תקנון עבודת גמר (תזה) לתואר שני

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ג

 

(רלבנטי לתלמידי תכנית M.Sc בלבד)

 

מטרות

במסגרת העבודה על התלמידים להוכיח את כושרם לבצע עבודה מעשית. על העבודה לשקף כושר ניתוח וסינתזה, יכולת התבטאות בהירה,  הפגנת כושר אנליטי ויכולת שימוש בשיטות מחקר. העבודה יכולה להתבסס על עבודת שדה או להיות עבודה תיאורטית. העבודה תוערך בהתאם לתרומתה למדעי הניהול שתתבטא בתרומה לידע באחד מתחומי הניהול או ביישום חדשני של מודלים או כלים קיימים.

 

תנאי קבלה למסלול עם עבודת גמר

תלמידים רשאים להגיש הצעה לעבודת גמר (תזה) לאחר שהשלימו בהצלחה 12 י"ס לפחות, ובתנאי שישיגו את הממוצע המשוקלל הנדרש בתכנית בה הם לומדים. בכל תכנית מפורטת רשימת הקורסים אותם עליהם לעבור בציון ממוצע משוקלל של 80 ומעלה (בניהול פיננסי ושוק ההון הממוצע 85).

התלמידים יפנו למזכירות הסטודנטים בבקשה לעבור למסלול עם תזה, באמצעות טופס הבקשה למעבר למסלול עם עבודת גמר (תזה)

 

הנחיה

 • על התלמידים להציע נושא לעבודת גמר, למצוא מנחה אישי ולקבל את הסכמתו להנחיית העבודה. המנחה חייב להיות חבר סגל של הפקולטה לניהול בדרגת מרצה לפחות. 
   
 • במקרים יוצאים מן הכלל, רשאית ועדת ההוראה או הוועדה היחידתית הנוגעת בדבר, לאשר מנחה אשר אינו נמנה עם סגל הפקולטה לניהול, ובתנאי שהוא בעל תואר שלישי ושייך לאחד מהמסלולים הבאים: מסלול חוקרים, מסלול מורים אורחים, מסלול נלווה, מסלול מקביל, מסלול מורים מן החוץ ומסלול חברי הוראה. כמו כן רשאי חבר סגל מאוניברסיטה אחרת בישראל להנחות תלמידים בכתיבת עבודות גמר. במקרים אלה יצורף להנחייה חבר סגל הפקולטה לניהול מהמסלול הרגיל בדרגת מרצה לפחות. מעמד המנחה יצויין במפורש בדוח הוועדה. 

 

אישור הצעת מחקר

 1. על התלמידים להגיש למנחה הצעת מחקר מפורטת.

  מבנה ההצעה:
  היקף ההצעה לא יעלה על 5 עמודי A4 ברווח כפול, ויכלול בצורה תמציתית את הסעיפים הבאים:
  ♦  ​​​נושא העבודה בעברית ובאנגלית
  ♦  תוכן עניינים
  ♦  מטרות העבודה, תיאור הסוגיות שייכללו בה
  ♦  התרומה המדעית או היישומית של העבודה המוצעת
  ♦  סקירת ספרות תמציתית בציון השערות או מודלים שייבדקו
  ♦  שיטות המחקר, כולל דגימה, כלי המדידה וסוגי הניתוח
  ♦  רשימת ביבליוגרפיה התחלתית

  לוח זמנים:
  אחת לסמסטר, מיום התחלת עבודת הגמר יגיש התלמיד למזכירות התכנית דוח התקדמות מאושר ע"י המנחה, אלא אם כן נקבע לו פרק זמן קצר יותר.

   
 2. המנחה יציג לאישור ראש התכנית הרלבנטית את הצעת המחקר של התלמיד.
   
 3. לאחר אישור ההצעה יתמנה קורא או קוראים.
   
 4. התלמידים יעבירו למזכירות הסטודנטים של התכנית הרלבנטית את טופס הבקשה לאישור נושא והצעה לעבודת גמר, חתומה ע"י המנחה וראש התכנית לאישור סופי של ההצעה.
   
 5. יש לבקש את אישור ועדת האתיקה על כל הצעת מחקר שעוסקת בבני אדם. https://acad-sec.tau.ac.il/senate/etics

 

אישור עבודת הגמר (תזה)

עבודת הגמר תיבדק ע"י מנחה/מנחי העבודה והקורא שאושר. במקרים מסויימים יהיה צורך בקורא נוסף. באישור ועדת ההוראה או הוועדה היחידתית יהיה ניתן למנות קורא, שאינו נמנה עם הסגל הקבוע של אוניברסיטת ת"א.

 

מבנה העבודה:

שער בעברית חיצוני

שער בעברית פנימי

דף הבעת תודה או הקדשה (אם קיים - יופיע בעמוד נפרד)

תקציר בעברית

תוכן העניינים

רשימת ציורים/טבלאות

גוף העבודה

נספחים

רשימת ביבליוגרפיה

תקציר באנגלית

שער באנגלית פנימי

שער באנגלית חיצוני

 

מבנה צורני ושפה

העבודה תודפס על צידו האחד של דף  A4.

עבודת הגמר תוגש בשפה העברית/האנגלית. בכל מקרה יש להגיש את העבודה עם שער בשפה העברית ושער בשפה האנגלית וכן לכתוב תקציר בעברית ותקציר באנגלית.

 • שער העבודה בעברית:
  את שער העבודה החיצוני והפנימי יש לערוך לפי הדוגמה.
  שימו לב:  השער הפנימי (העמוד הראשון שלאחר הכריכה) יודפס בתוספת ההערה הבאה שמקומה בחלק התחתון של העמוד:
  הממצאים והמסקנות המופיעים בעבודה זו הם דיעותיו של כותב העבודה בלבד ואינם מייצגים בהכרח את השקפותיהם ודיעותיהם של מנחי העבודה, הקוראים או חברי הסגל האקדמי של הפקולטה לניהול.
   
 • שער העבודה באנגלית
  שער חיצוני ופנימי בשפה האנגלית יופיע בצידה השמאלי של העבודה, לפי הדוגמה. תוכנם יהיה תרגום נאמן של תוכן שער העבודה בעברית.
  שימו לב:   השער הפנימי (העמוד הראשון שלאחר הכריכה) יודפס בתוספת ההערה הבאה שמקומה בחלק התחתון של העמוד:
  The thesis outlines the writer's own findings and conclusions, and does not necessarily represent the views of the advisor (supervisor) or the faculty members.

 

התקשרות עם ארגונים וגורמים עסקיים

ישנן עבודות גמר הכרוכות במגע עם חברות וגורמים עסקיים, לכן מובאים לתשומת לב התלמידים הכללים האלה:

 • פניית התלמידים לעריכת מחקר-שדה בארגון או במפעל כלשהו תבוצע רק באישור המנחה. 
 • פנייה לארגון או למפעל היא של התלמידים ולא של הפקולטה. 
 • הפנייה לארגון תהיה בכתב, ולא תהיה על גבי נייר רשמי של הפקולטה.
 • תלמידים שמחקרם מתמקד בארגון אחד או קבוצה קטנה של ארגונים יגישו לעבודת השדה רק לאחר שקיבלו אישור על כך מהארגון או מהמפעל.
  האישור חייב לכלול את הסכמת הארגון או המפעל לפרסום העבודה, בין אם הפרסום יהיה בשמו המלא של הארגון או המפעל או בשם בדוי כלשהו. אם הארגון יסכים מראש לאשר רק את ביצוע העבודה ויתנה את פרסומה באישור נוסף של העבודה הכתובה, ישיגו התלמידים אישור לביצוע העבודה לפני שיחלו בה. התלמידים יהיו חייבים להשיג (לאחר הגשת החיבור לארגון) אישור נוסף לפרסום העבודה. 
 • אם מסיבה כלשהי יחזור בו הארגון מהסכמתו לפרסום העבודה, או שפרסום העבודה לא יתאפשר מסיבה כלשהי שאיננה תלויה באוניברסיטה, לא יהיו התלמידים זכאים לקבל את התואר "מוסמך", אפילו עמדו בכל הדרישות לקבלת התואר. 
 • תלמידים אשר במסגרת עבודת הגמר שלהם עורכים ניסויים בהם מעורבים בני-אדם, חייבים לקבל על כך אישור מראש מהוועדה האוניברסיטאית המוסמכת לכך. (ראה פרטים בתקנון האוניברסיטאי שבראשית ידיעון זה.) 
 • התלמידים ישלחו מכתבי תודה לארגונים ולאישים איתם בא במגע ואשר עזרו להם בביצוע עבודתם.

 

הפצת עבודת הגמר

עבודת הגמר תועבר (בקובץ וורד) למנחה ולמזכירות התכנית: רחל טהר, למייל:  racheltahar@tauex.tau.ac.il

 

בקשה למעבר למסלול עם עבודת גמר  בקשה למעבר למסלול עם עבודת גמר (תזה)
בקשה לאישור נושא עבודת גמר  בקשה לאישור נושא והצעה לעבודת גמר (תזה)
שער העבודה (בעברית)  שער העבודה (בעברית)
שער העבודה (באנגלית)  שער העבודה (באנגלית)

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>