פרופ' אברהם כרמלי

סגל אקדמי בכיר בהפקולטה לניהול ע"ש קולר
הפקולטה לניהול ע"ש קולר סגל אקדמי בכיר

מידע כללי

אברהם כרמלי הוא חבר סגל מן המנין החוקר בתחומי האסטרטגיה והניהול. הוא הצטרף לפקולטה לניהול באוקטובר 2010 לאחר ששימש חבר סגל באוניברסיטת בר-אילן במשך 8 שנים, וכן פרופסור או חוקר אורח באוניברסיטת דרקסל, באוניברסיטת אריזונה, ביה"ס למנהל עסקים בקופנהגן, קינג׳ס קולג׳ לונדון, אוניברסיטת בירמינגהם, אוניברסיטת סארי, אוניברסיטת זייז׳אנג ובבית הספר למנהל עסקים בהרווארד. הוא קיבל את הדוקטורט בספטמבר 2000 באוניברסיטת חיפה.

תחומי מחקר

מנהיגות אסטרטגית (מנכ"לים/יות, הנהלות בכירות, מועצות מנהלים) והשפעתה על הארגון, משאבים בלתי מוחשיים ובניה של יתרונות תחרותיים, תהליכי למידה ויצירת ידע, יצירתיות וחדשנות בארגונים, קשרים איכותיים בעולם העבודה (כבוד, איכפתיות, הכלה), דעיכה, כישלונות עסקיים וניהול משברים, מוניטין וכושר התמודדות, הסתגלות וצמיחה מנסיגות (resilience) של צוותי עבודה וארגונים.

פרסומים

Srour, Y., & Shefer, N., & Carmeli, A. (2021). Positive Chair-CEO Work Relationships: Micro-Relational Foundations of Organizational Capabilities. Long Range Planning, . Forthcoming.

 

Carmeli, A., Markman, G.D., Zivan, I., & Gomes, E. (2021). Underlining micro socio-psychological mechanisms of buyer-supplier relationships: Implications for inter-organizational learning agility. Human Resource Management Review, 31(3), DOI:  Forthcoming.

 

Wang, Y., Shen, T., Chen, Y., & Carmeli, A. (2021). CEO Environmentally Responsible Leadership and Firm Environmental Innovation: A Socio-Psychological Perspective. Journal of Business Research, 126, 327-340. 

 

Carmeli, A., Levi, A., & Peccei, R. (2021). Resilience and Creative Problem-Solving Capacities in Project Teams: A Relational View. International Journal of Project Management, . Forthcoming.

 

Hartmann, S., Weiß, M., Hoegl, M., & Carmeli, A. (2021). How Does an Emotional Culture of Joy Cultivate Team Resilience: A Socio-Cognitive Perspective?. Journal of Organizational Behavior, 42(3), 313– 331. doi: 10.1002/job.2496

 

Carmeli, A., Peng, A. C., Schaubroeck, J. M., & Amir, I. (2021). Social Support as a Source of Vitality among College Students: The Moderating Role of Social Self-Efficacy. Psychology in the Schools, 58(2), 351–363.

 

Haber, L., & Carmeli, A. (2019). Task-Enabling CEOs: Implications for an Effective Implementation of New Technology. IEEE Transactions on Engineering Management. DOI: 10.1109/TEM.2019.2945977 Forthcoming.

 

Brueller, N., Carmeli, A., & Markman, G. (2018). Linking M&A Strategies to Post-Merger Outcomes: A Configurational Perspective of Human Resource Management. Journal of Management, 44 (5) 1793 –1818 doi: 10.1177/0149206315626270.

 

Carmeli, A., & Dothan, A. (2017). Generative Work Relationships as a Source of Direct and Indirect Learning from Experiences of Failure: Implications for Innovation Agility and Product Innovation. Technological Forecasting & Social Change, 119, 27-38. DOI:.

 

Russo, M., Buonocore, F., Carmeli, A., & Guo, L. (2018). When Family Supportive Supervisors Meet Employees' Need for Caring: Implications for Work-Family Enrichment and Thriving. Journal of Management, 44(4), 1678 –1702. DOI: 10.1177/0149206315626270. 

 

Shefer, N., Carmeli, A., & Cohen-Meitar, R. (2018). Bringing Carl Rogers back in: Exploring the power of positive regard at work. British Journal of Management, 29, 63–81.

 

Binyamin, G., Friedman, A., & Carmeli, A. (2018). Reciprocal Care in Hierarchical Exchange: Implications for Psychological Safety and Innovative Behaviors at Work. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 12(1), 79-88. doi: 10.1037/aca0000129. 

 

Carmeli, A., Brammer, S., Gomes, E., & Tarba, S. Y. (2017). An Organizational Ethic of Care and Employee Involvement in Sustainability-related Behaviors: A Social Identity Perspective. Journal of Organizational Behavior, 38, 1380-1395. DOI: 10.1002/job.2185. 

 

Binyamin, G., & Carmeli, A. (2017). Fostering Members' Creativity in Teams: The Role of Structuring of Human Resource Management Processes. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 11(1), 18-33. DOI:

 

Friedman, Y., Carmeli, A., & Tishler, A. (2016). How CEOs and TMTs Build Adaptive Capacity in Small Entrepreneurial Firms. Journal of Management Studies, 53(6), 996-1018. DOI: 10.1111/joms.12184.

 

Caridi-Zahavi, O., Carmeli, A., & Arazy, O. (2016). The Influence of CEOs' Visionary Innovation Leadership on the Performance of High-Technology Ventures: The Mediating Roles of Connectivity and Knowledge Integration. Journal of Product Innovation Management, 33 (6), 356-376. DOI: 10.1111/jpim.12275

 

Carmeli, A., Jones, C. D., & Binyamin, G. (2016). The Power of Caring and Generativity in Building Strategic Adaptability. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 89 (1), 46-72. DOI: 10.1111/joop.12106.

 

Schaubroeck, J.M., Carmeli, A., Bhatia, S., & Paz, E. (2016). Enabling team learning when members are prone to contentious communication: The role of team leader coaching. Human Relations, 69 (8), 1709-1727; doi: 10.1177/0018726715622673.

 

Ma’ayan, Y., & Carmeli, A. (2016). Internal Audits as a Source of Ethical Behavior, Efficiency and Effectiveness in Work Units. Journal of Business Ethics, 137 (2), 347–363. 10.1007/s10551-015-2561-0.

 

Stephens, J.P., & Carmeli, A. (2016). The Positive Effect of Expressing Negative Emotions on Knowledge Creation Capability and Performance of Project Teams. International Journal of Project Management, 34 (5), 862–873. DOI: 10.1016/j.ijproman.2016.03.003.

 

Carmeli, A., & Russo, M. (2016). The power of micro-moves in cultivating regardful relationships: Implications for work-home enrichment and thriving. Human Resource Management Review, 26 (2), 112-124 doi:10.1016/j.hrmr.2015.09.007.

 

Paulus, P. B., Korde, R.M., Dickson, J.D., Carmeli, A., & Cohen-Meitar, R. (2015). Asynchronous Brainstorming in an Industrial Setting: Evidence from Two Exploratory Studies. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 57 (6), 1076–1094. DOI: 10.1177/0018720815570374.

 

Carmeli, A., Dutton, J. E., & Hardin, A. E. (2015). Respect as an engine for new ideas: Linking respectful engagement, relational information processing, and creativity among employees and teams. Human Relations, 68 (6) 1021–1047. doi: 10.1177/0018726714550256.

 

Brueller, N., Carmeli, A., & Drori, I.  (2014). How do Different Types of Mergers and Acquisitions Facilitate Strategic Agility? California Management Review, 56 (3), 39-57.  DOI: 10.1525/cmr.2014.56.3.TOC.

 

Carmeli, A., Friedman, Y., & Tishler, A. (2013). Cultivating a Resilient Top Management Team:  The Importance of Relational Connections and Strategic Decision Comprehensiveness. Safety Science, 51, 148–159.  doi:10.1016/j.ssci.2012.06.002

 

Carmeli, A., Tishler, A., Edmondson, A. C. (2012). CEO Relational Leadership and Strategic Decision Quality in Top Management Teams: The Role of Team Trust and Learning from Failure. Strategic Organization, 10 (1) 31–54.

 

Hirak, R., Peng, A. C., Carmeli, A., & Schaubroeck, J.M. (2012). Linking Leader Inclusiveness to Work Unit Performance: The Importance of Psychological Safety and Learning from Failures. The Leadership Quarterly, 23 (1), 107–117.

 

Carmeli, A., &  Markman, G. D. (2011). Capture, Governance, and Resilience: Strategy Implications from the History of Rome. Strategic Management Journal, 32 (3), 322-341.

 

Carmeli, A., Schaubroeck, J., & Tishler, A. (2011). How CEO Empowering Leadership Shapes Top Management Team Processes: Implications for Firm Performance. The Leadership Quarterly, 22 (2), 399-411.

 

Carmeli, A., Gelbard, R., & Gefen, D. (2010). The Importance of Innovation Leadership in Cultivating Strategic Fit and Enhancing Firm Performance. The Leadership Quarterly, 21 (3), 339–349.

 

Carmeli, A., & Azerual, B. (2009). How Relational Capital and Knowledge Combination Capability Enhance the Performance of Knowledge Work Units in a High-Technology Industry. Strategic Entrepreneurship Journal, 3 (1), 85-103.

 

Carmeli, A., Ben-Hador, B., Waldman, D. A., &  Rupp, D. E. (2009). How Leaders Cultivate Social Capital and Nurture Employee Vigor: Implications for Job Performance.Journal of Applied Psychology, 94 (6), 1553–1561.

 

Carmeli, A., & Zisu, M. (2009). The Relational Underpinnings of Quality Internal Auditing in Medical Clinics in Israel. Social Science & Medicine, 68 (5), 894-902.

 

Gelbard, R., Carmeli, A., Bittmann, R., & Ronen, S. (2009). Cluster analysis using multi-algorithm voting in cross-cultural studies. Expert Systems with Applications, 36 (7), 10438–10446.

 

Carmeli, A., & Gittell, J. H. (2009). High Quality Relationships, Psychological Safety and Learning from Failures in Work Organizations. Journal of Organizational Behavior, 30 (6), 709-729.

 

Carmeli, A., & Sheaffer, Z. (2009). How Leadership Characteristics Affect Organizational Decline and Downsizing. Journal of Business Ethics, 86 (3), 363-378.

 

Carmeli, A., & Schaubroeck, J. (2008). Organisational Crisis-Preparedness: The Importance of Learning from Failures. Long Range Planning, 41 (2), 177-196.

 

Carmeli, A., Gilat, G., & Waldman, D. A. (2007). The Role of Perceived Organizational Performance in Organizational Identification, Adjustment and Job Performance. Journal of Management Studies, 44 (6), 972–992.

 

Carmeli, A. & Schaubroeck, J. (2007). The Influence of Leaders' and Other Referents' Normative Expectations on Individual Involvement in Creative Work. The Leadership Quarterly, 18 (1), 35-48.

 

Carmeli, A. (2007). The Effect of Fiscal Conditions of Local Government Authorities on Their Economic Development. Economic Development Quarterly, 21 (1), 1-8.

 

Carmeli, A., & Schaubroeck, J. (2006). Top Management Team Behavioral Integration, Decision Quality, and Organizational Decline. The Leadership Quarterly, 17 (5), 441-453.

 

Carmeli, A. (2005). Perceived External Prestige, Affective Commitment, and Citizenship Behaviors. Organization Studies, 26 (3), 443-464.

 

Carmeli, A., & Schaubroeck, J. (2005). How Leveraging Human Resource Capital with its Competitive Distinctiveness Enhances the Performance of Commercial and Public Organizations. Human Resource Management, 44 (4), 391-412.

 

Carmeli, A., & Tishler, A. (2004). The Relationships between Intangible Organizational Elements and Organizational Performance. Strategic Management Journal, 25, 1257-1278.

 

Carmeli, A., & Tishler, A. (2004). Resources, Capabilities, and the Performance of Industrial Firms: A Multivariate Analysis. Managerial and Decision Economics, 25 (6-7), 299-315.

צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>