סגל התכנית - ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות

  • סגל מנהלי
  • סגל אקדמי
 

שם

תפקיד

בנין, חדר

טלפון

דוא"ל

אולה מינסקיה

מנהלת גיוס ופתוח עסקי דן דוד, 305 03-6405971 mteiproject@post.tau.ac.il

בוצב לילך

רכזת סגל ומינהל תלמידים דן דוד, 307 03-6407725 lilachbb@tauex.tau.ac.il
 

עליזה מהדיטש

רכזת מידע, רישום וקבלה רקנאטי, 208 03-6405725 monicag@tauex.tau.ac.il

אלקה קרן

רכזת מידע למועמדים רקאנטי, 235 03-6406324 elkak@tauex.tau.ac.il
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive