חשיבות הדירקטורו"ח - רואה חשבון כדירקטור בעל מומחיות פיננסית

כנס של הפקולטה לניהול בשיתוף לשכת רואי החשבון עסק בתרומתם של רואי חשבון לשולחן הדירקטוריון

17 יולי 2019
חשיבות הדירקטורו"ח - רואה חשבון כדירקטור בעל מומחיות פיננסית

בשבוע שעבר נערך כנס של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב ולשכת רואי החשבון תחת הכותרת "רואה חשבון כדירקטור בעל מומחיות פיננסית - דירקטורו"ח".

הכנס כלל שני פאנלים מרכזיים. האחד, "משולחנם של בכירים שאינם רואי חשבון", עסק בתרומתם של רואי חשבון לשולחן הדירקטוריון והפאנל השני, בנושא "הדירקטור בעל המומחיות הפיננסית, ההגדרה בחוק, הבעייתיות והאם המומחה יודע לקרוא ולהבין דו"חות כספיים".   

לדברי פרופ' דן עמירם, רו"ח, סגן דקאן הפקולטה לניהול, "דירקטור שהוא גם רואה חשבון מביא לשולחן יכולות ייחודיות שמועילה לדירקטוריון בביצוע איכותי של משימותיו, ובכלל זה הוא בעל ערך מוסף לתפקיד המרכזי של דירקטוריון  בהתווית האסטרטגיה והמדיניות של החברה ופיקוח על ההנהלה. פרופ' דן עמירם ציין כי "במסגרת הלימודים בפקולטה, אנו שמים דגש על הכשרת רואי החשבון איכותיים, וכן על הכשרת דירקטורים מקצועיים. שיתוף הפעולה שלנו כאקדמיה עם לשכת רו"ח יסייע בקידום הנושא לסדר היום של המגזר העסקי." פרופ' עמירם התייחס למחקר שנערך בארה"ב והצביע על כך שמינוי דירקטור בעל מומחיות חשבונאית, מעלה את שווי החברה בחצי אחוז בממוצע ביום ההכרזה של המינוי, בהשוואה למינויים של דירקטורים, שאינם רו"ח שלא חל שינוי בעת המינוי.

לדברי רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רו"ח, "חייבת להיות הלימה בין דרישות התקנות בחוק החברות, לפיהן נדרשת מומחיות פיננסית בקרב לפחות אחד מחברי הדירקטוריון, לבין המובן מאליו שכישורי הסף מחייבים היותו של דירקטור רואה חשבון. עפ"י התקנות נדרשות יכולות של ניסיון וידיעה בסוגיות חשבונאיות ובקרה חשבונאית, כאשר אלו מובנות בתפקידיו של רואה החשבון המבקר, וכן הכרת תהליכי הכנת דו"חות כספיים ואישורם. כל אלה הם חלק המידע וניסיון רב שנים של רואי החשבון. חשוב שהדירקטוריונים ישכילו להבין שרואה חשבון בדירקטוריון מבטיח מתן מענה מקיף ומעמיק בנושא המומחיות הפיננסית, שכל דירקטוריון מחוייב אליו."
רו"ח איריס שטרק ציינה כי "בנוסף לערך המוסף בקידום האסטרטגיה העסקית של החברה, רו"ח בדירקטוריון משמש חיזוק חיוני לעבודת הדירקטוריון בתהליכי הפיקוח והבקרה הפיננסיים בהכשרה שנרכשת בלימודי ראית החשבון. חשיבותו של דירקטור בעל הבנה פיננסית וחשבונאית הן תנאי הכרחי לעבודה תקינה של דירקטוריון ושמירה על האיתנות הפיננסית ואחריות לדו"חות ואפקטביות הבקרות, לחתימה ביד בטוחה על הצהרתם לדו"ח הכספי."

לדברי רו"ח חן שרייבר, סגן נשיאת לשכת רו"ח, יו"ר ארזים השקעות ומומחה בהשבחת חברות, "העולם הכלכלי מתפתח, העסקים נעשים מורכבים וגם הסביבה הרגולטורית. בכדי להתמודד עם כל זה ועם האתגרים הדיווחיים של החברות הציבוריות ולבסס בקרה פנימית אפקטיבית, חייבים רו״ח בכל דירקטוריון. לדעתי רשות ניירות הערך חייבת לקבוע שבחברה בה המומחים הפיננסים אינם רואי חשבון מוסמכים תחול חובה למנות בנוסף דירקטורו"ח."

לדברי רו"ח רגינה אונגר, סגנית נשיאת לשכת רו"ח, יו"ר הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים ומרצה בחוג לחשבונאות בפקולטה לניהול, "בעידן תקני הדיווח הכספי הבינלאומי וחשיבותם המכרעת של מנגנוני בקרה פנימית אפקטיביים, מוטלת על הדירקטורים חובת משנה זהירות  ולכן רצוי ביותר שבין הדירקטורים יהיה דירקטור בעל מומחיות פיננסית, אחד לפחות - שהינו רואה חשבון.". רו"ח אונגר ציינה כי "החשיבות לכך היא בין היתר לצורך  בחינת הערכות שווי וסבירות ההנחות שבבסיסן, בחינת כללי חשבונאות מורכבים ובכללם סבירות אומדנים ותחזיות, בחירה בין מספר אפשרויות ביישום כללי חשבונאות, בחינת קיומה של הנחת העסק החי, בחינת אפקטיביות בקרות בכלל ובחינת בקרות בעולם הדיווח הכספי בפרט ועוד. לכן כל דירקטוריון צריך רואה חשבון."

לדברי עו"ד עדי זלצמן, שותף בכיר בשיבולת ושות', "כמי שמלווה דירקטוריונים במהלך למעלה משני עשורים, אני נתקל בהבדלים משמעותיים באיכות הדיון, בזיהוי נקודות תורפה של הצעות שונות ובתוצרי הישיבה, בין דירקטוריונים בהם מכהנים רו"ח בהשוואה לחברות שבהן בעלי המומחיות החשבונאית אינם רו"ח. לצד זה, חשוב להגיד כי תרומתו של רו"ח כדירקטור אינה מסתיימת בניתוח רטרוספקטיבי ופיקוח על ההנהלה. בסביבה העסקית המשתנה בקצב מהיר, האתגר של רו"ח כדירקטור הוא לדעת להשתמש בכלים החשבונאיים ובניסיונו כרו"ח על מנת לזהות סיכונים לא סבירים ושיקול דעת מוטעה ולסייע בהתוויית האסטרטגיה הפיננסית של החברה. הדבר נכון שבעתיים נוכח התגברות המגמה של חברות ללא גרעין שליטה בהן אנו רואים מעורבות הולכת וגוברת של בעלי מניות מהציבור ובראשם הגופים המוסדיים."

עם הדוברים בכנס נמנו: פרופ' דן עמירם, רו"ח איריס שטרק, רו"ח חן שרייבר, רו"ח רגינה אונגר, עו"ד עדי זלצמן, שותף בכיר בשיבולת ושות', ד"ר אבי אורטל, מנכ"ל לאומי פרטנרס, שוקי אורן, לשעבר החשב הכללי באוצר ודירקטור, ענת לוין, דירקטורית ב-MAX  ואלרוב, אילן רביב, מנכ"ל ד"ש בית השקעות, חיים רומנו, יו"ר חלל, פרופ' יוסי גרוס, יו"ר איגוד הדירקטורים, אבי בן אסייג, מנכ"ל אוסם, אלונה בר און, יו"ר גלובס, מוטי פרידמן, יו"ר קבוצת אלקו, סגי איתן, דירקטורית בבנק ישראל ודודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה.

לסיקור הכנס בגלובס

 

לצפייה בכנס

 

ידיעות נוספות בנושא

צור קשר תואר ראשון
 

מתעניינים בלימודים?

 
 *
 *
 *
 *
מתעניין בתכנית *

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive