכת איכות התכנון בפרויקטים

בהנחיית: פרופ' שלמה גלוברזון

 

תשס"ב

ערן חנני

פתרון מיקוח נש אורדינלי ותועלת מושרית

בהנחיית: פרופ' צבי ספרא

 

ניראון חשאי

השפעת מרחק, יתרונות לגודל ושיתוף תשומות על התפוקה והיצוא התעשייתיים של ישראל ושלוש מדינות ערביות – ניתוח אמפירי

בהנחיית: פרופ' זאב הירש ופרופ' אשר טישלר

 

אפרת טולקובסקי

גבולות הפירמה – הבחירה בין חברה חד-תחומית לחברה רב תחומית

בהנחיית: פרופ' אלעזר ברקוביץ

 

יוסי ליכטנשטיין

מיקור חוץ של פיתוח תכנה: בדיקה אמפירית של ניבוי תורת החוזים

בהנחיית: פרופ' גד אריאב

 

יובל שופר

העברת טכנולוגיה כתצורה מבנית של ארגון לומד

בהנחיית: פרופ' שמחה רונן

 

ירון תימור

טיפולוגיה של אסטרטגיות שיווק ביצוא

בהנחיית: פרופ' יחיאל זיו

 

תשס"א

יובל אלוביץ

הערכת טכנולוגית מידע, החלטות השקעה בה והתמורות לארגון לאורך זמן

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב

 

דניאל גולד

תכן לאיכות - שילוב הרובסטיות בשלבים המוקדמים של התכן

בהנחיית: פרופ' שלמה גלוברזון

 

משה לוין

מודלים דינמיים של ענפים

בהנחיית: פרופ' עלי שגב

 

אורה סתר

'מגיע לי' –חוזים פסיכולוגיים של מועסקים בארגון

בהנחיית: פרופ' אפרים יער ופרופ' שמחה רונן

 

ציפי שפרלינג

הערכת האפקטיביות של מודל האבחון הממוקד: ניסוי שדה

בהנחיית: פרופ' אריה שירום

 

תש"ס

תמיר בכור

פיתוח תיאורטי וחקירה אמפירית של מודל לחיזוי הצלחת תהליך התכנון האסטרטגי למערכות מידע

בהנחיית: פרופ' זאב נוימן ופרופ' משה צבירן

תשנ"ט

ניקול אדלר

הבחירה המיטבית של של רשתות רב-מוקדיות בשוק תעופה חופשי

בהנחיית: ד"ר גבריאל הנדלר ופרופ' בועז גולני (הטכניון)

 

טלי דביר

השפעת אימון במנהיגות מתמירה על התפתחות המונהגים וביצועיהם –ניסוי שדה 

בהנחיית: פרופ' דב עדן ופרופ' בועז שמיר (האונ' העברית)

 

תמר צאיג בן-ישי

מודל של יצירת נאמנות וכוונות רכישה חוזרת בקרב לקוחות עסקיים של שירותים מקצועיים

בהנחיית: פרופ' יעקב הורניק ופרופ' ז'אן שארל שבת (בי"ס לניהול, מונטריאול, קנדה)

תשנ"ח

משה אורגד

זיהוי משתני הצלחה/ כשלון דומיננטיים של מערכות מידע ומדידתם בסקטורים שונים במשק הישראלי

בהנחיית: פרופ' זאב נוימן ופרופ' ניב אחיטוב

 

ענת לרנר

חלוקת משאב בין קבוצות של משתמשים

בהנחיית: פרופ' דב סמט

 

דינה גורן-בר

מישק חכם אדם-מחשב: מודל מושגי ויישומו

בהנחיית: פרופ' פיליפ עין דור

 

שלמה נוי

רפואה שחורה בישראל- ממצאים ראשוניים בבתי החולים בישראל: היקפים, סיבות והתייחסויות

בהנחיית: פרופ' צבי אדר ופרופ' יאיר אהרוני

 

דורון קליגר

התוכן האינפורמטיבי של דירוגי אגרות חוב 

בהנחיית: פרופ' עודד שריג

 

תשנ"ז

רם אורזך

היפוך סיגנלים

בהנחיית: פרופ' יאיר טאומן

 

יונתן שלו

שנאת הפסד בתורת המשחקים

בהנחיית: פרופ' דב סמט

 

תשנ"ו

אריה גביוס

בעיית מחירי העברה בארגונים מבוזרים

בהנחיית: פרופ' יאיר טאומן ופרופ' בועז רונן

 

אבי וואהל

מנגנון מסחר מותנה אינדקס: ישימות והשלכות

בהנחיית: פרופ' שמואל קנדל

 

רועי גלברד

תנועה כערוץ תקשורת: מודל ושפת מאקרו לייצוג, אחסון, ולתאור של תבניות תנועה

בהנחיית: פרופ' ישראל שפיגלר

 

אייל רוזן

חקירת אי ודאות בקו יצור טורי

בהנחיית: פרופ' בועז רונן

 

תשנ"ה

אמיר היימן

הדגמה- שימוש בהדגמה להחדרת מוצרים חדשים

בהנחיית: פרופ' יגאל אייל ופרופ' איתן מילר

 

זאב רותם

הקשר בין משאבי הפירמה, מאפייני הסביבה וההצלחה

בהנחיית: ד"ר שלמה קליש ופרופ' רפאל עמית

 

תשנ"ד

יעקב גינזברג

ייצוג מעמיק של "ידע כללי"- ניתוח בתחום ה"ידע כללי" של עולם- העסקים

בהנחיית: פרופ' פיליפ עין דור

 

אורלי יחזקאל

קשר בין דיפרנציאציה במשתנים מבניים- ניהוליים ותרבותיים של הארגונים ההורים של המיזם המשותף הבינלאומי, לבין אפקטיביות המיזם

בהנחיית: פרופ' יורם זעירא

 

נחשון מרגליות

מודל ומערכת מומחה תומכת החלטה לתמיכה במדיניות ניהול משאבי אנוש

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב

 

תשנ"ג

תמר אלמור-אלמרס

שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות כאסטרטגית התמודדות עם סביבה משתנה- ישראל ואיחוד הקהיליה האירופית

בהנחיית: פרופ' עלי שגב

 

משה מרדכי לשנו

חישוביות ולמידה ברשתות נוירונים

בהנחיית: פרופ' משה בן-בסט

 

איילת ברג

הפקת מידע אינטליגנטית ממסדי נתונים סטטיסטיים

בהנחיית: ד"ר ישראל שפיגלר

 

אביעד ערמוני

דליית ידע המומחה למערכות התומכות בפתרון בעיות המחייבות שיפוט סובייקטיבי

בהנחיית: פרופ' פיליפ עין דור

 

תשנ"ב

דב בירן

מערכות מידע מבוזרות בתנאי קונפליקט אסטרטגי

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב

 

רן גלעדי

הערכת כושר בצועי מערכות מחשבים כחלק ממערכת המידע

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב ופרופ' ישראל בורוביץ

 

זאב גילקיס

מודל למערכת לומדת המתבססת על זיכרון עשיר של תבניות

בהנחיית: פרופ' משה בן בסט

 

דב דביר

גורמי ההצלחה של יחידות אסטרטגיות עסקיות בתעשיית האלקטרוניקה והמחשבים בישראל

בהנחיית: פרופ' עלי שגב ופרופ' אהרון שנהר

 

תשנ"א

אריה אבירם

הדרכה לחוללות עצמית לשם קיצור משך האבטלה

בהנחיית: פרופ' דב עדן

 

אביאם סלע

אמידת ערך מידע נתפש וערך מידע ריאלי עבור מערכות תומכות החלטה בתנאי סביבה של מחסור בזמן

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב

 

ישי ספקטור

הערכת ערך המידע על פי קריטריונים של הפחתת סיכון

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב

 

תש"ן

יאיר זימון

מחפשי התאמה ומתווך - גישה לא שיתופית

בהנחיית: פרופ' יאיר טאומן

 

יובל כרמון

בחירת תת קבוצה בעזרת מנגנוני בחירה ולמידה מסתגלים

בהנחיית: פרופ' משה בן-בסט

 

תשמ"ט

משה צבירן

מתודולגיה ומערכת תומכת החלטה לתכנון אסטרטגי למערכות המידע בארגון

בהנחיית: פרופ' ניב אחיטוב ופרופ' זאב נוימן

 

יצחק קניגשטיין

פרגמטיקה של מידע בסביבת מסדי נתונים יחסיים

בהנחיית: פרופ' פיליפ עין דור

 

תשמ"ח

מינה וסטמן

השפעת לחץ אקוטי ומשאבי התנגדות פנימיים על חרדה וביצוע

בהנחיית: פרופ' דב עדן

 

יואל רבן

מודל דינמי של בחירה בין מותגים

בהנחיית: ד"ר דן הורסקי

 

דוד שמחי- לוי

בעיות מיקום של שרת המבצע סדרת שירותים

בהנחיית: ד"ר גבריאל הנדלר

 

תשמ"ז

מג'יד אגבריה

מודל לניתוח והערכה של צריכת משאבי חומרה

בהנחיית: ד"ר ניב אחיטוב

 

אבי ביצור

פיתוח מערכות תומכות החלטה לאור תיאוריית מידע בתהליכי קבלת החלטות

בהנחיית: פרופ' זאב נוימן

 

יצחק שמר

גישת מערכת מומחה לניתוח מערכות

בהנחיית: פרופ' פיליפ עין דור

 

דב תאני

עיצוב מערכת אדם- מחשב: מודל המשלב סיגנון קוגניטיבי

בהנחיית: פרופ' פיליפ עין דור ופרופ' שולמית קרייטלר

תשמ"ו

מאיר בורשטין

נתוח דרישות של מערכות תוכנה גדולות

בהנחיית: פרופ' משה בן-בסט

 

יורם עדן

א-סימטריה במידע והביקוש להון בתעשיית הביטוח

בהנחיית: פרופ' אמיר ברנע ופרופ' יהודה כהנא

 

בעז רונן

ערך נורמטיבי של מידע במערכות-מידע לניהול התפעול והיצור

בהנחיית: ד"ר ניב אחיטוב

 

תשל"ט-תשמ"ד

תשמ"ד

דן טריטש

על תכנון רשת תחבורה אופטימלי

בהנחיית: ד"ר גבריאל הנדלר


 

תשמ"ב

ניסן לוין

מודל לתכנון השקעות במשק החשמל בטווח הביניים בתנאים של שווי משקל חלקי

בהנחיית: ד"ר יעקב זהבי


 

תש"מ

מירון גרוס

בקרה אופטימלית של החלטות המפתח האורבני

בהנחיית: ד"ר צבי ליבר ופרופ' אסף רזין

 

ניב אחיטוב

השוואה בין מערכות מידע לאור מודל של זרימת נתונים

בהנחיית: ד"ר שמחה סדן ופרופ' זאב נוימן


 

תשל"ט

שמעון בנינגה

שיווי משקל בסדרת שווקים עם פשיטת רגל

בהנחיית: ד"ר אלחנן הלפמן

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>