אלפון

תוצאות חיפוש עבור האות ב

שםתפקיד ויחידהטלפוןפקסדוא"ל
זהבה בדיחימזכירת החוג לניהול במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6406337
03-6406338
03-6407851
פרופ' ישראל בורוביץסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
אמריטוס בפנסיה
03-6472131
03-6472132
איתי בורשטייןספרן בכיר בהנהלת הספרייה המרכזית
מורה מן החוץ במנהל עסקים ניהול פיננסי
03-6408423
יעקב בטטדפס דיגיטאלי בשיכפול ניהול -הפקולטה לניהול
03-6408072
פרופ' אברהם ביזהאמריטוס במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
09-8348460
ד"ר ורד בלאססגל אקדמי בכיר במנהלת לימודי הסביבה
סגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6405918
אלכסנדר רוברט בלטושמורה מן החוץ במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
פרופ' פיטר במברגרסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ועדת מינויים יחידתית במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408511
04-8263936
אשר בן אבימנהלת ביה"ס למנהל עסקים
054-7500540
4414 (פנימי)
עמיקם בן בסטעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
054-2121484
0001 (פנימי)
08-9405493
מיטל בן יוסףסגן ראש מינהל לתלמידים והוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6409569
עדי בן נוןמנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6407609
ליאת בן עמימזכירת סגל זוטר ומורים מן החוץ במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6406326
ד"ר צבי בן עמיעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ערן בן עמיעוזר הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
052-3222036
פרופ' משה בן-בסטבדימוס במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
פרופ' דן בן-שחרסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
מרכז תחום במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ראש מרכז אקדמי במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408194
בן בנאקוטעמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ד"ר אייל יוסף בנימיןסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
עובד מחקר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
מתן בר אליהומנהלת ביה"ס למנהל עסקים
רונן זאב בר שלוםמורה מן החוץ במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ד"ר שגית בר-גילסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408932
פרופ' משה בר-ניבבדימוס במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
09-9527629
דנה מרטינה בראונשטייןמנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6409957
03-6407741
פרופ' נתאי כץ ברגמןסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
סגל אקדמי בכיר בביה"ס לכלכלה ע"ש א.ברגלס
ועדת מינויים יחידתית במנהלת הפקולטה למדעי החברה
ד"ר לסלי ברודו-מיטסעובד מחקר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408029
עודד ברוורמןעמית הוראה במנהל עסקים ניהול פיננסי
עמית הוראה במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
פולינה ברוקמןמנהלת ביה"ס למנהל עסקים
ד"ר ישראל ברושבדימוס במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6408027
ד"ר אוהד ברזיליסגל אקדמי בכיר במנהלת ביה"ס למנהל עסקים
03-6406292

עמודים

צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive