עיון במחברת בחינה וערעור על ציון הבחינה - החוג לחשבונאות - תשפ"ד

בבחינות ממוחשבות עיון והגשת ערעור על הבחינה נעשה ע"י "מערכת המידע לתלמידים".
 

 

עיון במחברת בחינה לא חסויה

 1. עם פרסום ציוני הבחינה, נסרקים באמצעות מערכת הסריקה מחברות הבחינה, שאלון ופתרון הבחינה. בכל המסמכים הללו ניתן לצפות באמצעות מערכת " מידע אישי לתלמידים".
 2. לאחר פרסום הציונים רשאי התלמיד לעיין בעותק סרוק של מחברות הבחינה, או בכל עבודה שנדרש להגיש לצורך קבלת הציון בקורס.
 3. הזמנת הסריקה תעשה באמצעות כניסה למערכת "מידע אישי לתלמידים" בכתובת: www.ims.tau.ac.il.
 4. מחברות הבחינה והעבודות נשמרות בפקולטה לניהול במשך סמסטר אחד לאחר מועד הבחינה או מועד הגשת העבודה. בתום הסמסטר העוקב, רשאי החוג לחשבונאות לגרוס את מחברות הבחינה.

 

ערעור על ציון הבחינה

 1. יש להקפיד על הגשת ערעור לא יאוחר מ-5 ימים מתאריך סריקת/צילום מחברת הבחינה. הערעור יוגש באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמידים" על גבי הטופס הממוחשב המיועד להגשת ערעור.  
 2.  הערעור יהיה מנומק ויפרט את הסיבות והנסיבות שהתלמיד רואה כרלוונטיות.
 3. תוצאת הערעור יכולה להיות: העלאת הציון, הורדת הציון או השארתו ללא שינוי. הציון הקבוע לאחר הערעור הוא הציון התקף, כאשר הציון טרם הערעור בטל.
 4. תוצאות הערעור מדווחות למחשב, וניתנות לצפייה באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמידים".
 5. הגשת ערעור על ציון "נכשל" אינה מקנה לתלמיד זכות להירשם לקורס מתקדם יותר.

עיון וערעור במחברת בחינה חסויה

 1. ​בבחינה חסויה, לא יסרקו מחברות הבחינה, שאלון הבחינה ופתרונה.

 2. לאחר פרסום הציונים בקורס יתקיים מפגש פרונטלי עם המורה/עוזר ההוראה, לחשיפת מחברות הבחינה, השאלון והפתרון. במפגש זה יורשו התלמידים לבחון את מחברות הבחינה ולהגיש ערעור בכתב.

 3. חשיפת הבחינות תיעשה תחת השגחה ללא אפשרות העתקה או צילום טופס הבחינה. צילום הבחינה, העתקתה או הוצאתה מכיתת הערעור הפרונטלי מהווה עבירת משמעת.

 4. התלמיד רשאי לערער על ציון הבחינה החסויה באמצעות כתיבת ערעור. המערער והוא בלבד רשאי לכתוב את הערעור. התלמיד לא  יצור קשר טלפוני או אחר לשם התייעצות או סיוע בכתיבת הערעור.
 5. תלמיד שלא יישמע להוראות המורה/עוזר ההוראה בעת העיון במחברת, או שיעשה שימוש בבחינה בניגוד להוראות לעיל יינקטו כנגדו צעדים משמעתיים.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>