פרופ' שרון טוקר

מנהלת ביה"ס למנהל עסקים סגל אקדמי בכיר
פרופ' שרון טוקר
טלפון פנימי: 03-6407488
פקס: 03-6407739
משרד: רקנאטי, 431

מידע כללי

פרופ' טוקר היא חברת סגל בפקולטה, בתחום ההתנהגות הארגונית ובוגרת הפקולטה לניהול. היא סיימה את לימודי הדוקטורט בהתנהגות ארגונית, בהצטיינות, בשנת 2007 בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב והמשיכה ללימודי פוסט-דוקטורט בחוג לפסיכולוגיה ובביה"ס לרפואה באוניברסיטת Stanford.

פרופ' טוקר עוסקת בחקר לחצי עבודה, תפיסות לחץ והשפעתם על רווחה נפשית ופיזית, בחקר התערבויות לקידום בריאות עובדים בארגונים ובחקר נדידת מחשבות (mind wandering). פרופ' טוקר פרסמה מאמרים רבים בתחום לחצי עבודה ובריאות. עבודותיה פורסמו בירחונים מובילים בהתנהגות ארגונית, פסיכולוגיה ורפואה ובשנת 2013 היא אף זכתה בפרס מחקרי-  Early Career Achievement Award  שניתן ע"י איגוד הפסיכולוגים האמריקאי (APA) והמוסד האמריקאי לבטיחות וגהות (NIOSH).

פרופ' טוקר משמשת כעורכת משנה של הירחון Occupational Health Science- הירחון הרשמי של אגודת הפסיכולוגים הרפואיים תעסוקתיים (SOHP) וכחברת מערכת בירחונים פסיכו-תעסוקתיים נוספים. פרופ' טוקר שימשה כראש התכנית בהתנהגות ארגונית וכמנהלת התכנית בייעוץ ארגוני וזכתה בפרסי הצטיינות בהוראה (מטעם הרקטור ומטעם הפקולטה). לצד הקריירה המחקרית פרופ' טוקר נהנית לאייר את מחקריה (ראו- "מגדיר לחץ")

קורות חיים

1994-1997- BA בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אונ' תל אביב, ישראל

2002-2007- PhD - (מסלול ישיר לדוקטורט, בהצטיינות) - הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב, ישראל

2007-2008- פוסט-דוקטורט, החוג לפסיכולוגיה וביה"ס לרפואה, Stanford University, ארה"ב. 

2009 ואילך- חברת סגל ,הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב

תחומי מחקר

המחקר שלי חותר להבין את האופן בו גורמים תעסוקתיים וסביבתיים, תפיסות לחץ אישיות ומשאבים ארגוניים משפיעים על רווחתם הפיזית והנפשית של עובדים. באמצעות שילוב בין מספר תחומי ידע - פסיכולוגיה תעסוקתית, קוגניציה ורפואה ועריכת ניסויים ומחקרי אורך רחבי היקף בהשתתפות אלפי עובדים אני מצביעה על הסיכון הכרוך בחשיפה לגורמי לחץ תעסוקתיים וסביבתיים (כולל פחד מטרור) ועל דרכי ההתערבות היעילות להתמודדות עם סיכונים אלה. מחקרי המשלבים בין מודלים חדשים הנמצאים בחזית המחקר הפסיכו-תעסוקתי (למשל תפיסות לחץ אישיות ונדידת מחשבות) ושמים דגש על האופן בו העובד חווה את סביבתו התעסוקתית בעולם העבודה המשתנה. כמומחית בתחום לחצי עבודה ובריאות מחקרי משמשים כבסיס לשינוי מדיניות ברמה הלאומית והבינלאומית. 

  • ביסוס וכימות הקשר בין גורמי לחץ תעסוקתיים ומשאבים ארגוניים לבין שחיקה ותחלואה פיזית ונפשית.
  • תפיסות לחץ (stress mindset) – הבנת ההשפעה של תפיסת "לחץ" כחיובי או שלילי על העובד, על הארגון ועל האופן בו הוא מעריך עובדים אחרים.
  • נדידת מחשבות (mind wandering)– המשגה, מיפוי ובחינת ההשפעה של נדידת מחשבות על ביצוע במשימות שונות בעבודה. 
  • קידום בריאות בעבודה ואיתור חסמים וזרזים להשתתפות בתכניות אלה, בדגש על ציניות כלפי הארגון
  • נשים בעולם העבודה- השפעת המגדר על תפיסות, בריאות והכנסה.

פרסומים

 

2018

Ben-Avi, N., Toker, S., & Heller, D. (2018). “If stress is good for me, it's probably good for you too”: Stress mindset and judgment of others' strainJournal of Experimental Social Psychology74, 98-110.

 

2017

·          Hoppe, A., Toker, S., Schachler, V., & Ziegler, M. (2017). The effect of change in supervisor support and job control on change in vigor: Differential relationships for immigrant and native employees in IsraelJournal of Organizational Behavior, 38(3), 391-414.

·         Toker, S., & Melamed, S. (2017).  Stress, Recovery, Sleep, and Burnout. In C. Cooper, & Campbell, J., C., (Ed.) The Handbook of Stress and Health: A Guide to Research and Practice, 168-185.

·         Ben-Avi, N & Toker, S., (2017). Being stressed about stress- Do people's beliefs about stress matter?. In P. Perrewé, M. Rossi & J. Meurs (Ed.) Stress and quality of working life. 23-40.

 

2016

·         de Reuver, R. S. M., Biron, M., & Toker, S. (2016). Employees are equal, but some are more equal than others: Dominance, agreeableness and status inconsistency among men and women. European Journal of Work and Organizational Psychology 25(3), 430-446.

·         Shenhar-Tsarfaty, S., Toker, S., Shapira, I., Rogowski, O., Berliner, S., Ritov, Y., & Soreq, H. (2016). Weakened cholinergic blockade of inflammation associates with diabetes-related depression. Molecular Medicine, 22, 156.

·          

2015

·         Kalish, Y., Luria, G., Toker, S. & Westman, M. (accepted) Till stress do us part: On the interplay between perceived stress and communication network dynamics. Journal of Applied Psychology, 100 (6), 1737-1751.

·         Shenhar-Tsarfaty, S., Yayon, N., Waiskopf, N., Shapira, I., Toker, S., Zaltser, D., ... & Soreq, H. (2015). Fear and C-reactive protein cosynergize annual pulse increases in healthy adults. Proceedings of the National Academy of Sciences112(5)  E467–E471.

·         Toker, S., Laurence, G. & Fried, Y.( 2015), Fear of terror and increased job burnout over time:  Examining the mediating role of insomnia and the moderating role of work support. Journal of Organizational Behavior 36(2), 272-291

·         Toker, S., Heaney, C. A., & Ein-Gar, D. (published on-line , ahead-of-print), Why Won't They Participate? Barriers to Participation in Worksite Health Promotion ProgramsEuropean Journal of Work and Organizational Psychology.24 (6), 866-881.

 

2013-2014  

·          Shirom, A., Toker, S., Melamed, S., Berliner, S. & Shapira, I.  (2013). Burnout and Vigor as Predictors of the Incidence of Hyperlipidemia among Healthy EmployeesApplied Psychology: Health and Well-Being. 5(1), 79-98.

·         Fried, Y., Laurence, G. A., Shirom, A., Melamed, S., Toker, S. Berliner, S. & Shapira, I. (2013). The relationship between job enrichment and abdominal obesity: A longitudinal field study of apparently healthy individuals. Journal of Occupational Health Psychology 18(4), pp.458-468.

·         Toker, S., Gavish, I., & Biron, M.  (2013). Job Demand-Control-Support and diabetes risk: The moderating role of self-efficacy. European Journal of Work and Organizational Psychology22(6), 711-724.

·         Armon, G. & Toker, S. (2013). The role of personality in predicting repeat participation in periodic health screeningJournal of Personality81 (6), 452-464.

·         Zelber-Sagi, S*., Toker, S*. Armon, T., Melamed, S., Berliner, S., Shapira, I., Halpern, Z., Santo, E., & Shibolet, O. (2013). Elevated alanine transaminase independently predicts new onset of depression in employees undergoing health screening examinations.  * Equal contribution.  Psychological Medicine43(12), 2603-2613.

·         Armon, G., Melamed, S & Toker, S. ,  Berliner, S., & Shapira, I.  (2014). Joint effect of chronic medical illness and burnout on depressive symptoms among employed adults. Health Psychology, 33(3):264-272.

·         Shenhar-Tsarfaty, S., Yayon, N., Waiskopf, N., Shapira, I., Toker, S., Zaltser, D., ... & Soreq, H. (2014). Fear and C-reactive protein cosynergize annual pulse increases in healthy adults.Proceedings of the National Academy of Sciences, 201418264.

 

2010-2012

·         Shirom, A., Toker, S., Shapira, I., Berliner, S., & Melamed, S. (2010). Vigor, anxiety and depressive symptoms as predictors of changes in fibrinogen and C-reactive proteinApplied Psychology: Health and Well-Being, 2(3), 251-271.

·         Shirom, A., Toker, S., Jacobson, O., & Balicer, R. (2010). Feeling Vigorous and Risk of All-Cause Mortality, Ischemic Heart Disease and Diabetes: A 20-years Follow-up of Apparently Healthy Employeesץ Psychosomatic Medicine 72, pp 727-733.

·         Shirom, A., Toker, S., Alkalay, Y., Jacobson, O., & Balicer, R. (2011). Work-based predictors of mortality: A 20-year follow-up of healthy employees. Health Psychology. 30(3), 268-275

·         Shirom, A., Toker, S., Melamed, S. & Shapira, I.  (2012). The relationships between self-rated health and serum lipids across timeInternational Journal of Behavioral Medicine19(1), pp 73-81.

·         Shirom, A., Toker, S., Melamed, S., Berliner, S. & Shapira, I.  (2012). Life and Job Satisfaction as Predictors of the Incidence of Diabetes. Applied Psychology: Health and Well-Being.  4(1), 31-48

·         Toker, S. & Biron, M. (2012). Job Burnout and Depression: Unraveling their Temporal Relationship and Considering the Role of Physical Activity. Journal of Applied Psychology97(3). 699-710.

·         Toker, S., Shirom, A., Melamed, S. & Armon, G.  (2012). Work Characteristics as Predictors of Diabetes Incidence among Apparently Healthy Employees.  Journal of Occupational Health Psychology17(3), 259-267.

·         Toker, S., Melamed, S., Shirom, A., Berliner, S., Zeltser, D. & Shapira, I. (2012) Burnout Is Associated with Coronary Heart Disease Incidence: A Prospective Study of 8,838 EmployeesPsychosomatic Medicine, 74(8), 840-847.

 

2004-2008 

·         Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S. & Shapira, I. (2004). Association of fear of terror with low grade inflammation among apparently healthy employed adultsPsychosomatic Medicine 66, pp. 481-491.

·         Toker, S., Rogowski, O., Melamed, S., Shirom, A., Shapira, I., Berliner, S., et al. (2004). Association of components of the metabolic syndrome with the appearance of aggregated red blood cells in the peripheral blood. An unfavorable hemorheological finding
Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 21, 197-202

·         Mardi, T., Toker, S., Melamed, S., Shirom, A., Zeltser, D., Shapira, I., et al. (2005). Increased erythropoiesis and subclinical inflammation as part of the metabolic syndrome.
 Diabetes Research And Clinical Practice  , 69(3), 249-255.  

·         Rogowski, O., Toker, S., Shapira, I., Melamed, S., Shirom, A., Zeltser, D., et al. (2005). Values of high-sensitivity C-reactive protein in each month of the year in apparently healthy individualsAmerican Journal of Cardiology, 95(1), 152-155

·         Rogowski, O., Shapira, I., Toker, S., Melamed, S., Shirom, A., Berliner, S., et al. (2005). Obesity-related correlation between C-reactive protein and the calculated 10-y Framingham Coronary Heart Disease Risk ScoreInternational Journal of Obesity (Lond), 29(7), 772-777.  

·         Toker, S., Shirom, A., Shapira, I., Berliner, S., & Melamed, S. (2005). The association between burnout, depression, anxiety, and inflammation biomarkers: C-reactive protein and fibrinogen, in men and women Journal of Occupational Health Psychology, 10, (4), 344-362.

·         Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., & Shapira, I. (2006). Burnout and risk of cardiovascular disease: Evidence, possible causal paths, and promising research directions
Psychological Bulletin. 132(3), pp. 327-353.

·         Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., & Shapira, I. (2006). Burnout and Risk of Type 2 Diabetes: A Prospective Study of Apparently Healthy Employed PersonsPsychosomatic Medicine, 68, pp. 863-869

·         Rogowski, O., Shapira, I., Shirom, A., Melamed, S., Toker, S., & Berliner, S. (2007). Heart rate and microinflammation in men: a relevant atherothrombotic linkHeart, 93(8), 940-944. 

·         Shirom, A., Toker, S., Shapira, I., Berliner, S., & Melamed, S. (2007). Exposure to and fear of terror as predictors of self-rated health among apparently healthy employees. British Journal of Health Psychology, 257-271.

·         Steinvil, A, Shirom, A., Melamed, S., Toker, S., Justo, S., Saar, I., et al. (2008). Relation of educational level to inflammation-sensitive biomarker levelAmerican Journal of Cardiology, 102(8), pp. 1034-1039.  

·         Toker, S., Shirom, A., & Melamed, S. (2008).  Depression and the Metabolic Syndrome: Gender Dependent Associations .  Depression and Anxiety. 25(8) pp. 661-669.

·         Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., Shapira, I., & Melamed, S. (2008).The effects of physical fitness and feeling vigorous on self-rated health . Health Psychology, 27(5), pp. 567-575.

·         Shirom, A., Toker, S., Berliner, & S., Shapira, I., (2008). The Job Demand-Control-Support Model and Micro-inflammatory Responses among Healthy Male and Female Employees: A Longitudinal StudyWork & Stress 28(2), pp 661-669.

צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive