פטור מקורסים על-סמך לימודים קודמים - תשפ"ד

 1. הגשת הבקשה

 2. התנאים לקבלת פטור

 

 1. הגשת הבקשה

  בקשה לפטור מקורס תוגש למזכירות החוג לא יאוחר מחודש ימים לפני תחילת הסמסטר. לבקשה יש לצרף גיליון ציונים רשמי ופירוט רשמי של  תוכן הקורס (סילבוס) המשמש בסיס לבקשתו. הבקשה תועבר לראשי ההתמחויות בפקולטה שבסמכותם לאשר או לדחות את הבקשה.
  קורסים שמהם אושר פטור, ידווחו למערכת הממוחשבת. הודעה המפרטת את ההחלטות תישלח לתלמיד באמצעות מערכת מידע אישי לתלמיד.

   

 2. התנאים לקבלת פטור

  החל משנה"ל תשע"ח יחול שינוי: על התלמיד להשלים במסגרת לימודיו בחוג קורסים בהיקף שאיננו נופל מ-3/4 ממכסת הלימודים הנדרשת לקראת תואר.
  קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על 1/4 מתכנית הלימודים בחוג, יהיה עליו להשלים שעות לימוד, כך שמכסת לימודיו בחוג תסתכם בלפחות 3/4 מהמכסה הנדרשת ע"י החוג.

  ​תלמיד יוכל לקבל פטור מהשתתפות בקורס וזיכוי במניין השעות לאותו קורס בכפוף לתנאים להלן:
  • שמע קורס זהה הן בהיקפו והן ברמתו במסגרת לימודיו במוסד אקדמי מוכר והשיג בו ציון 75 לפחות. יוצא מכלל זה, תלמיד אשר שינה את חוגי לימודיו בתוך אוניברסיטת תל-אביב אשר למד קורס זהה הן בהיקפו והן ברמתו בחוג רלבנטי (לדוגמה: קורס מתמטיקה/סטטיסטיקה/כלכלה - שנלמדו בביה"ס לכלכלה או בחוג לפסיכולוגיה או בפקולטה למדעים מדויקים) יקבל פטור מהקורס הרלבנטי, אם השיג בעבר ציון 60 לפחות.

  • תלמיד ששינה את חוג לימודיו בתוך אוניברסיטת תל- אביב, יכול להיעזר בטבלה- הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים.
    

  • פרק הזמן שחלף מאז שמע את הקורס אינו עולה על 5 שנים.
    

  • כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.
    

  • פטור עם ציון- קיבל התלמיד פטור על-סמך לימודיו הקודמים במסגרת קורס שלמד בפקולטה לניהול, ייחשב לו הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחיים, ובתנאי שלא  שוקלל הציון ביחידה אחרת בה למד התלמיד.
    

  • פטור ללא ציון- קיבל התלמיד פטור מקורסי חובה על-סמך לימודיו הקודמים שלא במסגרת הפקולטה לניהול - לא ייחשב הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחיים.
    

  • קורסים חופפים בתכנים בשני חוגי הלימוד:
   תלמיד חייב להימנע מללמוד קורסים חופפים בתכנים  בשני חוגי הלימוד ועליו חלה חובת הברור לגביי קורסים חופפים:

   • לא ילמד התלמיד קורס חובה החופף לקורס חובה בחוג אחר, התלמיד חייב לקבל פטור מאחד מהם בהתאם לדרישות מסלול לימודיו. (יש להעזר בטבלת תכנית הלימודים המפורטת לפי חוג שני).

   • לא ילמד התלמיד קורס בחירה החופף בתוכנו לקורס חובה באחד החוגים.

   • כאשר מוצעים שני קורסי בחירה חופפים בתכנים בשני החוגים, יבחר התלמיד רק אחד מהם.
     

  • במקרים מיוחדים בהם תלמיד היה רשאי על פי כללי החוג ללמוד קורס/י בחירה מחוץ למסגרת לימודיו בחוג לניהול, ייחשב הציון שהשיג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחים. יש לשים לב: תלמיד שישתתף בקורס(ים) במסגרת לימודי התואר השני בפקולטה לניהול ואשר יתקבל בעתיד לאחת מתכניות התואר השני, יחולו עליו כללי הפטור שיהיו נהוגים באותה עת בתכניות אלה.

  • תלמיד שיצא לחילופי סטודנטים בחו"ל ואשר הקורסים שלמד הוכרו ע"י ראש החוג כקורסי בחירה, הציונים לא ייחשבו בשקלול ציון הגמר.​   

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>