הנחיות ומועדי רישום לקורסים

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ד

מידע כללי 

 

ללוח שנה"ל - תואר שני >>

תכנית הלימודים, מערכת השעות ולוח הבחינות לשנה"ל תשפ"ד מתפרסמים באתר הפקולטה והמידע המופיע בו מעודכן לשנה"ל הקרובה. שינויים ותוספות יתעדכנו באופן שוטף באתר.

 

 

תשלום שכר לימוד

 

תשלום מקדמה לסמסטר א' תשפ"ד:

יש לשלם את המקדמה ע"ח שכר הלימודים לפני הרישום לקורסים.

הנ"ל חל גם על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני ועל הזכאים ל"פרס לימודים".

תלמיד חדש שמתקבל לאוניברסיטה מקבל הודעת קבלה עם מקדמה לתשלום. ניתן לשלם במידע האישי למועמד בכרטיס אשראי או בבנק עם שובר התשלום.

תלמיד ממשיך אופן התשלום נקבע בהתאם להצהרה שהצהיר במהלך חודש יוני. מי שלא הצהיר בפרק זמן זה, נשלח אליו שובר בדואר.
התשלום צריך להתבצע כשבוע לפני הרישום בבידינג.
מי שהצהיר על תשלום בשוברים קיבל אותם בדואר וכן נשלח אליו סמס. מי שאין לו הוראת קבע יכול לשלם בשובר בבנק או בכרטיס אשראי. מי שהצהיר שברצונו לשלם תשלום מס' 1 לסמסטר א' תשפ"ד מראש בהוראת קבע, נרשם כשולם ב-4.8.23 בצהריים. החיוב ישלח לגביה ב-30.8.2023. בכל מקרה, תמיד ניתן להכנס למידע האישי ולשלם באשראי. 

מועדי הרישום לקורסים תשפ"ד

 

סמסטר א' תשפ"ד יתקיים בין המועדים: 15.3.2024 – 31.12.2023

מחצית ראשונה:  9.2.2024 - 31.12.2023

מחצית שניה:  15.3.2024 - 11.2.2024

 

מועדי הרישום לסמסטר א' תשפ"ד:

ריצה ראשונה ריצה שנייה ריצה שלישית
(מקצה שינויים)

מיום ג',  5.9.2023
בשעה: 11:00
 

ועד יום ב',  11.9.2023
בשעה: 10:00

מיום ה',  14.9.2023
בשעה:  11:00
 

ועד יום ד',  20.9.2023
בשעה:  10:00

מיום ה',  19.10.2023
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב',  23.10.2023
בשעה:  10:00

 

 

סמסטר ב' תשפ"ד יתקיים בין המועדים: 26.7.2024 – 21.4.2024

מחצית ראשונה: 14.6.2024 - 21.4.2024

מחצית שנייה: 26.7.2024 - 16.6.2024

 

מועדי הרישום לסמסטר ב' תשפ"ד:

 

ריצה ראשונה ריצה שנייה ריצה שלישית
(מקצה שינויים)

מיום ב',  18.3.2024
בשעה: 11:00
 

ועד יום ד',  27.3.24
בשעה: 10:00

מיום ב',  1.4.2024
בשעה:  11:00
 

ועד יום ד',  3.4.2024
בשעה:  10:00

מיום ה',  2.5.2024
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב',  6.5.2024
בשעה:  10:00

 

__________________________________________________________________________
שימו לב - לא ייעשו רישומים ידניים לקורסים, באמצעות מזכירות הסטודנטים. על התלמידים להשתתף
בריצות הבידינג על מנת להירשם לקורסים. תלמיד שזה הסמסטר האחרון שלו לתואר, ולא קיבל בבידינג
קורס חובה אשר נדרש לו לסגירת התואר, יוכל לפנות למרכז שירות לסטודנט וזאת לאחר הריצה השנייה.
___________________________________________________________________________

 

 

רישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" - עקרונות המערכת

 

הרישום לקורסים הינו סמסטריאלי והוא מתקיים בשיטת ה"מכרז" (Bidding).  מערכת ממוחשבת, אליה מזינים התלמידים את בקשותיהם, על מנת להשתבץ לקבוצות לימוד בשיטת "המכירה הפומבית".

ניתן להירשם לקורסים מכל מחשב שיש לו חיבור למערכת האינטרנט לרבות מעבדת המחשבים של הפקולטה, בהתאם למועדי רישום שיפורטו.

שער הכניסה למערכת הבידינג היא כתובת האינטרנט: http://www.ims.tau.ac.il/bidd

להלן נפרט את כל המידע הרלוונטי על שיטת הרישום.

הודעה על מועדי רישום תישלח לכל התלמידים בדואר אלקטרוני ותפורסם באתר האינטרנט ועל לוחות המודעות.

 

 

א.   "המכרז" - הגדרות וכללי משחק

 

1.   הקצאת הנקודות
 

שיטת הקצאת הנקודות היא בהתאם להתקדמותו של התלמיד בלימודים ולרמת הישגיו.

חישוב סך הנקודות לתלמידים ממשיכים בבידינג ייעשה באופן הזה:(תמריץ עבור הישגים בלימודים, ראה להלן סעיף 1.2).

 

  *   סמסטר הקיץ איננו נמנה במספר הסמסטרים.
      במניין הסמסטרים יילקח בחשבון גם הסמסטר אליו מבקש התלמיד להירשם.

      ניקוד לתלמידים חדשים, ראה סעיף (1.3) להלן.

 

הסברים והבהרות: 

 • 1.1   מטרת שיטת הקצאת הנקודות כפי שפורטה לעיל היא להעניק יתרון לתלמידים המעונינים להאיץ את קצב התקדמותם בלימודים ולהירשם למספר רב של קורסים.
   
 • 1.2   זיכוי עבור הישגים בלימודים יינתן לתלמיד שצבר 5 י"ס לפחות (לא כולל לימודי השלמה ופטורים) בציון ממוצע משוקלל שאיננו נמוך מ-75.
  התלמיד יקבל נקודות על פי ההפרש בין ציונו הממוצע לבין ציון 75 בתוספת 5 נקודות. 
  לדוגמה: תלמיד שציונו הממוצע הינו 78 יקבל 3 נקודות (ההפרש בין הממוצע לבין ציון 75) בתוספת 5 נקודות. סה"כ ייזקפו לזכותו 8 נקודות נוספות.

   
 • 1.3   לתלמידים חדשים יוקצו 150 נקודות.
  (יש לזכור שהחל מהסמסטר השני ללימודיו יזוכה תלמיד בניקוד מדוייק יותר על בסיס הקורסים/הפטורים שייזקפו לזכותו).

   
 • 1.4   בונוסים
  • בונוס של 15 נקודות יתווסף לסך הנקודות העומדות לרשות התלמידים אם הוראת התשלום שלהם תירשם במערכת האוניברסיטאית לא יאוחר משבוע לפני היום הראשון של הרישום.
  • בונוס של 2% יתווסף לסך הנקודות העומדות לרשות התלמידים בגין מילוי כל שאלון של סקר רמת ההוראה/רמת השירות.
   (הנ"ל תקף לסמסטר א' ו-ב').
  • מילוי שאלון בסוף סמסטר א' עובר לנקודות לקראת סמסטר ב'. מילוי שאלון בסוף סמסטר ב' וקיץ עובר לנקודות לקראת סמסטר א'.

    
 • 1.5   הקצאת הנקודות העומדת לרשות התלמידים תקפה לסמסטר נתון בלבד והיא זהה לריצה ראשונה לשנייה ולשלישית. לקראת כל סמסטר מחושב סל הניקוד מחדש.

 

 

2.   ניקוד מינימלי לקורס
 

באמצעות הנקודות שהועמדו לרשותם רשאים התלמידים להקצות נקודות לכל קורס בו הם מעוניינים להשתתף.

ההקצאה המינימלית עבור כל קורס היא 5 נקודות

מתי בכל זאת ניתן  להקצות "0" נקודות?

 • 2.1     כאשר בקורס מבוקש יש מספר קבוצות חלופיות, יש להקצות 5 נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה. אין צורך להקצות ניקוד לשאר הקבוצות החלופיות אליהן מבקשים להירשם.

 • 2.2     כאשר משמעות ההקצאה הנ"ל הינה "הצהרת כוונות" של התלמידים כי הקורס הינו חלופה בלבד לקורס שיסורב. במילים אחרות: קורס עם 0 נקודות שלא יועברו אליו נקודות לא יטופל, מתוך הנחה שקורס אחר בעדיפות גבוהה כבר נרשם. סעיף 5 להלן יבהיר את שיטת העברת הנקודות.

 

 

3.   מגבלת מקומות
 

לכל קורס/קבוצה בקורס קיימת מגבלת מקומות המתחייבת מאילוצי המערכת והצורך לאזן את מספרי התלמידים בקבוצות הלימוד השונות. את מגבלת המקומות ניתן לראות על גבי מסך הזנת הנתונים.

 

 

4.   המכרז
 

מספר התלמידים אשר ישובצו לקורס מסויים יוגבל על-פי מכסת המקומות שנקבעה לקורס זה. בקשות השיבוץ של כל התלמידים שהשתתפו ב"מכרז" בריצה נתונה ידורגו על-פי גובה הניקוד והשיבוץ ייעשה מהניקוד הגבוה ביותר לניקוד הנמוך ביותר. יועדפו בשיבוץ התלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עבור הרישום לאותו קורס. במקרים בהם הקצה יותר מתלמיד אחד ניקוד הזהה לניקוד הסגירה בקורס מסוים תופעל נוסחה שתקבע באופן אקראי את המתקבל לקורס.


הרישום לקורסים (ביצוע "המכרז") אינו מתחשב במועד הקלדת הנתונים. ה"מכרז" מתבצע לאחר שכל תלמידים הקלידו את בקשותיהם ומועד הרישום תם. עיקרון "כל הקודם זוכה" אינו תופס לעניין זה. תלמידים יוכלו להירשם מכל מחשב שיש לו חיבור למערכת האינטרנט או להגיע למעבדת המחשבים בפקולטה ולהזין את בקשותיהם בזמן הנוח להם במסגרת הימים והמועדים שנקבעו. לוח זמנים להזנת הרישום יישלח לתלמידים בדואר אלקטרוני ויפורסם באתר הפקולטה.

 

 

5.   שיטת העברת הנקודות
 

נקודות שתלמידים הקצו לקבוצה אליה לא התקבלו, ייזקפו לזכותם לצורך דיון בבקשותיהם הבאות.


תלמידים יהיו רשאים לבחור את דרך העברת הנקודות באחת משתי הדרכים האלה:

 • העברה אוטומטית: העברת הנקודות לקורס הבא בתור על-פי גובה הניקוד.
   
 • העברה לפי בחירה: התלמידים עצמם יקבעו לאיזה קורס להעביר את הנקודות אם לא התקבלו לקורס מסוים. אם בחרו התלמידים בחלופה זו יהיה עליהם להזין את מספר הבקשה אליה יועברו הנקודות.

   

  לתשומת לב:
   
 • הנקודות שהועברו מקורס שסורב לקורס אחר הן אלה שיתמודדו במכרז על הקורס השני אותו בחרו התלמידים, ולא יתווספו לסך הנקודות שכבר הקצו התלמידים לקורס זה.
   
 • לא תתאפשר העברת נקודות מקורס בעל ניקוד נמוך לקורס בעל ניקוד גבוה יותר.

 

 

6.   שיבוץ התלמידים לקורסים יתבצע בשלושה שלבים (שלוש ריצות מחשב):
 

 • 6.1   ריצה ראשונה
  הריצה הראשונה תתקיים לפני תחילת הסמסטר והיא מיועדת לכל תלמידי התואר השני (תלמידים פעילים, תלמידים חדשים).


   
 • 6.2   ריצה שנייה
  הריצה השנייה תתקיים מספר ימים לאחר תום הריצה הראשונה; אף היא לפני תחילת הסמסטר. בריצה השנייה יורשו התלמידים להירשם לקורסים על בסיס מקום פנוי ובכפוף למגבלות הרישום הרגילות. כמו כן ניתן לבטל רישום לקורס/ים, ר' להלן בסעיף 8. 

   
 • 6.3   ריצה שלישית - שבוע השינויים
  הריצה השלישית תתקיים בשבוע השני של הסמסטר ותתבסס על תוצאות הריצה הראשונה והשנייה. במסגרתה ניתן להוסיף ו/או לבטל קורסים שהתקבלו במהלך הריצה הראשונה והשנייה.

  בריצה השלישית לא תהיה אפשרות להירשם לקורס/ים במתכונת חצי סמסטריאלית המוצעים במחצית הראשונה של הסמסטר.

   הערה: בסמסטר הקיץ יתקיימו שתי ריצות בלבד (ריצה ראשונה וריצה שנייה - שינויים).

   

  שימו לב: לריצה השנייה אין יכולת לפגוע בשיבוצים שנעשו בריצה הראשונה ולריצה השלישית אין יכולת לפגוע בשיבוצים שנעשו בשתי הריצות הקודמות; פרט למקרים האלה:

  • ​קיבל התלמיד בריצה המאוחרת יותר, קבוצת קורס שונה מזו שקיבל בריצה המוקדמת.
  • קיבל התלמיד בריצה המאוחרת יותר, קורס המתקיים בשעות חופפות לקורס שכבר קיבל בריצה המוקדמת.

 

 

7.   סיבות אפשריות לאי-קבלה לקורס:
 

 • 7.1   הקורס מלא - התלמיד לא הקצה די נקודות. 
   
 • 7.2   התלמיד שובץ כבר לקבוצה אחרת מאותו קורס - כלומר, התקבל לקבוצה אחרת אותה העדיף יותר. 
   
 • 7.3   התלמיד שובץ כבר בקבוצה אחרת של קורס כלשהו, אשר מתקיים באותן שעות בהן מתקיימת קבוצה אליה לא התקבל.


  לתשומת לב: לא יתאפשר שיבוץ לשני קורסים החופפים בשעות הלימוד, והקורס בעל הנקודות הרבות יותר יועדף, ואילו הנקודות שהקצה התלמיד לקורס השני יועברו להקצאה לקורס הבא אחריו בסדר העדיפות של התלמיד.

 

 

8.   ביטולי קורסים
 

איך מבטלים קורס?

 • במהלך הריצה השנייה והשלישית של הרישום.
 • בתקופה שבין סיום הריצה הראשונה לבין תחילת הריצה השנייה ובתקופה שבין תחילת סמסטר לתחילת הריצה השלישית יורשה תלמיד לבטל קורס/ים אליהם התקבל כבר, תוך שהוא מזדכה במספר הנקודות של הקורס שבוטל, אשר יתווספו לסך הנקודות העומד לרשותו. הביטול ייעשה ישירות למערכת הרישום.
 • ביטולי קורסים שניתנים במחצית השנייה של הסמסטר יוכלו להתבצע דרך המרכז לשירות הסטודנט, לאחר השיעור הראשון בלבד.
 • בקשות חריגות לביטול רישום לקורס, שלא במסגרת הבידינג, ייעשו אך ורק באמצעות פנייה במייל למרכז לשירות הסטודנט.

על התלמידים חלה החובה לוודא שבקשתם התקבלה ונקלטה במערכת. לאחר תום השבוע השני של הסמסטר לא יתקבלו בקשות לשינויים בתכנית הלימודים.

 

 

9.   רישום לקורסים סגורים
 

כאמור, גם במהלך הריצה השנייה והשלישית ניתן לבטל רישום לקורסים ואף לנסות ולהירשם לקורסים בהם נותרו מקומות פנויים. כמו כן, ניתן להזין בקשות רישום לקורסים סגורים בהנחה שיתכן שיתפנו בהם מקומות.

 


 

ב.   הפעלת מערכת הזנת הנתונים

 

1.   נתונים אישיים

על התלמידים בבואם להירשם להזדהות באמצעות תעודת הזהות שלהם + סיסמה אישית.

 

 

2.   הזנת הבקשות לרישום

בשלב הזנת הבקשות יתבקשו התלמידים להקליד את הפרטים האלה:

 • דיווח ההתמחות (לתלמידי מב"ע בלבד)
  תלמידים בתכנית מב"ע הנמצאים בשלב לימודי ההתמחות יידרשו לדווח את שם ההתמחות בה בחרו.
  תלמידים אשר דיווחו כבר בעבר את שם ההתמחות לא יידרשו לשוב ולדווח אלא אם כן ברצונם לשנות את הדיווח הקיים.
  תלמידים שעדיין לא דווחה להם הערת התמחות יידרשו לדווח באיזו התמחות יבחרו. הנחיה זו מכוונת לתלמידים העומדים בתנאי הכניסה להתמחות ואשר השתתפו או מתכוונים להשתתף ב-2 קורסים לפחות מהתמחות זו.

   
 • מסגרת - לצרכי רישום על התלמידים לבחור מבין רשימת המסגרות את המסגרת הרלוונטית להם, על-פי הקורס ותכנית לימודיו.
   
 • הקורס/הקבוצה המועדפת - על התלמידים לבחור את הקורס/הקבוצה המועדפת מתוך רשימת הקורסים המופיעה על צג המחשב או לחילופין להקיש את מספר הקורס/הקבוצה המבוקשת.
   
 • הניקוד - כמה נקודות מעוניינים התלמידים להקצות לקבוצה המועדפת.
  חשוב להדגיש: תלמידים יוכלו להתקבל לקורס/קבוצה רק אם הקלידו את מספר הקורס/הקבוצה אליו הם מבקשים להירשם. לעניין הקצאת נקודות מינימליות עבור קורס, ראו סעיף א'2 לעיל.

   
 • העברת הנקודות - התלמידים יתבקשו לציין באיזה אופן הם מעוניינים להעביר את הנקודות שהצטברו לזכותם בקורסים בהם לא התקבלו. כללים להעברת הנקודות ראו סעיף א'5 לעיל.

 

 

3.   סיום הקלדת הנתונים

לאחר סיום הקלדת הנתונים תנפיק המערכת אישור הקלדה לתלמידים.

הנ"ל אינו מהווה אישור על תוצאות השיבוץ הסופי.

ניתן בכל שלב, במסגרת המועדים שהוקצו לכך, לשנות את הרישום. עבור כל שינוי יונפק אישור נוסף.

רק האישור האחרון תקף, ויזכה להתייחסות במקרה של צורך בבירורים.

 

 

4.   פרסום התוצאות

תוצאות הרישום יתפרסמו באתר האינטרנט, לרבות פירוט לגבי דחיית רישום והסיבות לדחייה.

בנוסף לכך: יפורסמו באתר האינטרנט נתונים סטטיסטיים הנוגעים לתוצאות הריצה הזו (סף סגירה של קורס, כמה תלמידים ביקשו להתקבל, כמה התקבלו בפועל וכו') וכן נתונים סטטיסטיים הנוגעים לריצות קודמות.

לא יישלחו הודעות אישיות.

הפקולטה תטפל באופן מבוקר בערעורים על תוצאות הרישום לתלמידים בסמסטר האחרון ללימודיהם. במסגרת זו יטופלו אך ורק בקשות וערעורים על אי-קבלת קורס/ים המונעים מהתלמיד סיום לימודים בסמסטר הנתון.

הקריטריון לטיפול בבקשות החריגות יהיה, בין השאר, הפער בין ניקוד הסגירה של הקורס לבין הניקוד שהיקצה התלמיד לקורס בריצה הראשונה.

הערעורים יוגשו למרכז שירות לסטודנטים במייל עד למועד שייקבע ויפורסם סמוך לפתיחת הרישום. 

ג.   הערות והמלצות

 

 • על התלמידים לקרוא בעיון את הפרק הרלבנטי באתר הפקולטה, לשים לב לכל הדרישות וההנחיות, ולהכין העדפות והקצאת נקודות מראש. בסמוך לפתיחת עונת הרישום יפורסמו נתונים סטטיסטיים על תוצאות הרישום של הסמסטר הקודם. הנתונים מתפרסמים לידיעה בלבד ואין בהם כדי לחזות את תוצאות הרישום הנוכחי.
   
 • תנאי קדם לקורסים ותנאים אחרים:
  • שיטת "המכרז" מטילה על התלמידים אחריות על בדיקת מצבם האקדמי.
   התלמידים נדרשים, איפוא, לוודא בעצמם שמילאו את כל התנאים הנדרשים כגון: סיום לימודים, עמידה בתנאי הכניסה להתמחות, עמידה בדרישות המוקדמות לקורסים השונים וכו'.
  • קבלה לקורס על-פי העקרונות שפורטו לעיל איננה מהווה התחייבות הפקולטה להשתתפות התלמיד בקורס, אם איננו עומד בדרישותיו.
  • בשלבי הרישום הראשונים אין המערכת בודקת תנאים, דרישות קדם וכו' ובדיקתם תיערך בשלבים מאוחרים יותר. כתוצאה מבדיקה זו יוכנסו, במידת הצורך, שינוים בתכנית הלימוד (כגון ביטול קורס שלא מולאו לגביו הדרישות המוקדמות) בכל עת במהלך הסמסטר.
   מזכירות התלמידים עומדת לרשות התלמידים בסיוע ברישום בשעות פעילות המשרד.

    
 • רישום לקורס/ים המותנה בקבלת ציון שטרם פורסם יהיה רישום על תנאי.
   
 • בקורסים בהם כרוכה ההשתתפות גם באישור מורה, אין בתוצאות המכרז בכדי לאשר סופית את השתתפות התלמיד בקורס. אישור סופי יינתן, כאמור, לאחר ביצוע המיון הנוסף. 
   
 • קיום קורס מותנה במספר מינימלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס בו מספר הנרשמים מועט תשלח במייל.
   
 • תלמידי המסלול המובנה פטורים מלהירשם לקורסים בבידינג במהלך השנה הראשונה ללימודים. החל מהשנה השנייה ללימודים יבצעו רישום ככלל הסטודנטים.
  תלמידי המסלול המובנה יירשמו לקורסים מתקדמים בריצה שלישית בלבד על בסיס מקום פנוי.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>