תנאים להתקדמות בלימודים - תשפ"ג

 

הלימודים בפקולטה הם במתכונת סמסטריאלית. הפקולטה אינה מתחייבת להציע כל קורס בכל סמסטר, אך תשתדל לכוון את היצע הקורסים על פי הדרישות המתחייבות בכל סמסטר, כך שכל קורס יוצע לפחות פעם אחת במהלך שנה אקדמית.

 1. תלמיד יוכל להשתתף בקורס מתקדם רק אם עמד בהצלחה בקורס המהווה דרישת קדם, בציון 60 לפחות (בציון 65 בקורס "יסודות החשבונאות"( והוא רשום לקורס המהווה דרישה במקביל (אם יש כזה(.

  תלמיד יוכל להשתתף בסמינרים: "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", "סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות" ו"סמינר בחשבונאות פיננסית" רק אם עמד בהצלחה (ציון 60 לפחות) במועדי א' בלבד,  בקורסים: "מבוא לאקונומטריקהאו "סטטיסטיקה לניהול" המהווים דרישת קדם.
 2. חובה להירשם לקורסים עפ"י תכנית הלימודים המוצעת בידיעון (לפי שנת לימוד וסמסטר), בכפוף לעמידה בדרישות הקורסים.
   
 3. חובה לעמוד בהצלחה בקורס "יסודות החשבונאות" עד תום שנה א' (סמסטר ב') ללימודים.
  ציון המעבר בקורס "יסודות החשבונאות" הינו 65 ואינו כפוף למדיניות השמירה על טווח ציונים אחיד.
  תלמיד שלא יעבור את הקורס "יסודות החשבונאות" בסמסטר א' ידרש להירשם אליו בשנית בסמסטר ב'.
  תלמיד שלא יעמוד בהצלחה בקורס זה עד תום סמסטר ב', יופסקו לימודיו בחוג לחשבונאות מסיבות אקדמיות.
   
 4. תלמיד שחוג לימודיו השני אינו כלכלה או ניהול - יחולו עליו הכללים הנהוגים בחוג לניהול בכל הנוגע להתקדמות בקורסי ההשלמה.
  לפרטים נוספים ראו קישור לתקנון החוג לניהול: תנאים להתקדמות בלימודים
  אנו מבקשים להבהיר ולהדגיש כי האמור לעיל תקף רק לקורסי ההשלמה. לגבי קורסי הליבה בחוג לחשבונאות יחול התקנון כלשונו.​
   
 5. תלמיד שנקרא לשירות מילואים, ויגיש למזכירות החוג אישור מקורי המעיד על שירות מילואים פעיל, יורשה להירשם לקורס מתקדם בסמסטר העוקב בכפוף לאישור ועדת הוראה, ובתנאי שמילא את חובותיו בקורס הקדם.  בתום הסמסטר יהיה חייב להיבחן בשני הקורסים: קורס הקדם והקורס המתקדם.
  כלל זה חל גם על תלמידה אשר עקב לידה, נעדרה מבחינות שהתקיימו בתום שלושה שבועות מיום הלידה.
   
 6. תלמיד שהשתתף בשיעורים, הגיש תרגילים כסדרם אך נכשל או נעדר מהבחינה, יהיה זכאי להיבחן במועד ב' (ראה בהרחבה - תקנון בחינות).
  תלמיד שנכשל פעמיים באותו קורס חייב ברישום חוזר לקורס, ועמידה בכל מטלות הקורס.
   
 7. במהלך כל לימודיו בחוג לחשבונאות רשאי תלמיד להירשם לאותו קורס פעמיים בלבד.
  תלמיד שנרשם לאותו קורס פעמיים וטרם עמד בו בהצלחה, יגיש בקשה לרישום לקורס בפעם השלישית. לבקשה זו יש לקבל את אישור ראש החוג לחשבונאות. הבקשה תיבחן ע"י ראש החוג לחשבונאות ותאושר בתנאים מסוימים ובהתאם לשיקול דעתו.
  לא אישר ראש החוג רישום שלישי לאותו הקורס, יופסקו לימודי התלמיד מסיבות אקדמיות.
  במקרים מסוימים, ובהתאם לשיקול דעתו של ראש החוג לחשבונאות, לא יתאפשר רישום לקורסים אחרים כלשהם עד לקבלת ציון עובר בקורס האמור.
   
 8. תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת מועדי הבחינה שעומדים לרשותו בסמסטר בו הוא נרשם לקורס.  לא ניתן לשפר ציון חיובי על-ידי רישום מחדש לקורס.   
  פעם אחת במהלך התואר כולו, תלמיד יוכל להגיש בקשה להבחן במועד שלישי לצורך שיפור ציון חיובי. בקשה כאמור תוגש דרך מזכירות החוג ותחייב אישור של ראש החוג. בקורסים המוצעים פעמיים בשנה, מועד הבחינה השלישי חייב להיות אחד מארבעת המועדים המוצעים ברישום לקורס. בקורס המוצע פעם בשנה יוצע המועד השלישי בשנת הלימודים העוקבת. אישור לשיפור ציון חיובי במסגרת מועד בחינה שלישי לא יינתן בקורסי הסמינר ובקורסי ההשלמה המוצעים במסגרת החוג לניהול.
 9. תלמיד שנכשל בקורס בו נקבע הציון הסופי על פי עבודה מסכמת בכתב ("סמינר"), יידרש להירשם לקורס בשנית ולעמוד בכל דרישותיו, לרבות הגשת עבודה.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>