סיום לימודים

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ד

1.   משך הלימודים לקראת התואר

 • משך הלימודים התקני לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא שנתיים. תלמידים יוכלו לפנות בבקשה מנומקת לוועדת הוראה בבקשה להאריך לשנה שלישית. בקשות אלו יאושרו במקרים חריגים בלבד. 
   
 • תקופה של הפסקת לימודים, עד שנה, אינה נכללת בפרק הזמן התקני של הלימודים לקראת התואר.
   
 • בהתייחס לתלמידים במסלול המחקרי בתכנית ה-.M.Sc: תלמידים יכולים להגיש בקשה למעבר למסלול עם תזה עד סוף הסמסטר השלישי ללימודיהם. תקופת התזה יכול שתמשך עד שנה אחת ומשמעות המעבר לתזה הינה מתן ארכה אוטומטית של סמסטר נוסף (2.5 שנים).
   
 • החל משנה"ל תשפ"ד קיימת חובה ללמוד קורס אחד באנגלית במהלך התואר.  לא ניתן לסגור את התואר ללא השלמת חובה זו.

 

2.   שקלול ציון סופי וזכאות לתואר

 • תלמידים שהשלימו את כל חובותיהם לקראת התואר השני ומבקשים לקבל אישור זמני על סיום לימודיהם וכן להשתתף בטקס הענקת התארים, חייבים ליזום הליך של הכרה בסיום לימודיהם, באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד" לא יאוחר מ-31 במרץ בשנה בה מתקיים הטקס (על התלמידים חלה חובת המעקב אחר הטיפול בבקשתם).
  תלמידים המעוניינים להודיע על שינוי בפרטים האישיים (למשל: שינוי שם) חייבים גם כן לסיים את כל ההליכים עד 31 במרץ.
  עם הגשת הבקשה בטלה זכותם של התלמידים לפנות בערעור כלשהו הנוגע לציונם. מועד הזכאות לתואר ייקבע על-פי מועד הגשת העבודה/המטלה האחרונה.
  תלמידים בתכנית "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" המעוניינים בכך, יוכלו לקבל אישור על מיקומם היחסי בין הזכאים לתואר באותה שנה.
   
 • בשקלול הציון הסופי לקראת התואר יובאו בחשבון ציוני הקורסים שהתלמידים למדו בפקולטה והמהווים חלק מתכנית לימודיהם, פרט לקורסים שעל פי הצהרת התלמידים הם מעבר למכסת לימודיהם.
   
 • בתכניות המוסמך שאינן כוללות הגשת עבודת גמר (תזה) יחושב הציון המשוקלל של התואר ע"י צרוף מכפלות ציוני הקורסים בהיקפם, מחולקים בסה"כ הי"ס (פרט לקורסים שעל פי הצהרת התלמידים הם מעבר למכסת לימודיהם).
   
 • בתכניות המוסמך הכוללות הגשת עבודת גמר (תזה), אופן שקלול הציון יהיה כנ"ל ויהווה 70% מהציון הסופי. משקל ציון עבודת הגמר (תזה) יהווה 30% מהציון הסופי.

 

 

3.   הענקת תואר בהצטיינות

 • תואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יוענק לתלמידים אשר סיימו את לימודיהם בציון סופי 90 ומעלה.
   
 • התואר "מוסמך אוניברסיטה" בהצטיינות יתרה יוענק לתלמידים אשר סיימו את לימודיהם בציון סופי 95 ומעלה.
 • בתעודות המוענקות למסיימי תכנית לימודי המשך לבעלי תואר שני, לא תצויין הצטיינותם של התלמידים.

______________________________________________

*  89.5 ומעלה ו-94.5  ומעלה נכללים בכלל הענקת תואר בהצטיינות/בהצטיינות יתרה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>