מעקב אחר הישגי התלמיד והתקדמותו בלימודים - תשפ"ג

רשימת מעקב

רשימת המעקב תכלול תלמידים מסמסטר ב' של שנה א' ואילך, שקצב לימודיהם אינו מניח את הדעת, או  תלמידים שוועדת ההוראה החליטה לעקוב אחר הישגיהם בלימודים. ראש החוג יודיע לתלמיד על הכללתו ברשימה זו. ועדת ההוראה תסקור מידי סמסטר את הישגי התלמידים הנכללים ברשימה זו ותקבל החלטה בדבר:

 • ביטול הכללתם ברשימה עקב עמידתם בדרישות שהוצבו להם.
 • המשך הכללתם ברשימה ומעקב אחר התקדמותם.
 • הפסקת לימודיהם.


 

רישום שלישי לקורס


במהלך כל לימודיו בחוג לחשבונאות רשאי תלמיד להירשם לאותו קורס פעמיים בלבד.
תלמיד שנרשם לאותו קורס פעמיים וטרם עמד בו בהצלחה, חייב באישור ראש החוג לרישום לביצוע רישום לקורס בפעם השלישית.ראש החוג לחשבונאות יבחן את הבקשה ויאשר אותה רק בתנאים מסוימים ובהתאם לשיקול דעתו.
לא אישר ראש החוג רישום שלישי לאותו הקורס, יופסקו לימודי התלמיד מסיבות אקדמיות.
במקרים מסוימים, ובהתאם לשיקול דעתו של ראש החוג לחשבונאות, לא יתאפשר רישום לקורסים אחרים כלשהם עד לקבלת ציון עובר בקורס האמור.


 

הפסקת לימודים ביוזמת הפקולטה/האוניברסיטה

 1. עבר התלמיד עבירה משמעתית והנהלת הפקולטה/מוסדות המשמעת של האוניברסיטה הורו על השעייתו והפסקת לימודיו.
 2. לא הגיע לרמת "פטור" בעברית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו, למידע נוסף - סעיף חובות אקדמיות והקוד האתי.

 3. לא הגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו (למעט עולים חדשים - ראה תקנון האוניברסיטה), למידע נוסף - סעיף חובות אקדמיות והקוד האתי.

 4. לא עמד בהצלחה בקורס "יסודות החשבונאות" עד תום שנה א' ללימודים.
 5. נכשל 4 פעמים באותו הקורס (לרבות ציון/י נכשל בבחינה/ות הנזקפים לחובתו כתוצאה מהיעדרות בלתי מוצדקת.(
 6. צבר 15 כישלונות במהלך לימודיו לתואר הראשון בחוג לחשבונאות (יודגש שכל כישלון בקורס, לרבות קורס שאותו עבר התלמיד במועד שני, שלישי, או רביעי, יילקח בחשבון במניין הכישלונות).
 7. תלמיד שממוצע הציונים שלו בחוג לחשבונאות נמוך מ- 60 לאחר שתי שנות לימוד.
 8. לא סיים לימודיו לקראת תואר בפרק הזמן שנקבע לכך.
 9. צבר פיגור משמעותי בלימודים וקצב ההתקדמות בלימודים אינו מספק וחורג מהמקובל.
 10. נכלל ברשימת המעקב וראש החוג החליטה כי הישגיו בלימודים לא שופרו במידה משביעת רצון.


הודעה על הפסקת לימודים אינה פוטרת את התלמיד מהמשך תשלום שכר הלימוד. לפיכך חייב התלמיד לפנות ליחידת שכ"ל על מנת להסדיר נושא זה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>