הנחיות ומועדי רישום לקורסים

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ב

מידע כללי 

 

מצ"ב קישורית ללוח שנה"ל - תואר שני

תכנית הלימודים, מערכת השעות ולוח הבחינות לשנה"ל תשפ"ב מתפרסמים באתר הפקולטה והמידע המופיע בו מעודכן לשנה"ל הקרובה. שינויים ותוספות יתעדכנו באופן שוטף באתר.

 

 

תשלום שכר לימוד

 

תשלום מקדמה לסמסטר א' תשפ"ב:

יש לשלם את המקדמה ע"ח שכר הלימודים לפני הרישום לקורסים.

הנ"ל חל גם על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני ועל הזכאים ל"פרס לימודים".

תלמיד חדש שמתקבל לאוניברסיטה מקבל הודעת קבלה עם מקדמה לתשלום. ניתן לשלם במידע האישי למועמד בכרטיס אשראי או בבנק עם שובר התשלום.

תלמיד ממשיך מתבקש במהלך אוגוסט לעדכן במידע האישי לתלמיד כיצד מעוניין לשלם: אשראי / שובר / הוראת קבע.  שוברים יישלחו בהתאם להצהרה. לאלה שבחרו לשלם בשובר, עליהם לשלם עד שבוע לפני היום הראשון לרישום לקורסים (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר).

תלמיד שאיחר מתבקש לשלוח את שובר התשלום, לפקס:  03-6407852, על מנת לשחרר את קוד המשתמש שלו לצורך הרישום לקורסים. 

מועדי הרישום לקורסים תשפ"ב

 

סמסטר א' תשפ"ב יתקיים בין המועדים: 16.1.2022 – 10.10.2021

מחצית ראשונה:  26.11.2021 - 10.10.2021

מחצית שניה:  16.1.2022 - 28.11.2021

 

מועדי הרישום לסמסטר א' תשפ"ב:

ריצה מוקדמת
(רישום לאשכולות)
ריצה ראשונה ריצה שנייה ריצה שלישית
(מקצה שינויים)

מיום ב',  16.8.2021
בשעה: 11:00
 

ועד יום ד',  18.8.2021
בשעה: 10:00

מיום ב',  30.8.2021
בשעה:  11:00
 

ועד יום א',  5.9.2021
בשעה:  10:00

מיום ה',  30.9.2021
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב',  4.10.2021
בשעה:  10:00

מיום ה', 14.10.2021
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב', 18.10.2021
בשעה:  10:00

 

 

סמסטר ב' תשפ"ב יתקיים בין המועדים: 3.6.2022 – 13.2.2022

מחצית ראשונה: 1.4.2022 - 13.2.2022

מחצית שנייה: 3.6.2022 - 5.4.2022

 

מועדי הרישום לסמסטר ב' תשפ"ב:

ריצה מוקדמת
(רישום לאשכולות)
ריצה ראשונה ריצה שנייה ריצה שלישית
(מקצה שינויים)

מיום ב',  10.1.2022
בשעה: 11:00
 

ועד יום ד',  12.1.2022
בשעה: 10:00

מיום ג',  18.1.2022
בשעה:  11:00
 

ועד יום ג',  25.1.2022
בשעה:  10:00

מיום ב',  31.1.2022
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב',  7.2.2022
בשעה:  10:00

מיום ה', 17.2.2022
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב', 21.2.2022
בשעה:  10:00

 

 

סמסטר קיץ תשפ"ב יתקיים בין המועדים: 19.8.2022 – 3.7.2022

 

מועדי הרישום לסמסטר קיץ תשפ"ב:

ריצה ראשונה ריצה שנייה

מיום ב',  30.5.2022
בשעה: 11:00
 

ועד יום ד',  1.6.2022
בשעה: 10:00

מיום ב',  20.6.2022
בשעה: 11:00
 

ועד יום ד',  22.6.2022
בשעה: 10:00

 

 

סמסטר א' תשפ"ג יתקיים בין המועדים: 29.1.2023 – 23.10.2022

מחצית ראשונה: 9.12.2022 - 23.10.2022

מחצית שנייה: 29.1.2023 - 11.12.2022

 

מועדי הרישום לסמסטר א' תשפ"ג:

ריצה מוקדמת
(רישום לאשכולות)
ריצה ראשונה ריצה שנייה ריצה שלישית
(מקצה שינויים)

מיום ב',  15.8.2022
בשעה: 11:00
 

ועד יום ד',  17.8.2022
בשעה: 10:00

מיום ג',  6.9.2022
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב',  12.9.2022
בשעה:  10:00

מיום א',  18.9.2022
בשעה:  11:00
 

ועד יום ד',  21.9.2022
בשעה:  10:00

מיום ה', 27.10.2022
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב', 31.10.2022
בשעה:  10:00

 

___________________________________________________________________________
שימו לב - לא ייעשו רישומים ידניים לקורסים. על התלמידים להשתתף בריצות הבידינג על מנת להירשם לקורסים.
תלמיד שזה הסמסטר האחרון שלו לתואר, ולא קיבל בבידינג קורס חובה אשר נדרש לו לסגירת התואר, יוכל לפנות למרכז שירות לסטודנט, לאחר הריצה השנייה.
___________________________________________________________________________

 

 

רישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" - עקרונות המערכת

 

הרישום לקורסים הינו סמסטריאלי והוא מתקיים בשיטת ה"מכרז" (Bidding).  מערכת ממוחשבת, אליה מזין התלמיד את בקשותיו, משבצת אותו לקבוצות לימוד בשיטת "המכירה הפומבית".

ניתן להירשם לקורסים מכל מחשב שיש לו חיבור למערכת האינטרנט לרבות מעבדת המחשבים של הפקולטה, בהתאם למועדי רישום שיפורטו.

שער הכניסה למערכת הבידינג היא כתובת האינטרנט: http://www.ims.tau.ac.il/bidd

להלן נפרט את כל המידע הרלוונטי על שיטת הרישום.

הודעה על מועדי רישום תישלח לכל התלמידים בדואר אלקטרוני ותפורסם באתר האינטרנט ועל לוחות המודעות.

 

 

א.   "המכרז" - הגדרות וכללי משחק

 

1.   הקצאת הנקודות
 

שיטת הקצאת הנקודות היא בהתאם להתקדמותו של התלמיד בלימודים ולרמת הישגיו.

חישוב סך הנקודות לתלמידים ממשיכים בבידינג ייעשה באופן הזה:(תמריץ עבור הישגים בלימודים, ראה להלן סעיף 1.2).

 

  *   סמסטר הקיץ איננו נמנה במספר הסמסטרים.
      במניין הסמסטרים יילקח בחשבון גם הסמסטר אליו מבקש התלמיד להירשם.

      ניקוד לתלמידים חדשים, ראה סעיף (1.3) להלן.

 

הסברים והבהרות: 

 • 1.1   מטרת שיטת הקצאת הנקודות כפי שפורטה לעיל היא להעניק יתרון לתלמידים המעונינים להאיץ את קצב התקדמותם בלימודים ולהירשם למספר רב של קורסים.
   
 • 1.2   זיכוי עבור הישגים בלימודים יינתן לתלמיד שצבר 5 י"ס לפחות (לא כולל לימודי השלמה ופטורים) בציון ממוצע משוקלל שאיננו נמוך מ-75.
  התלמיד יקבל נקודות על פי ההפרש בין ציונו הממוצע לבין ציון 75 בתוספת 5 נקודות. 
  לדוגמה: תלמיד שציונו הממוצע הינו 78 יקבל 3 נקודות (ההפרש בין הממוצע לבין ציון 75) בתוספת 5 נקודות. סה"כ ייזקפו לזכותו 8 נקודות נוספות.

   
 • 1.3   לתלמידים חדשים יוקצו 150 נקודות.
  (יש לזכור שהחל מהסמסטר השני ללימודיו יזוכה תלמיד בניקוד מדוייק יותר על בסיס הקורסים/הפטורים שייזקפו לזכותו).

   
 • 1.4   בונוסים
  • בונוס של 15 נקודות יתווסף לסך הנקודות העומדות לרשות התלמיד אם הוראת התשלום שלו תירשם במערכת האוניברסיטאית לא יאוחר משבוע לפני היום הראשון של הרישום.
  • בונוס של 2% יתווסף לסך הנקודות העומדות לרשות התלמיד בגין מילוי כל שאלון של סקר רמת ההוראה/רמת השירות.
   (הנ"ל תקף לסמסטר א' ו-ב').
  • מילוי שאלון בסוף סמסטר א' עובר לנקודות לקראת סמסטר ב'. מילוי שאלון בסוף סמסטר ב' וקיץ עובר לנקודות לקראת סמסטר א'.

    
 • 1.5   הקצאת הנקודות העומדת לרשות התלמיד תקפה לסמסטר נתון בלבד והיא זהה לריצה ראשונה לשנייה ולשלישית. לקראת כל סמסטר מחושב סל הניקוד מחדש.

 

 

2.   ניקוד מינימלי לקורס
 

באמצעות הנקודות שהועמדו לרשותו רשאי התלמיד להקצות נקודות לכל קורס בו הוא מעוניין להשתתף.

ההקצאה המינימלית עבור כל קורס היא 5 נקודות

מתי בכל זאת ניתן  להקצות "0" נקודות?

 • 2.1     כאשר בקורס מבוקש יש מספר קבוצות חלופיות, יש להקצות 5 נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה. אין צורך להקצות ניקוד לשאר הקבוצות החלופיות אליהן ביקש התלמיד להירשם.

 • 2.2     כאשר משמעות ההקצאה הנ"ל הינה "הצהרת כוונות" של התלמיד כי הקורס הינו חלופה בלבד לקורס שיסורב. במילים אחרות: קורס עם 0 נקודות שלא יועברו אליו נקודות לא יטופל, מתוך הנחה שקורס אחר בעדיפות גבוהה כבר נרשם. סעיף 5 להלן יבהיר את שיטת העברת הנקודות.

 

 

3.   מגבלת מקומות
 

לכל קורס/קבוצה בקורס קיימת מגבלת מקומות המתחייבת מאילוצי המערכת והצורך לאזן את מספרי התלמידים בקבוצות הלימוד השונות. את מגבלת המקומות ניתן לראות על גבי מסך הזנת הנתונים.

 

 

4.   המכרז
 

מספר התלמידים אשר ישובצו לקורס מסויים יוגבל על-פי מכסת המקומות שנקבעה לקורס זה. בקשות השיבוץ של כל התלמידים שהשתתפו ב"מכרז" בריצה נתונה ידורגו על-פי גובה הניקוד והשיבוץ ייעשה מהניקוד הגבוה ביותר לניקוד הנמוך ביותר. יועדפו בשיבוץ התלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עבור הרישום לאותו קורס. במקרים בהם הקצה יותר מתלמיד אחד ניקוד הזהה לניקוד הסגירה בקורס מסוים תופעל נוסחה שתקבע באופן אקראי את המתקבל לקורס.


הרישום לקורסים (ביצוע "המכרז") אינו מתחשב במועד הקלדת הנתונים. ה"מכרז" מתבצע לאחר שכל תלמידים הקלידו את בקשותיהם ומועד הרישום תם. עיקרון "כל הקודם זוכה" אינו תופס לעניין זה. תלמיד יוכל להירשם מכל מחשב שיש לו חיבור למערכת האינטרנט או להגיע למעבדת המחשבים בפקולטה ולהזין את בקשותיו בזמן הנוח לו במסגרת הימים והמועדים שנקבעו. לוח זמנים להזנת הרישום יישלח לתלמידים בדואר אלקטרוני ויפורסם באתר הפקולטה.

 

 

5.   שיטת העברת הנקודות
 

נקודות שהתלמיד הקצה לקבוצה אליה לא התקבל, ייזקפו לזכותו לצורך דיון בבקשותיו הבאות.


תלמיד יהיה רשאי לבחור את דרך העברת הנקודות באחת משתי הדרכים האלה:

 • העברה אוטומטית: העברת הנקודות לקורס הבא בתור על-פי גובה הניקוד.
   
 • העברה לפי בחירה: התלמיד עצמו יקבע לאיזה קורס להעביר את הנקודות אם לא התקבל לקורס מסוים. אם בחר התלמיד בחלופה זו יהיה עליו להזין את מספר הבקשה אליה יועברו הנקודות.

   

  לתשומת לב:
   
 • הנקודות שהועברו מקורס שסורב לקורס אחר הן אלה שיתמודדו במכרז על הקורס השני אותו בחר התלמיד, ולא יתווספו לסך הנקודות שכבר הקצה התלמיד לקורס זה.
   
 • לא תתאפשר העברת נקודות מקורס בעל ניקוד נמוך לקורס בעל ניקוד גבוה יותר.

 

 

6.   שיבוץ התלמידים לקורסים יתבצע בארבעה שלבים (ארבע ריצות מחשב):
 

 • 6.1 ריצה מוקדמת ("אשכולות קורסים")

  בבסיס "שיטת האשכולות" הרצון לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך להירשם למקבץ קורסים הנלמדים ביום מסויים ברצף. כל אשכול מורכב מ-3-4 י"ס (מהשעה 15:45-21:30).

  לצורך הרישום יקבל כל אשכול קוד מספרי בן 10 ספרות והקצאת הנקודות בבידינג תיעשה לאשכול בשלמותו. עקרונות הרישום לאשכולות זהים לעקרונות הרישום לקורסים בריצה הראשונה/השנייה/השלישית בכל הנוגע להקצאת נקודות, לבחירת חלופות וכו'.

  לאחר הריצה המוקדמת ופרסום תוצאותיה ניתן לבטל רישום רק לאשכול בשלמותו ולא לחלקים ממנו. ביטול האשכול ייעשה ע"י משלוח מייל למרכז השירות לסטודנט: 
  taumanihul@tauex.tau.ac.il.

  עם תום הריצה המוקדמת ועדכון תוצאותיה במערכת מינהל התלמידים יפורקו האשכולות לקורסים בודדים שהרכיבו את האשכול. הרישום לקורסים הנ"ל בריצה ראשונה/שנייה/שלישית יתקיים על בסיס מקום פנוי (מקומות שלא אויישו ברישום המוקדם לאשכולות) ויתנהל בהתאם לכללים המקובלים של הבידינג המתפרסמים באתר הפקולטה.

  תלמידים שנרשמו לאשכולות ובנוסף לכך בחרו להשתתף באחת או יותר מהריצות של הבידינג מתבקשים להקפיד על מספר כללים:

   

  1.  אין צורך לשוב ולהירשם לקורסים המרכיבים את האשכול שהרישום אליו אושר בריצה המוקדמת.
  2.  רישום בריצה ראשונה/שנייה/שלישית לקורס שכבר התקבל בריצה המוקדמת יגרום לביטול הקורס החופף בשעות.
  3.  בריצה השנייה והשלישית ניתן לבטל רישום לקורסים שהתקבלו בריצה הראשונה במרכז שירות לסטודנט.   

  על התלמיד חלה חובת הבירור והבדיקה של מכלול הקורסים אליהם הוא נרשם בסמסטר זה, בין אם נרשם בריצה המוקדמת לאשכולות קורסים ובין אם נרשם בריצה ראשונה/שנייה/שלישית לקורסים בודדים.

   

 • 6.2   ריצה ראשונה
  הריצה הראשונה תתקיים לפני תחילת הסמסטר והיא מיועדת לכל תלמידי התואר השני (תלמידים פעילים, תלמידים חדשים).


   
 • 6.3   ריצה שנייה
  הריצה השנייה תתקיים מספר ימים לאחר תום הריצה הראשונה; אף היא לפני תחילת הסמסטר. בריצה השנייה יורשו התלמידים להירשם לקורסים על בסיס מקום פנוי ובכפוף למגבלות הרישום הרגילות. כמו כן ניתן לבטל רישום לקורס/ים, ר' להלן בסעיף 8. 

   
 • 6.4   ריצה שלישית - שבוע השינויים
  הריצה השלישית תתקיים בשבוע השני של הסמסטר ותתבסס על תוצאות הריצה הראשונה והשנייה. במסגרתה ניתן להוסיף ו/או לבטל קורסים שהתקבלו במהלך הריצה הראשונה והשנייה.

  בריצה השלישית לא תהיה אפשרות להירשם לקורס/ים במתכונת חצי סמסטריאלית המוצעים במחצית הראשונה של הסמסטר.

   הערה: בסמסטר הקיץ יתקיימו שתי ריצות בלבד (ריצה ראשונה וריצה שנייה - שינויים).

   

  שימו לב: לריצה השנייה אין יכולת לפגוע בשיבוצים שנעשו בריצה הראשונה ולריצה השלישית אין יכולת לפגוע בשיבוצים שנעשו בשתי הריצות הקודמות; פרט למקרים האלה:

  • ​קיבל התלמיד בריצה המאוחרת יותר, קבוצת קורס שונה מזו שקיבל בריצה המוקדמת.
  • קיבל התלמיד בריצה המאוחרת יותר, קורס המתקיים בשעות חופפות לקורס שכבר קיבל בריצה המוקדמת.

 

 

7.   סיבות אפשריות לאי-קבלה לקורס:
 

 • 7.1   הקורס מלא - התלמיד לא הקצה די נקודות. 
   
 • 7.2   התלמיד שובץ כבר לקבוצה אחרת מאותו קורס - כלומר, התקבל לקבוצה אחרת אותה העדיף יותר. 
   
 • 7.3   התלמיד שובץ כבר בקבוצה אחרת של קורס כלשהו, אשר מתקיים באותן שעות בהן מתקיימת קבוצה אליה לא התקבל.


  לתשומת לב: לא יתאפשר שיבוץ לשני קורסים החופפים בשעות הלימוד, והקורס בעל הנקודות הרבות יותר יועדף, ואילו הנקודות שהקצה התלמיד לקורס השני יועברו להקצאה לקורס הבא אחריו בסדר העדיפות של התלמיד.

 

 

8.   ביטולי קורסים
 

איך מבטלים קורס?

 • במהלך הריצה השנייה והשלישית של הרישום.
 • בתקופה שבין סיום הריצה הראשונה לבין תחילת הריצה השנייה ובתקופה שבין תחילת סמסטר לתחילת הריצה השלישית יורשה תלמיד לבטל קורס/ים אליהם התקבל כבר, תוך שהוא מזדכה במספר הנקודות של הקורס שבוטל, אשר יתווספו לסך הנקודות העומד לרשותו. הביטול ייעשה ישירות למערכת הרישום.
 • ביטולי קורסים שניתנים במחצית השנייה של הסמסטר יוכלו להתבצע דרך המרכז לשירות הסטודנט, לאחר השיעור הראשון בלבד.

על התלמיד חלה החובה לוודא שבקשתו התקבלה ונקלטה במערכת. לאחר תום השבוע השני של הסמסטר לא יתקבלו בקשות לשינויים בתכנית הלימודים.

 

 

9.   רישום לקורסים סגורים
 

כאמור, גם במהלך הריצה השנייה והשלישית ניתן לבטל רישום לקורסים ואף לנסות ולהירשם לקורסים בהם נותרו מקומות פנויים. כמו כן, ניתן להזין בקשות רישום לקורסים סגורים בהנחה שיתכן שיתפנו בהם מקומות.

 


 

ב.   הפעלת מערכת הזנת הנתונים

 

1.   נתונים אישיים

על התלמיד בבואו להירשם להזדהות באמצעות תעודת הזהות שלו + סיסמה אישית.

 

 

2.   הזנת הבקשות לרישום

בשלב הזנת הבקשות יתבקש התלמיד להקליד את הפרטים האלה:

 • דיווח ההתמחות (לתלמידי מב"ע בלבד)
  תלמידים בתכנית מב"ע הנמצאים בשלב לימודי ההתמחות יידרשו לדווח את שם ההתמחות בה בחרו.
  תלמיד אשר דיווח כבר בעבר את שם ההתמחות לא יידרש לשוב ולדווח אלא אם כן ברצונו לשנות את הדיווח הקיים.
  תלמיד שעדיין לא דווחה לו הערת התמחות יידרש לדווח באיזו התמחות יבחר. הנחיה זו מכוונת לתלמידים העומדים בתנאי הכניסה להתמחות ואשר השתתפו או מתכוונים להשתתף ב-2 קורסים לפחות מהתמחות זו.

   
 • מסגרת - לצרכי רישום על התלמיד לבחור מבין רשימת המסגרות את המסגרת הרלוונטית לו, על-פי הקורס ותכנית לימודיו.
   
 • הקורס/הקבוצה המועדפת - על התלמיד לבחור את הקורס/הקבוצה המועדפת מתוך רשימת הקורסים המופיעה על צג המחשב או לחילופין להקיש את מספר הקורס/הקבוצה המבוקשת.
   
 • הניקוד - כמה נקודות מעוניין התלמיד להקצות לקבוצה המועדפת.
  חשוב להדגיש: תלמיד יוכל להתקבל לקורס/קבוצה רק אם הקליד את מספר הקורס/הקבוצה אליו הוא מבקש להירשם. לעניין הקצאת נקודות מינימליות עבור קורס, ראה סעיף א'2 לעיל.

   
 • העברת הנקודות - התלמיד יתבקש לציין באיזה אופן הוא מעוניין להעביר את הנקודות שהצטברו לזכותו בקורסים בהם לא התקבל. כללים להעברת הנקודות ראה סעיף א'5 לעיל.

 

 

3.   סיום הקלדת הנתונים

לאחר סיום הקלדת הנתונים תנפיק המערכת אישור הקלדה לתלמיד.

הנ"ל אינו מהווה אישור על תוצאות השיבוץ הסופי.

ניתן בכל שלב, במסגרת המועדים שהוקצו לכך, לשנות את הרישום. עבור כל שינוי יונפק אישור נוסף.

רק האישור האחרון תקף, ויזכה להתייחסות במקרה של צורך בבירורים.

 

 

4.   פרסום התוצאות

תוצאות הרישום יתפרסמו באתר האינטרנט, לרבות פירוט לגבי דחיית רישום והסיבות לדחייה.

בנוסף לכך: יפורסמו באתר האינטרנט נתונים סטטיסטיים הנוגעים לתוצאות הריצה הזו (סף סגירה של קורס, כמה תלמידים ביקשו להתקבל, כמה התקבלו בפועל וכו') וכן נתונים סטטיסטיים הנוגעים לריצות קודמות.

לא יישלחו הודעות אישיות.

הפקולטה תטפל באופן מבוקר בערעורים על תוצאות הרישום לתלמידים בסמסטר האחרון ללימודיהם. במסגרת זו יטופלו אך ורק בקשות וערעורים על אי-קבלת קורס/ים המונעים מהתלמיד סיום לימודים בסמסטר הנתון.

הקריטריון לטיפול בבקשות החריגות יהיה, בין השאר, הפער בין ניקוד הסגירה של הקורס לבין הניקוד שהיקצה התלמיד לקורס בריצה הראשונה.

הערעורים יוגשו למרכז שירות לסטודנטים במייל עד למועד שייקבע ויפורסם סמוך לפתיחת הרישום. 

ג.   הערות והמלצות

 

 • על התלמיד לקרוא בעיון את הפרק הרלבנטי באתר הפקולטה, לשים לב לכל הדרישות וההנחיות, ולהכין העדפות והקצאת נקודות מראש. בסמוך לפתיחת עונת הרישום יפורסמו נתונים סטטיסטיים על תוצאות הרישום של הסמסטר הקודם. הנתונים מתפרסמים לידיעה בלבד ואין בהם כדי לחזות את תוצאות הרישום הנוכחי.
   
 • תנאי קדם לקורסים ותנאים אחרים:
  • שיטת "המכרז" מטילה על התלמיד אחריות על בדיקת מצבו האקדמי.
   התלמיד נדרש, איפוא, לוודא בעצמו שמילא את כל התנאים הנדרשים כגון: סיום לימודים, עמידה בתנאי הכניסה להתמחות, עמידה בדרישות המוקדמות לקורסים השונים וכו'.
  • קבלה לקורס על-פי העקרונות שפורטו לעיל איננה מהווה התחייבות הפקולטה להשתתפות התלמיד בקורס, אם איננו עומד בדרישותיו.
  • בשלבי הרישום הראשונים אין המערכת בודקת תנאים, דרישות קדם וכו' ובדיקתם תיערך בשלבים מאוחרים יותר. כתוצאה מבדיקה זו יוכנסו, במידת הצורך, שינוים בתכנית הלימוד (כגון ביטול קורס שלא מולאו לגביו הדרישות המוקדמות) בכל עת במהלך הסמסטר.
   מזכירות התלמידים עומדת לרשות התלמידים בסיוע ברישום בשעות פעילות המשרד.

    
 • רישום לקורס/ים המותנה בקבלת ציון שטרם פורסם יהיה רישום על תנאי.
   
 • בקורסים בהם כרוכה ההשתתפות גם באישור מורה, אין בתוצאות המכרז בכדי לאשר סופית את השתתפות התלמיד בקורס. אישור סופי יינתן, כאמור, לאחר ביצוע המיון הנוסף. 
   
 • קיום קורס מותנה במספר מינימלי של נרשמים. הודעה על סגירת קורס בו מספר הנרשמים מועט תשלח במייל.
   
 • תלמידי המסלול המובנה פטורים מלהירשם לקורסים בבידינג במהלך השנה הראשונה ללימודים. החל מהשנה השנייה ללימודים יבצעו רישום ככלל הסטודנטים.
  תלמידי המסלול המובנה יירשמו לקורסים מתקדמים בריצה שלישית בלבד על בסיס מקום פנוי.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>