מענה לסטודנטים בשעת חירום

מענה לסטודנטים בשעת חירום  

מזכירות סטודנטים תואר שני taumanihul@tauex.tau.ac.il

מזכירות סטודנטים - תואר ראשון ניהול

zahavab@tauex.tau.ac.il

מזכירות סטודנטים  - תואר ראשון ניהול

banihul@tauex.tau.ac.il

מזכירות סטודנטים- תואר ראשון חשבונאות

alizae@tauex.tau.ac.il

מזכירות סטודנטים - תואר ראשון חשבונאות

galiare@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive