פטור מקורסים על-סמך לימודים קודמים - החוג לחשבונאות - תשפ"ד

בקשה לפטור מקורס תוגש למזכירות החוג.  לבקשה יש לצרף גיליון ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורס (סילבוס) המשמש בסיס לבקשתו. 
​​הבקשה תועבר להמלצת ראשי ההתמחויות בפקולטה, ולאחר מכן לראש החוג. בסמכות ראש החוג לאשר או לדחות את הבקשה. 
פטורים שאושרו מוזנים וניתנים לצפייה באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמידים". 
 

 1. פטור על סמך לימודים חלקיים:
  לא ינתנו פטורים מלימודי החובה בכל מסלולי הלימוד (חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית, מסים וכו')  על סמך לימודים חלקיים. 
   ישקל מתן פטור על סמך לימודים חלקיים קודמים רק מקורסי ההשלמה  (מתמטיקה, סטטיסטיקה, כלכלה). 
   
 2. פטור על סמך תואר אקדמי:
  לתלמידים בעלי תואר אקדמי יישקל מתן פטור מלימודי החובה בחלק ממסלולי הלימוד (פרט למסלול הפיננסי) ומקורסי ההשלמה, על סמך קורסים שנלמדו בתואר.

חובה על התלמידים להשלים במסגרת לימודיהם בחוג קורסים בהיקף שאיננו נופל מ-3/4 ממכסת הלימודים הנדרשת לקראת תואר. 

תלמידים שקיבלו פטור בהיקף העולה על 1/4 מתכנית הלימודים בחוג, יהיה עליהם להשלים שעות לימוד, כך שמכסת לימודיהם בחוג תסתכם בלפחות 3/4 מהמכסה הנדרשת ע"י החוג. השלמת המכסה תיקבע ע"י ראש החוג.  
 

ישקל פטור מהשתתפות בקורס וזיכוי במניין השעות לאותו קורס בכפוף לתנאים לעיל ובעמידה בתנאים הבאים.
 

 • התלמיד/ה שמע/ה קורס זהה הן בהיקפו והן ברמתו במסגרת הלימודים במוסד אקדמי מוכר בציון 75 לפחות. תלמידים ששינו את חוג הלימודים בתוך אוניברסיטת תל-אביב ולמדו קורס זהה הן בהיקפו והן ברמתו בחוג רלבנטי (קורסי השלמה בלבד) יקבלו פטור מהקורס הרלבנטי, אם השיגו בעבר ציון 60 לפחות (לדוגמא: מתמטיקה, סטטיסטיקה וכו'). 

 • פרק הזמן שחלף מאז שמע/ה את הקורס אינו עולה על 5 שנים.  

 • כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.

 • קיבל/ה התלמיד/ה פטור על-סמך לימודים קודמים במסגרת הפקולטה לניהול - ייחשב הציון שהושג בעבר לצורך שקלול ההישגים הנוכחיים, ובתנאי שלא  שוקלל הציון ביחידה אחרת בה למד/ה התלמיד/ה.

 • קיבל/ה התלמיד/ה פטור מקורסי חובה על-סמך לימודים קודמים שלא במסגרת הפקולטה לניהול - לא ייחשב הציון שהושג בעבר לצורך שקלול הישגיו הנוכחיים.

 • יובהר כי לראש החוג לחשבונאות שיקול דעת מוחלט בנוגע לפטורים מקורסים על סמך לימודים קודמים.

 

פטורים מקורסי השלמה לתלמידים שלמדו באוניברסיטת ת"א

 

שם הקורס

קורס חלופי לתלמידי חשבונאות- כלכלה

קורס חלופי לתלמידי חשבונאות-פסיכולוגיה

 יסודות המתמטיקה לניהול

מתמטיקה לכלכלנים א'+ב'

 

מבוא לסטטיסטיקה

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'

סטטיסטיקה לניהול

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב'
מבוא לאקונומטריקה

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב'

כלכלת עסקים א'

יסודות הכלכלה + מיקרו 1 / מיקרו א'

 

כלכלת עסקים ב'

מיקרו 3 / מיקרו ג'

 

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

מאקרו כלכלה ב'

 

 

 

 

  

   

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>