סיום לימודים - תשפ"ג

סיום לימודים

 • הגשת זכאות לתואר
 • שקלול ציון הגמר
 • סיום לימודים בהצטיינות ובהצטיינות יתרה
 • הענקת התואר

 

הגשת בקשה לאישור זכאות לתואר (באמצעות האינטרנט)

 • כדי להיכלל ברשימת מקבלי התואר בטקס שיתקיים בשנה"ל תשפ"ג, על התלמיד להגיש בקשה לסיום לימודיו בשני החוגים.

  הבקשה תוגש באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד".

  הבקשה לאישור זכאות לתואר בחוג לחשבונאות תוגש לא יאוחר מהתאריך 12 במארס 2023.
  תשומת לב התלמיד למועד האחרון שנקבע להגשת הבקשה בחוג לימודיו השני.
   
 • תלמיד הלומד לתואר .LL.B בפקולטה למשפטים - ולומד חוג נוסף בחשבונאות, רשאי להגיש בקשה לסיום לימודיו בחשבונאות, רק לאחר קבלת אישור זכאות לתואר בפקולטה למשפטים, לפי הכללים המפורטים לעיל.
   
 • אישור הזכאות לתואר יאושר לאחר:
  - בדיקת עמידה בכל חובותיו לתואר.
  - בדיקת עמידה בחובותיו האוניברסיטאיים.
  - תשלום שכ"ל והחזרת ספרים לספריות האוניברסיטה.
   
 • באישור הזכאות לתואר מפורטים: שמות החוגים שאותם סיים התלמיד, ציון הגמר בכל אחד מהחוגים, פירוט סיום לימודים בהצטיינות/בהצטיינות יתרה, וכן מועד הזכאות לתואר שייקבע על-פי מועד הבחינה/הגשת העבודה האחרונה.

 

 

שקלול ציון הגמר

 • יינתנו שני ציוני גמר: בחשבונאות ובחוג השני של התכנית הדו-חוגית (ראה תכנית החוג המתאים).
  תלמידים שחוגם האחר אינו כלכלה, יכלול הציון הסופי בחשבונאות גם את ציוני קורסי ההשלמה.
   
 • לכל שעה בתכנית הלימודים יינתן משקל שווה פרט לקורסים הבאים:
  "סמינר בחשבונאות פיננסית", "סמינר בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות", "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי", "Accounting Data Analytics Seminar" משקלם 4 נקודות.                                                 
 • ציון הגמר יעוגל למספר שלם, לדוגמה: 84.49~84,    84.50~85.
  תשומת לב התלמיד מופנית לחתכי ההצטיינות בכל אחד מהחוגים בפקולטה. ראה פירוט בהמשך.
 • לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

 

 

סיום לימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה

 • אמות המידה לקבלת ציון גמר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה נקבעות על-ידי כל אחד מהחוגים מדי שנה, ומתפרסמות בתחילת כל שנת לימודים.
 • אמות מידה אלו חלות גם על תלמיד המקבל תואר בוגר אוניברסיטה בחשבונאות במתכונת חוג לאחר תואר.
 • הזכאות לסיום הלימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה תיבדק לגבי כל חוג בנפרד, ותצוין באישור הזכאות לתואר ובתעודת הבוגר ליד שם החוג המתאים.

 

 

ציון הגמר בחוג לחשבונאות

הצטיינות יתרה - ממוצע ציונים 95 ומעלה.
הצטיינות -         ממוצע ציונים 90 ומעלה.

*ממוצע ציונים 89.51  יעוגל כלפי מעלה. 

לצורך הצטיינות / הצטיינות יתרה בתואר יוכרו ציונים מספריים בלבד.
ממוצע משוקלל מעל 90 המורכב מציונים מספריים יוגדר כסיום לימודים בהצטיינות.
ממוצע משוקלל מעל 95 המורכב מציונים מספריים יוגדר כסיום לימודים בהצטיינות יתרה.
ציון בינארי לא יחשב לעניין הצטיינות / הצטיינות יתרה.

 


הענקת התואר

 • התואר יוענק לתלמיד בטקס הענקת תארים ותעודות לתלמידי התואר הראשון בפקולטה לניהול, בחוגים: חשבונאות וניהול. הטקס מתקיים מדי שנה בסוף שנת הלימודים.
 • תלמיד שסיים לימודיו בפקולטה למשפטים בשילוב החוג לחשבונאות יוענקו לו, תואר בוגר במשפטים (.LL.B) ותואר בוגר אוניברסיטה (.B.A) בחשבונאות במתכונת חוג לאחר תואר, בטקסים נפרדים.
  התואר בחשבונאות יוענק לתלמיד רק לאחר שאושרה זכאותו לתואר במשפטים.
 • לבוגר התכנית הדו-חוגית, תוענק התעודה ע"י הפקולטה לניהול, פרט לשילובים הללו: הפקולטה למדעים מדויקים, הפקולטה למדעי החיים והחוג לתקשורת. בשילובים אלו תוענק התעודה ע"י הפקולטה השנייה.
  מומלץ לעקוב, לפיכך, אחר ההנחיות לגבי הגשת הבקשה להכרה על סיום הלימודים בפקולטות אלו.
  בסמוך למועד הטקס תישלח לבוגרים הזמנה אישית על-ידי הפקולטה המעניקה את התואר.


 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>