מתי אקבל תשובה?

הוועדה לקבלת תלמידי מחקר מתכנסת פעמיים בשנה, לאחר סגירת ההרשמה ולפני תחילת הסמסטר, ודנה במועמדים שהגישו בקשה להתקבל. ההודעות על קבלה / אי-קבלה נשלחות בדואר עד תחילת הסמסטר

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפנות לרכזת מועמדים לתואר שלישי: 

רחלי תדמור

03-6405117

RacheliT@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive