פרופ' יואב גנזך

מנהלת ביה"ס למנהל עסקים אמריטוס
ניווט מהיר:
פרופ' יואב גנזך
טלפון פנימי: 03-6405892
פקס: 03-6409560

קורות חיים

חוקר בתחום ההתנהגות האירגונית וכלכלה התנהגותית. קבל את הדוקטורט בשנת 1988 מאוניברסיטת קולומביה. מופקד הקתדרה למנהיגות עסקית ואחריות חברתית על שם שאלתיאל.

פרסומים

 

Ganzach, Y. and Krantz, D. H. (1990). The psychology of moderate prediction: I. Experience with multiple determination. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 47, 177-204.

 

Ganzach, Y. and Krantz, D. H. (1991). The psychology of moderate prediction: II. Leniency and uncertainty. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 48, 169-192.

 

Ganzach, Y. (1992). Assessing similarity relationships among noncomparable direct mail products from direct mail databases. Journal of Direct Marketing, 6, 11-21.

 

Ganzach, Y. (1993). Frequency of purchase and the prediction of buying behavior in direct mail. Journal of Direct Marketing, 7, 7-15.

 

Ganzach, Y. (1993). Goals as determinants of nonlinear noncompensatory judgment strategies. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 56, 422-440.

 

Ganzach, Y. (1993). Predictor representation and prediction strategies. Organizational Behavior an Human Decision Processes, 56, 190-212.

 

Ganzach, Y. (1994). Theory and configurality in expert and layperson judgment. Journal of Applied Psychology, 79, 439-448.

 

 

Ganzach, Y. (1994). Feedback representation and prediction strategies. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 59, 391-349.

 

Ganzach, Y. (1994). Inconsistency and uncertainty in multi-attribute judgment of human performance. Journal of Behavioral Decision Making, 7, 193-211.

 

Ganzach, Y. and Karshai, N. (1995). Message framing and buying behavior: A field experiment. Journal of Business Research, 32, 11-17.

 

Schul, Y. and Ganzach, Y. (1995). The effect of accessibility of standards and decision frame on product evaluation. Journal of Consumer Psychology, 4, 61-83.

 

Ganzach, Y. and Czaczkes, B. (1995). On detecting nonlinear noncompensatory judgment strategies: Comparison of alternative regression models. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 61, 168-177.

 

Ganzach, Y. (1995). Attribute scatter and decision outcome: Judgment versus choice. Organizational Behavior an Human Decision Processes, 62, 113-123.

 

Weber, Y., Ganzach, Y. and Biniamini, H. (1995). Integrating and preserving a different culture after acquisition. International Journal of Conflict Management, Vol 6 (2).
 

Ganzach, Y. and Schul, Y. (1995). The influence of quantity of information and valence framing on decision. Acta Psychologica, 89, 23-36 .
 

Ganzach, Y. and Mazursky, D. (1995). Time dependent biases in consumer multiattribute judgment. Journal of Economic Psychology, 16, 331-349.

 

Ganzach, Y., and Czaczkes, B. (1995). The learning of natural configural strategies. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 63, 195-206.

 

Ganzach, Y. (1995). Positivity (and negativity) in performance evaluation: Three field studies. Journal of Applied Psychology, 80, 491-499.

 

Ganzach, Y. (1995). Nonlinear models of clinical judgment: Meehl's data revisited. Psychological Bulletin, 118, 422-429.

 

Ganzach, Y., and Ben-Or, P. (1996). Information overload, decreasing marginal responsiveness and the estimation of non-monotonic relationships in direct marketing. Journal of Direct Marketing, 7-9.

 

Ganzach, Y. (1996). Preference reversal in equal probability gambles: A case for anchoring and adjustment. Journal of Behavioral Decision Making, 9, 95-110.

 

Ganzach, Y. (1996). Anchoring and adjustment, compatibility, and the better understanding of the preference reversal phenomena. Journal of Behavioral Decision Making, 9, 112-114.

 

Czaczkes, B., and Ganzach, Y. (1996). The natural selection of prediction heuristics: Anchoring and adjustment vs. representativeness. Journal of Behavioral Decision Making, 9, 125-140. (Also in Shefrin, H. M., ed. Behavioral Finance. Cheltenham, UK: Edward Elgar).

 

Ganzach, Y., Weber, Y. and Ben-Or P. (1997). Message framing and buying behavior: The difference between natural and artificial environments. Journal of Business Research, 40, 91-96.

 

Ganzach, Y. (1997). Misleading interaction and curvilinear terms. Psychological Methods, 3, 235-247.

 

Ganzach, Y. (1997). Configurality in judgment: Is it a bias. Psychonomic Bulletin and Review, 4,382-386.

 

Ganzach, Y. (1997). Theory and configurality in clinical judgment of expert and novice psychologists. Journal of Applied Psychology, 82, 954-960.

 

Mazursky, D. and Ganzach, Y. (1998). Does involvement moderate time dependent biases in consumer multi-attribute judgment? Journal of Business Research, 41, 95-103.

 

Ganzach, Y. (1998) Nonlinearity, multicollinearity and the probability of type II error in detecting interaction. Journal of Management, 24, 615-622.

 

Ganzach, Y. (1998). Nonlinear models in decision making: The diagnosis of psychosis versus neurosis from the MMPI. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 74, 53-61.

 

Ganzach, Y. (1998). Intelligence and job satisfaction. Academy of Management Journal, 41, 526-539.

 

Amir, E., and Ganzach, Y. (1998) Overreaction and underreaction in analysts forecast. Journal of Economic Behavior and Organization, 37, 333-347. (Also in Shefrin, H. M., ed. Behavioral Finance. Cheltenham, UK: Edward Elgar).

 

Ganzach, Y., Kluger, A., and Kleiman, N. (2000). Making decisions from an interview: Expert measurement and mechanical combination. Personnel Psychology, 53, 1-20.

 

Ganzach, Y. (2000). The weighing of pathological and non-pathological information in clinical judgment. Acta Pscyhologica, 104, 87-101.

 

Ganzach, Y. (2000). Judging risk and return of financial assets. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 83, 353-370.

 

Ganzach, Y. (2000). The influence of parents' education and cognitive ability on educational expectations and educational attainment: Interactive effects. British Journal of Educational Psychology, 70, 419-441.

 

Ganzach, Y., Saporta, I. and Weber, Y. (2000). Interactions in linear versus logistic models: A substantive illustration using the relationship between motivation, ability, and performance. Organizational Research Methods, 3, 237-253.

 

Ganzach, Y. and Pazy, A. (2001). Within occupation sources of variance in incumbent perception of job complexity. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74, 95-108.

 

Ganzach, Y. (2001). Nonlinear models of clinical judgment: Residual communality and individual nonlinearity, Psychological Science, 12, 403-408.

 

Ganzach, Y., Pazy, A., Ohayon, Y. and Braynin, E. (2002). Social exchange and organizational commitment: Training for job decision making as an alternative to realistic job preview. Personnel Psychology, 55, 613-637. (also appeared in the proceedings of the Acacemy of Management Meeting, Toronto, 2000).

 

Ganzach, Y. Intelligence, education and facets of job satisfaction (2003). Work and Occupations, 30, 97-122.

 

Kluger, A. and Ganzach, Y. On predicting eminence versus perfection in performance. In G. B. Graen (Editor), LMX Leadership: the Series, Vol. 2, (2004). Information Age Publishing, Inc., Greenwich, CT.

 

Kluger, A. N., Stephan, E., Ganzach, Y. and Heshkovitz, M. (2004). The effect of regulatory focus on the shape of probability-weighting function: Evidence from a cross-modality matching method. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 95, 20-39.

 

Pazy, A., Ganzach, Y. & Davidov, Y. (2006).Decision-Making Training for Occupational Choice and Early Turnover: A Field Experiment. Career Development International, 11, 80-91.

 

Ganzach, Y. & Leshno, M. (2007). On the appropriateness of appropriateness judgments: The case of interferon treatment for Melanoma. Judgment and Decision Making, 2, 70-78.

 

Ganzach Y., Ellis S., Pazy A. & Ricci-Siag, T. On the perception and operationalization of risk perception.(2008). Judgment and Decision Making, 4, 317-324.

 

Ganzach, Y. (2009). Coherence and Correspondence in the Psychological Analysis of Numerical Predictions: How error-prone heuristics are replaced by ecologically valid heuristics. Judgment and Decision Making. 4, 175-185.

 

Pazy, A. & Ganzach Y. (2009). Pay contingency and the effects of perceived organizational and supervisor support on performance and commitment. Journal of Management, 35, 1007-1025.

 

Eden, D., Ganzach, Y. Granat-Flomin, R. & Zigman, T. (2010). Augmenting Means Efficacy to Improve Performance: Two Field Experiments. Journal of Management, 36, 687-713.

 

Pazy, A., and Ganzach, Y. (2010). Predicting commitment: Exchange ideology, the structured interview and perceived organizational support. Applied Psychology: An international Review, 59 (2), 339-359. 

 

 Ellis, S., Ganzach, Y., Castle, E, & Sekely, G. (2010) The effect of filmed vs. personal after-event reviews on task performance: The mediating and moderating role of self-efficacy. Journal of Applied Psychology. 95, 122-131.

 

 Maaravi, Y., Pazy, A. & Ganzach, Y. (2011). Pay as much as you can afford:  Counterpart's ability to pay and first offers in negotiation. Judgment and Decision Making, 6, 275–282.

 

 Maaravi, Y., Ganzach, Y. & Pazy, A. (2011). Negotiation as a form of persuasion: Arguments in first offers:. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 245-255.

 

Ganzach, Y. (2011). A dynamic analysis of the effects of intelligence and socioeconomic background on wages. Intelligence, 39, 120-129.

 

 Stirin K., Ganzach Y., Pazy  A. & Eden D. (2012). The effect of perceived advantage and disadvantage on performance: The role of external efficacy. Applied Psychology: An International Review. 61 (1), 81–96.

 

Ganzach, Y. & Fried, Y. (2012). The role of intelligence in the formation of well being: From job rewards to job satisfaction. Intelligence, 40(4), 333-342

 

 Ganzach, Y., Ellis, S., & Gotlibovski, C. (2013). On intelligence education and religious beliefs. Intelligence, 41, 121-128.

 

Ganzach, Y. & Gotlibovski, C. (2013). Intelligence and religiosity: Within families and over time. Intelligence 41, 546-552.

 

Ganzach, Y., Gotlibovski, C., Greenberg, D. & Pazy, A. (2013). Intelligence and pay: Nonlinear effects, Intelligence, 41, 631-637.

 

Ganzach, Y. (2014). Adolescents' Intelligence is related to family income. Personality and Individual Differences, 59, 112-115.

 

Ganzach, Y. & Pazy, A. (2014). Does Core Self Evaluations predict career success? A reanalysis of Judge and Hurst 2008. Journal of Research in Personality, 48, 107-115.

 

Mark, G., & Ganzach, Y. (2014). Personality and Internet usage: A large-scale representative study of young adultsComputers in Human Behavior, 36, 274-281.

 

Ganzach, Y. & Pazy A. (in press). Cognitive versus non-cognitive individual differences and the dynamics of career success. Applied Psychology: An International Review

 

Maaravi, Y., Ganzach, Y. & Pazy, A. (2014). Winning the battle but losing the war: On the drawbacks of using the anchoring tactic in distributive negotiation. Judgment and Decision Making, 9(6), 548-557. http://search.proquest.com/docview/1630049972?pq-origsite=gscholar

 

Ganzach, Y. & Gotlibovski, C. (2014). Individual differences and the relationships between education and religiosity. Learning and Individual Differences, 36, 213-217. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608014001861

 

Ganzach Y., Stirin K., Pazy  A. & Eden D. (2016). The joint effect of expectations and performance on efficacy beliefs. Personality and Individual Differences, 88, 51-56.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886915005383

 

Ganzach, Y. (2016). Another look at the Spearman's hypothesis and relationship between Digit Span and General Mental Ability. Learning and Individual Differences, 45, 128-132.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104160801530056X

 

Gnazach, Y. (2016). On General Mental Ability, Digit Span and Spearman's Hypothesis. Learning and Individual Differences, 45, 135-136.

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-6d8e81a5-7c25-344d-afbd-89bc41a9633b

 

Ganzach, Y. (2016). The Effect of Perceived Advantage and Disadvantage on the Variability and Stability of Efficacy Beliefs. Judgment and Decision Making, 11(2), 197-204.

http://search.proquest.com/docview/1778175841?pq-origsite=gscholar

 

Stirin Tzur, K., Ganzach, Y. and Pazy, A. (2016). On the Positive and Negative Effects of Self-Efficacy on Performance: Reward as a Moderator. Human Performance, 29, 362-372.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08959285.2016.1192631

 

Ganzach, Y. (2016). Cognitive ability and party identity: No important differences between Democrats and Republicans. Intelligence, 58, 18-21.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289616300277

 

Ganzach, Y. (2017). Cognitive ability and party affiliation: The role of the formative years of political socialization. Intelligence, 61, 56-62.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289616302677

 

Ganzach, Y. & Amar, M. (2017). Intelligence and the Repayment of High- and Low- Consequences Debt. Personality and Individual Differences, 110, 102-108

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289616302677

 

Dobrow Riza, S., Ganzach Y. & Liu, Y. (2018). Time and Job satisfaction: A longitudinal study of the differential roles of age and tenure. Journal of Management, 44(7), 2558–2579.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0149206315624962

 

Ganzach, Y. & Patel, P. (2018). Wages, mental abilities and assessments in large scale international  surveys: Still not much more than g. Intelligence 69, 1-7.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289617303045

 

Ganzach, Y. (2018). Intelligence and the rationality of political preferences. Intelligence, 69, 59-70.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289617303392

 

Ganzach, Y. & Whol, A. (2018). A Behavioral Theory of the Effect of the Risk-Free Rate on the Demand for Risky Assets. Journal of Behavioral and Experimental Economics 76, 23-27.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214804318302994

  

 

Patel, P. & Ganzach, Y. (in press). Returns to balance in cognitive skills for the self-employed: Evidence from 18 countries. Small Buisineess Economics.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-018-0018-4

 

Ganzach, Y. & Yaor, E. (in press). The retrospective evaluation of positive and negative affect. Personality and Social Psychology Bulletin.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0146167218780695

 

Ganzach, Y., Hanoch, Y. & Choma, B. (in press). Attitudes toward presidential candidates in the 2012 and 2016 American elections: Cognitive ability and support for Trump. Social Psychological and Personality Science

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1948550618800494

 

 

 

צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive