לוח בחינות - החוג לחשבונאות תש"ף

הכניסה עם טלפונים ניידים לחדרי הבחינות אסורה בהחלט!

בהצלחה!!! 

בקורס המוצע אחת לשנה מתקיימים 2 מועדי בחינות בלבד.

בקורס המוצע פעמיים בשנה תלמיד רשאי להיבחן ב-2 מתוך 4 מועדים עוקבים
(למעט בקורס "יסודות החשבונאות" ובסמינרים).

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive