רשימת הדקאן (קריטריונים להצטיינות)

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ד 

אחת לשנה, במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים תתפרסם "רשימת דקאן" אשר תכלול תלמידים מצטיינים. לתלמידים אלה יוענקו תעודות הצטיינות בטקס מיוחד.

תלמידים יכללו ב"רשימת הדקאן" אם צברו 12 י"ס לפחות בשנה"ל שעברה (להוציא לימודי השלמה, פטורים וקורסים עודפים) בממוצע משוקלל שאיננו נמוך מ-90. במניין הקורסים יילקחו בחשבון אך ורק קורסים בהם השתתפו בפועל בהיותם תלמידים לתואר שני וכן ציון הגמר שניתן בקורסים אלו הינו ציון מספרי.
 

מספר הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" לא יעלה על 3% מכלל התלמידים בתכנית.
 

יוצאים מכלל זה תלמידים שהשתתפו בשנה"ל שעברה בתכנית לחילופי סטודנטים ואשר לגביהם מתקיימים הכללים האלה:

  • צברו בשנה"ל שעברה קורסים בהיקף 8 י"ס לפחות בציון ממוצע משוקלל שאיננו נמוך מ-90.
  • למדו בשנה"ל שעברה באוניברסיטה בחו"ל קורסים בהיקף 4 י"ס לפחות (שהוכרו להם בהתאם לתקנון חילופי סטודנטים).

הצטיינות דקאן תוענק לכל היותר פעמיים במהלך הלימודים לתואר.
 

תלמידים שסיימו את לימודיהם והוענק להם תואר בטקס הענקת התארים לא ייכללו ברשימה.
 

בקביעת רשימת הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" יילקחו בחשבון ציונים של שנת הלימודים שעברה אשר ייזקפו לזכות התלמידים עד 15 בנובמבר לכל המאוחר.
 

לא תידון מועמדות של מי שהורשע בדין משמעתי או בדין פלילי. מי שעניינו אמור להגיע לדיון בפני רשויות השיפוט האקדמי, יתוסף לרשימה רק אם וכאשר יצא זכאי בהליך.
 

 

עדכון לשנת הלימודים תשפ"ד בעקבות מלחמת "חרבות ברזל":

רשימת מצטייני הדקאן בשנה זו, תכלול בנוסף לרשימה לעיל, גם 3% מהתלמידים מאוכלוסייה 1, ואוכלוסייה 2, שעומדים בתנאים להצטיינות, אך לא נכללו ב-3% בבדיקה שנעשתה לכלל תלמידי התכנית.
הבדיקה תעשה בנפרד לאוכלוסייה 1 ובנפרד לאוכלוסייה 2 - על פי הגדרתן במתווה האוניברסיטה וכפי שהופיעו בממת"א בתיק התלמיד במועד שליפת הרשימות.
לגבי אוכלוסייה 1 - הבדיקה תעשה לפי צבירה של 10 י"ס בשנת הלימודים ולא 12 י"ס.
 

על מנת להכלל ברשימת מצטייני הדקאן, לפחות 50% מהיקף השעות הנדרש צריך להיות עם ציון, כלומר לפחות 6 י"ס עם ציון.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>