תכנית הלימודים - לימודי השלמה בחשבונאות - תש"ף

לחיצה על שם הקורס תוביל לסילבוס הקורס.

 

סמסטר א'

שם הקורס

שיעור
(ש"ס)

תרגיל
(ש"ס)

דרישות מוקדמות

נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית

4

2

בעיות מתקדמות בחשבונאות א'
בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'

נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות

4

2

ביקורת דוחות כספיים

מסוי היחיד

2 1 מסוי מקרקעין ומע"מ

מסוי חברות מתקדם

2

1

מסוי מקרקעין ומע"מ

סה"כ

12

6

 

 

בסמוך למועד האביב של בחינות המועצה תתקיימנה סדנאות הכנה בחשבונאות פיננסית ובביקורת חשבונות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive