תכנית הלימודים - מדעי הניהול MSc תשע"ז

מרכז שירות לסטודנט: 03-6406293

 • מבנה התכנית
 • ניהול טכנולוגיה ומידע
 • התנהגות ארגונית
 • ניהול השיווק
 • מימון חשבונאות

מימון חשבונאות

 

ד"ר יעקב עודד
ראש התכנית

במסגרת הלימודים רוכשים הסטודנטים, לצד ידע כללי בניהול, גם ידע ספציפי בתחום בנושאים כגון הערכת שווי פרויקטים, הקצאת משאבים, בניית תיקי השקעות, הערכת סיכונים ועוד.

 

במסגרת התמחות מימון נחשפים הסטודנטים למגוון נושאים עדכניים, למחקרים עכשוויים ולכלים חדשניים. הסטודנטים יכולים להתמקד בנושאים שונים כגון מוסדות פיננסיים ושוק ההון, תמחור נכסים, מימון פירמות, נדל"ן ועוד.

 

תלמידים מצטיינים בעלי אוריינטציה מחקרית המעוניינים להתנסות בביצוע מחקר ו/או שואפים להמשיך ללימודי דוקטורט בעתיד, יכולים לבחור במסלול מחקרי  ולכתוב עבודת תזה. וזאת לאחר השנה הראשונה ללימודים בתכנית ובתנאי שלמדו 12 י"ס לפחות.

עבודת גמר מחקרית (תזה) - מקנה פטור מקורסי בחירה בהיקף 6 י"ס (הכולל את הפרויקט בהיקף 2 י"ס).

המעבר למסלול המחקרי מותנה באיתור מנחה, גיבוש נושא לעבודת המחקר, החתמת הטופס המצורף ובציון משוקלל של 85 ומעלה של הקורסים הבאים:

1231.2410 יסודות המימון 2 י"ס
1231.3340 ניהול פיננסי 2 י"ס
1231.3341 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך 2 י"ס

 

 

חובת השתתפות הסטודנטים

בהדרכה לשימוש במאגרי מידע בספרייה

בחונכות אקדמית

 

 

קורסי חובה במנהל עסקים (4 י"ס)

1231.2210 כלכלה למנהל עסקים  2 י"ס
1231.2211 מודלים סטטיסטיים במנהל עסקים   2 י"ס

 

 

 

לימודי יסוד בניהול (4 י"ס לבחירה מתוך הרשימה)

1231.2212 התנהגות ארגונית למנהל עסקים 2 י"ס
1231.2322 יסודות האסטרטגיה 1 י"ס
1231.2411 ניהול טכנולוגיה ומידע
(לשעבר: ניהול המידע בארגון)
1 י"ס
1231.2412 מבוא ליצירת ערך 1 י"ס
1231.2413 ניהול השיווק 2 י"ס
1231.2415 אתיקה ועסקים 1 י"ס

 

 

קורסי חובה בתכנית (11 י"ס)

1231.2321 יסודות החשבונאות הפיננסית 2 י"ס
1231.2410 יסודות המימון 2 י"ס
1231.3340 ניהול פיננסי * 2 י"ס
1231.3341 תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך * 2 י"ס
1231.3344 אופציות ומכשירים עתידיים * 1 י"ס
1231.7301 הערכת שווי חברות - פרויקט מסכם 2 י"ס

____________________________________________________

*  לא יינתן פטור מקורס/ים אלה, להוציא תלמידי תואר ראשון בפקולטה לניהול שהשתתפו בקורס/ים במסגרת לימודיהם לתואר ראשון.

 

 

 

קורסי בחירה בתכנית  (9 י"ס)

 • לתלמידים הלומדים במסלול ללא תזה - 9 י"ס
  או
 • תלמידים הלומדים במסלול עם תזה:
  קורסי בחירה - 3 י"ס*
  עבודת תזה - 6 י"ס

* תלמידים הלומדים במסלול עם תזה, נדרשים ללמוד קורסים מתת נושא "כלים מחקריים מתקדמים", לפי החלטת מנחה התזה.

מוסדות פיננסיים ושוק ההון
1231.3323 שוק ההון בישראל 1 י"ס
1231.3330 מדיניות בנקאית פיננסית 1 י"ס
1231.3332 ניהול בנקאי  1 י"ס
1231.3352 בעיות נבחרות בשוקי הון - הבורסה והמסחר בניירות ערך 1 י"ס
1231.3376 מאג"ח להמרה ל- Convertible Arbitrage 1 י"ס
1231.3377 ניהול סיכוני אשראי 1 י"ס
1231.3389 אמידת סיכונים בביטוח 1 י"ס
1231.3931 רגולציה פיננסית 1 י"ס

_________________
*  הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ז.

 

תמחור נכסים וניהול פיננסי
1231.3207 עסקים משפחתיים 1 י"ס
1231.3210 ממשל תאגידי* (לשעבר: שימוש במידע חשבונאי) 1 י"ס
1231.3361 בעיות נבחרות בשוקי ההון – תמחור ואג"ח 1 י"ס
1231.3375 מימון התנהגותי  1 י"ס
1231.3378 פינטק   (לשעבר:  E-Finance) 1 י"ס
1231.3379 הסדרי חוב 1 י"ס
1231.3385 מימון חברות  2 י"ס

____________________________
*   תלמיד שלמד את הקורס "שימוש במידע חשבונאי" מנוע מללמוד קורס זה.

 

חשבונאות ונדל"ן
1231.3218 ניתוח דוחות פיננסיים 1 י"ס
1231.3312 מימון וכלכלת נדל"ן 2 י"ס
1231.3362 ניתוח והשקעות נדל"ן 1 י"ס
1231.3364 שוקי הון ונדל"ן 1 י"ס

 

כלים מחקריים מתקדמים
הקורסים מיועדים לתלמידים במסלול עם תזה ולשיקול דעתו של המנחה.
  מתמטיקה לכלכלנים* 
(מהווה תנאי מקדים לקורסים הרשומים מטה)
 
1011.4111 תיאוריה מיקרו-כלכלית * 3 י"ס
(6 ש"ס)
1011.4101 תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א' * (1)  1 י"ס
(2 ש"ס)
1011.4104 תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב' (1)  2 י"ס
(4 ש"ס)
1011.4205 אקונומטריקה א' *  2 י"ס
(4 ש"ס)
1231.3011 חשיבה אסטרטגית 1 י"ס
1231.3658 תורת המשחקים למנהלים (1) 1 י"ס

__________________________________________________

*   הקורס ניתן במסגרת ביה"ס לכלכלה

** סטודנט שקיבל פטור מאחד מקורסי החובה רשאי ללמוד קורס בחירה בהיקף 2 י"ס מכלל הקורסים המוצעים בתואר שני.
_______________________

(1) תלמיד שלמד אחד מהקורסים "תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א', ו-ב'" (1011.4101 ו-1011.4104) לא יקבל קרדיט על הקורס "תורת המשחקים למנהלים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive