מערכת שעות - לימודי השלמה בחשבונאות - תש"ף

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
==========================================
תכנית לימודי ההשלמה בחשבונאות
 • סילבוסים ללימודי ההשלמה יתפרסמו
 • בתכנית הלימודים ללימודי השלמה באתר החוג
 • בנוסף תתקיימנה סדנאות הכנה בחש' פיננסית ובביקורת חשב'
 • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 • א' 9211.4143.01 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית שיעור רו"ח עדיני אלעד
  ה 20:00-16:00
  א' 9211.4143.10 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית תרגיל רו"ח רוף אייל
  ה 21:30-20:00
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • ========================================
  א' 9211.4144.01 נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות שיעור רו"ח זיכלינסקי ניר
  ד 20:00-16:00
  א' 9211.4144.10 נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות תרגיל ד 21:30-20:00
 • קב' 10 - התרגיל יתקיים כל שבוע
 • =======================================
 • הקורסים במסים יתקיימו במתכונת חצי סמסטריאלית
 • =======================================
  א' 9211.4141.01 מסוי היחיד שיעור עו"ד אבדי יום טוב
  ו 12:00-08:30
  א' 9211.4141.10 מסוי היחיד תרגיל מר הולנדר דביר
  עו"ד ליבוביץ-מלכא לימור
  ו 14:00-12:00
 • הקורס "מסוי היחיד" יתקיים ב-
 • 1.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12
 • ============================================
  א' 9211.4142.01 מסוי חברות מתקדם שיעור רו"ח יוסף ציפי
  ו 12:00-08:30
  א' 9211.4142.10 מסוי חברות מתקדם תרגיל ו 14:00-12:00
 • הקורס "מסוי חברות מתקדם" יתקיים ב-
 • 20.12, 27.12, 3.1, 10.1, 17.1, 24.1
 • אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive