תכנית הלימודים - החוג לחשבונאות תשע"ז

תכניות לימודים לפי חוג משני

חשבונאות-ניהול

חשבונאות-כלכלה

חשבונאות-משפטים

חשבונאות בשילוב חוג אחר

חשבונאות לבעלי תואר אקדמי

 

תכנית נוספות

החטיבה בחשבונאות

עתודת המלמ"ן

 
     

בחינת פטור

בחינת הפטור ומכינה​ ב"הנהלת חשבונות
​וחישובים מסחריים"

 

סילבוסים

סילבוסים מקוצרים

     

סדרי יעוץ והרשמה

תלמידי שנה א' - סמסטר א' - תשע"ז

תלמידים ממשיכים - סמסטר א' - תשע"ז

לכלל תלמידי החוג - סמסטר ב' - תשע"ז

   
 

הקוד האתי

בפקולטה לניהול קיים קוד אתי. מטרת הקוד האתי היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות חיוניות למקצוע הניהול. על התלמידים לפעול לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול.

כל תלמיד בחוג לחשבונאות - בראשית לימודיו -  מחויב לחתום על מסמך הקוד האתי, כדי שיוכל ליטול אחריות אישית ומחויבות לקיומו.

טופס התחייבות לפעול לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive