סיום לימודים תשפ"ד

סיום לימודים בהצטיינות/ בהצטיינות יתרה

 

הגשת בקשה לאישור זכאות לתואר- 

 (באמצעות האינטרנט):

 • כדי להיכלל ברשימת מקבלי התואר בטקס שיתקיים בשנה"ל תשפ"ד- יוני 2024, על התלמיד למלא באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד" שבאתר האינטרנט בקשה להכרה בסיום לימודיו בשני החוגים. את הבקשה לאישור זכאות לתואר בחוג לניהול יש להגיש  לא יאוחר מתאריך 9 ביוני 2024.
  תשומת לב התלמיד למועד האחרון שנקבע להגשת הבקשה בחוג לימודיו השני.


  הבקשה תוגש באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמידים".

 • תלמיד הלומד לתואר L.L.B בפקולטה למשפטים - ובנוסף לומד חוג נוסף בניהול רשאי להגיש בקשה לסיום לימודיו בניהול, רק לאחר קבלת אישור זכאות לתואר בפקולטה למשפטים, לפי הכללים המפורטים לעיל.

 • אישור הזכאות לתואר יינתן לתלמיד לאחר:

  • בדיקת עמידה בכל חובותיו לתואר - קורסי חובה ובחירה.

  • בדיקת עמידה בחובותיו האוניברסיטאיים.

  • תשלום שכ"ל והחזרת ספרים לספריות האוניברסיטה.

 • באישור הזכאות לתואר מפורטים: שמות החוגים שאותם סיים התלמיד, ציון הגמר בכל אחד מהחוגים, פירוט סיום לימודים בהצטיינות/בהצטיינות יתרה, וכן ומועד הזכאות לתואר שייקבע על-פי מועד הבחינה/הגשת העבודה האחרונה.


 

שקלול ציון הגמר

 • יינתנו שני ציוני גמר: בניהול ובחוג השני של התכנית הדו-חוגית (ר' תכנית החוג המתאים).

 • לכל שעה בתכנית הלימודים יינתן משקל שווה (שיעור, תרגיל) פרט ל"סמינר מחקר" -קורס חובה בתכנית בהיקף 2 ש"ס ומשקלו בציון הסופי הוא 4 נקודות.

 • למד התלמיד קורסי בחירה מעבר לנדרש בתכנית לימודיו - יילקחו בחשבון לצורך שקלול ציונו הסופי הקורסים שבהם הישגיו טובים יותר, אלא אם כן ביקש התלמיד אחרת.

 • ציון הגמר יעוגל למספר שלם, לדוגמה: 84.49~84, 84.50~85.
  תשומת לב התלמיד מופנית לקריטריוני ההצטיינות בכל אחד מהחוגים בפקולטה. ראה פירוט בהמשך.

 • לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

 

 

הענקת התואר

 • התואר יוענק לתלמיד בטקס הענקת תארים ותעודות לתלמידי התואר הראשון בפקולטה לניהול, בחוגים: ניהול וחשבונאות. הטקס מתקיים מידי שנה בסוף שנת הלימודים.

 • תלמיד שסיים לימודיו בפקולטה למשפטים בשילוב החוג לניהול יוענקו לו, תואר בוגר במשפטים (L.L.B) ותואר בוגר אוניברסיטה (B.A.) בניהול,  במתכונת חוג לאחר תואר.
  התעודה בניהול תוענק לתלמיד רק לאחר שאושרה לו זכאות לתואר במשפטים.
   

 • לתלמיד שלמד בתכנית דו-חוגית, התואר יוענק  על-ידי הפקולטה לניהול, פרט לשילובים הללו: הפקולטה להנדסה (החוג למדעים דיגיטליים להיטק), הפקולטה למדעים מדויקים, הפקולטה למדעי החיים והחוג לתקשורת, במקרה זה התעודה תוענק על-ידי הפקולטה השנייה.
  לפיכך, מומלץ לעקוב אחר ההנחיות לגבי הגשת הבקשה להכרה על סיום הלימודים בפקולטות אלו.
  בסמוך למועד הטקס תישלח לבוגרים הזמנה אישית על-ידי הפקולטה המעניקה את התואר.

 

סיום לימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה- לשנה"ל תשפ"ד

 • אמות המידה לקבלת ציון גמר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ייקבעו על-ידי כל אחד מהחוגים מידי שנה, ויפורסמו בתחילת כל שנת לימודים.
 • הזכאות לסיום הלימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה תיבדק לגבי כל חוג בנפרד ותצויין באישור הזכאות לתואר ובתעודת הבוגר ליד שם החוג המתאים.

 • ציון הגמר שנקבע בחוג לניהול בהצטיינות - 90, בהצטיינות יתרה - 95. 
  ההצטיינות תחושב לפי הקורסים בגיליון הציונים שיש להם ציון מספרי. שימו לב, כי קורסים עם ציון בינארי (עובר 200 או השתתף ומילא חובותיו-210) לא נלקחים בחשבון לממוצע אך כן נלקחים בחישוב מכסת הלימודים הנדרשת לסיום התואר. לפיכך, תלמיד עם ממוצע 90/95  ומעלה יכול להיחשב כמי שסיים את לימודיו בהצטיינות/בהצטיינות יתרה  בחוג לניהול, גם אם יש לו ציוניים בינאריים בגיליון הציונים.

 • אמות מידה אלה חלים על כל מסיימי התואר שייכללו בטקס הענקת התארים והתעודות שיתקיים בשנה"ל תשפ"ד- יפורסם בהמשך. 

   

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>