ברכות לד"ר טליה אהרוני על זכיית סילבוס הקורס "סוגיות באחריות תאגידית"

סילבוס הקורס זכה בפרס IDEAS WORTH TEACHING 2017 ונכלל ברשימה היוקרתית של 20 הקורסים במנהל עסקים המעניינים ביותר בעולם.

25 יוני 2018
ברכות לד"ר טליה אהרוני

סילבוס הקורס "סוגיות באחריות תאגידית", אותו מלמדת ד"ר טליה אהרוני, זכה בפרס IDEAS WORTH TEACHING 2017. הקורס זכה להיכלל ברשימה היוקרתית של 20 הקורסים במנהל עסקים המעניינים ביותר בעולם, לפי ארגון Aspen Institute. הפרס מציין את 20 הקורסים יוצאי הדופן מרחבי העולם אשר מגדירים מחדש את המצוינות בלימודי מנהל עסקים, ובסופו של דבר גם בעולם העסקים, המעניקים את הכלים ומכינים את הסטודנטים להתמודד עם האתגרים הגדולים של החברה ועולם העסקים הגלובלי.

ד"ר טליה אהרוני, מרצת הקורס "סוגיות באחריות תאגידית" בפקולטה לניהול באוני' תל אביב, היא מייסדת ארגון "מעלה" לאחריות תאגידית בישראל וממנהיגות התחום בזירה העולמית. היא פועלת ליצירה של אחריות וזיקה בין תאגידים כלכליים לבין תרומה לשינוי חברתי והשפעה על המרחב הציבורי בישראל ובעולם וביססה את תחום האחריות התאגידית באקדמיה.

הקורס "סוגיות באחריות תאגידית" דן בסוגיות המרכזיות של התחום תוך שילוב תיאוריות וניתוח תרחישים, איפיון סקטורים עסקיים שונים, הכרות עם מגזרי החברה ומחזיקי העניין. הקורס בוחן את תחום האחריות התאגידית כציר מארגן לניהול עסקים בעולם רב משתנים: שינוי סדר היום החברתי העולמי, חקיקה, סחר גלובלי, תמורות חברתיות וסביבתיות ומתמקד בשילובה של גישת האחריות התאגידית כחלק אינטגרלי מאסטרטגיה עסקית ותהליך הניהול העסקי. 

צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive