תקנון התכנית לחילופי סטודנטים תואר שני

במסגרת לימודי התואר השני יכולים התלמידים ללמוד סמסטר בחו"ל או תקופת זמן קצרה, באחד מכ-100 בתי הספר למנהל עסקים מהמובילים בעולם, במסגרת מארג הקשרים הבינלאומיים של הפקולטה.

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ב ותשפ"ג

 

באילו תקופות זמן ניתן ללמוד בחו"ל?

תלמידי התואר השני בפקולטה רשאים ללמוד בחו"ל במהלך סמסטר א', ב' וקיץ:

סמסטר א' בחו"ל הנקרא "סמסטר סתיו", מתחיל בדר"כ בחודשים אוגוסט או ספטמבר ונמשך כ-4-5 חודשים.

סמסטר ב' בחו"ל הנקרא "סמסטר אביב", מתחיל בדר"כ בחודש ינואר ונמשך כ-4-5 חודשים.

 • חלק מבתי הספר בחו"ל מציעים אפשרות ללקיחת חצי סמסטר הנמשך כחודשיים במהלך תקופת הזמן של סמסטר הסתיו או האביב.

תכניות הקיץ הינן תכניות קצרות בחו"ל אשר לרוב מתחילות בחודשים מאי, יוני או יולי ונמשכות בין שבוע-שבועיים ועד לחודש.

 • להבדיל מתכניות הקיץ הקצרות, חלק מבתי הספר בחו"ל מאפשרים לקחת סמסטר קיץ שלם אשר יתחיל לרוב בחודשים מאי עד אוגוסט ומשכו יהיה בין 3 ל-4 חודשים.

*רשימת האוניברסיטאות ומספר המקומות בכל אוניברסיטה בחו"ל ישתנו משנה לשנה ויפורסמו באתר הפקולטה.

 

אילו קורסים ניתן ללמוד בחו"ל?

 • קורסי בחירה
 • קורסי בחירה מהתמחות
  *במקרה של קורס בחירה מהתמחות, על הקורס להיות מאושר מראש מול ראש ההתמחות וכן מול מנהלת התכנית לחילופים.
 • קורסי חובה – במקרים חריגים בלבד
  *במקרה של קורס חובה, על הסילבוס להיות מקביל לקורס הנלמד בפקולטה לניהול ולעבור אישור מראש מול ראש ההתמחות הרלוונטית, מנהלת התכנית לחילופים ויועציה האקדמיים. במידה ואכן נמצאת התאמה מלאה התלמיד עשוי לקבל אישור חריג על הכרה בקורס הנ"ל על בסיס נקודות חובה בתואר.

יש לאשר את כל הקורסים באמצעות הצגת סילבוסים מראש למנהלת התכנית!
 

​שימו לב -

 • קורסי שפה שנלמדו בחו"ל, לא יוכרו כחלק מהתואר האקדמי של הסטודנט
 • לא יאושרו קורסי פרויקט שנלמדו בחו"ל
 • לא יאושרו קורסים שהתלמיד למד בפקולטה למנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.​ (אין למעשה ללמוד את אותו הקורס פעמיים).
 • תלמידי .M.Sc מחויבים  לקחת קורסים במסגרת התכנית שלהם ובאישור ראש התכנית שלהם בלבד. עליהם לציין זאת למנהלת התכנית לחילופי סטודנטים בתהליך בחירת הקורסים ואישורם.

 

דרישות הקבלה לתכנית

 • בכדי להגיש מועמדות לתכנית החילופים על הסטודנטים להשלים לפחות סמסטר אחד של לימודיהם בפקולטה.
 • לפני היציאה לחילופים על הסטודנטים להשלים לפחות קורס אחד שמועבר בשפה האנגלית כחלק מלימודיהם בפקולטה (אין הכוונה לקורס מיומנות בשפה האנגלית).
 • עד ליציאה לחילופים על הסטודנטים להשלים לפחות 10 י"ס של קורסי חובה (ניתן לכלול פטורים כדי להגיע למכסה).
 • ממוצע הציונים של הסטודנטים יעמוד על 80 לפחות, הן בתהליך הגשת המועמדות והן ביציאה לחילופים עצמם.
 • על הסטודנטים להחזיק בניסיון תעסוקתי של 2-3 שנים לפחות (רצוי בתפקידי ניהולי).

*תהיה התחשבות בניסיון פיקודי במהלך שירות צבאי

*לנרשמים לחילופי סטודנטים בצפון אמריקה, נדרשות לפחות 3 שנות ניסיון תעסוקתי.

 • הסטודנטים נדרשים בידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה (דיבור, קריאה וכתיבה)

*בהתאם לדרישת המוסדות השונים, עשויים הסטודנטים להידרש להיבחן בבחינת TOEFL או בחינת IELTS.
על הסטודנטים לדאוג להשלמת דרישות אלה מול בית הספר בחו"ל.

 • שימו לב - בתי ספר רבים אינם מקבלים מועמדים אשר חיו/למדו בעבר במדינתם, או מועמדים בעלי אזרחות של מדינת היעד. על מנת למנוע טעויות, אנא בדקו את זכאותכם עם מנהלת התכנית.

תהליך המיונים

מילוי פרטים אישיים, הגשת קורות חיים באנגלית, כתיבת חיבור בן 300 מילים העונה על שאלה שתוצג בטופס, צילום סרטון בן 2-3 דקות העונה על שאלה שתוצג בטופס.

 • לסטודנטים תינתן האפשרות לדרג 8 בתי ספר, מהמועדף ביותר להכי פחות מועדף.

(המלצה: כדאי לנצל אופציה זו בכדי להעלות את האפשרות ליציאה לחילופים במידה והאופציות הראשונות נתפסות.)

 • המועמדים יעברו ראיון אישי על ידי מנהלת התכנית או על ידי נציג אחר מתאים מטעמה.

*מאחר ומספר המקומות מוגבל, הבחירה תתבצע על פי הקריטריונים המצוינים לעיל, תוך התחשבות בדירוג בתי הספר של המועמדים: ממוצע ציונים, התקדמות הסטודנט בלימודים, ניסיון תעסוקתי, רמת אנגלית, ציון החיבור בטופס המועמדות, ציון הסרטון שהוגש בטופס המועמדות וכן קריטריונים נוספים לשיקול מחלקת חילופי הסטודנטים ובהתאם לקריטריונים הנדרשים בבית הספר המבוקש.


 

כללי השתתפות בתכנית

גרירת לימודים:

*במידה והסטודנט התקבל לתכנית החילופים עליו להיות מודע לעובדה כי היציאה לחילופים עלולה לגרום לגרירת לימודים (על התלמיד לבדוק השלכות שכר הלימוד בעניין זה).

תלמיד שתאושר לו יציאה לחילופים והוא אכן יצא בפועל יקבל אישור לגרירת לימודים לסמסטר אחד נוסף ללא צורך בפניה לוועדת הוראה.

כלומר, לכל הסטודנטים אשר יתקבלו לתכנית חילופי הסטודנטים תינתן האפשרות להאריך את משך התואר מעבר לשנתיים, ולסיים את לימודיהם בשנתיים וחצי (יאושר סמסטר א' לשנה השלישית ללימודים).

 

 • התלמידים רשאים ללמוד בחו"ל סמסטר אחד בלבד.
 • לא תינתן האפשרות לסטודנט לשלב לימודים במהלך החילופים עם לימודיו באוניברסיטת תל אביב, לרבות לימודים באונליין.
 • בעת היציאה לחילופים על הסטודנטים להשלים לפחות 10 י"ס של קורסי חובה (ניתן לכלול פטורים כדי להגיע למכסה זו) וממוצע הציונים של הסטודנטים יעמוד על 80 לפחות.

*במידה והסטודנט לא עומד בתנאים הנ"ל בעת היציאה לחילופים, השתתפותו בתכנית תתבטל.

 

 

לחילופים במשך סמסטר או חצי סמסטר ישנה דרישה ללמוד לפחות 4 י"ס בבית הספר בחו"ל, ויוכרו עד 6 י"ס לכל היותר. למידה של פחות מ-4 י"ס, מהווה תנאי הפרה לחוזה החילופים, אלא אם הסטודנט קיבל על כך אישור מראש ובכתב ממנהלת התכנית.

*על אף שחלק מהאוניברסיטאות בחו"ל עשויות להתיר לתלמידים ללמוד פחות מ-4 י"ס או יותר מ-6 י"ס, על הסטודנטים להשלים מינימום 4 י"ס וכן נקודות נוספות מעבר ל-6 י"ס לא יוכרו.

*חריגה ממכסת הי"ס הנדרשת להשלמת התואר מחויבת בתוספת שכר לימוד, בכפוף לתקנון היחידה לשכר לימוד. האחריות לבירור הנושא חלה על הסטודנט טרם יציאתו לחילופי סטודנטים.

 

לחילופים בתכניות הקיץ הקצרות ישנה דרישה של מינימום 2 י"ס להשתתפות.

 • במידה ותכנית הקיץ הינה בהיקף של פחות מ-2 י"ס, יש לקבל אישור מראש ובכתב ממנהלת התכנית.

 

 • סטודנטים רשאים ללמוד את הסמסטר האחרון של לימודיהם בחו"ל ובתנאי שנשארו להם 4 י"ס לפחות של קורסי בחירה לסיום לימודיהם וזכאותם לתואר (במקרה של תכנית קיץ – מינימום 2 י"ס). על הסטודנט לוודא שמילא את כל חובותיו לתואר טרם יציאתו.
 • תלמידים היוצאים לחו"ל יידרשו למלא טופס בסיוע מזכירות הפקולטה, בו מפורטת תכנית הלימודים שלהם ומספר הי"ס שיוותרו להם להשלמת התואר. מצופה מהסטודנט היוצא לחילופים להיות אחראי על ארגון הלו"ז האקדמי של לימודיו בכדי לענות על הדרישות האקדמיות של הפקולטה.
 • על הסטודנט המשתתף בחוויית החילופים לכתוב ולהגיש את סיכום החילופים על פי ההנחיות הנדרשות.

זכרו: הן בהתנהלותכם מול רכזי הסטודנטים בפקולטה בארץ והן בהתנהלותכם מול הרכזים השונים של בית הספר בחו"ל, אתם הנציגים של הפקולטה לניהול ע"ש קולר – אנא הקפידו על התנהגות נאותה, שפה רהוטה והשקיעו בלימודיכם.

ייצגו אותנו בכבוד!

 

הכרה בקורסים

בהגעתו לאוניברסיטה המארחת:

 • התלמיד ישלח את הסילבוסים ומערכת השעות של הקורסים אותם ברצונו ללמוד בחו"ל אל מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים.
 • התלמיד ימלא וישלח אל מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים את טופס הכרה בקורסים.
 • רק לאחר קבלת האישור של מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים מראש ובכתב, רשאי התלמיד להשתתף בקורס בחו"ל.

בחזרתו לארץ:

 • האוניברסיטה המארחת תשלח בדואר אל הפקולטה לניהול את גיליון הציונים המקורי של התלמיד.
 • תהליך ההכרה בקורסים יתבצע לאחר מילוי והגשה של סיכום החילופים של הסטודנט החוזר. כתיבת הסיכום תיעשה עפ"י ההנחיות הנדרשות.

הערות

 • קורסים שילמדו בחו"ל יוכרו כחלק מהתואר האקדמי של התלמידים, רק אם יאושרו על ידי מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים.
 • קורסים בהם הציונים בחו"ל יהיו מעל 80 יוכרו, וכן יוכר קורס אחד בלבד שציונו עובר אך נמוך מ-80.
 • קורסים בחו"ל המאושרים כחלק מהתואר האקדמי, ירשמו בתיק האישי של התלמיד כ"פטורים" ללא ציונים. הקורסים לא יחושבו בממוצע הציונים.
 • חישוב הי"ס לכל קורס יתבצע באופן הבא:

על התלמיד לדווח את מספר השעות שלמד בכל קורס וכן כמה מפגשים או שיעורים היו בכל קורס (ולהציג אישורים לכך, כגון מערכת שעות). החישוב יתבצע כדלהלן:

18 - 26 שעות = 1 י"ס
27 - 35 שעות = 1.5  י"ס
36 - 40 שעות = 2 י"ס

מנהלת התכנית תבצע את ההמרה ותהיה המשיבה הסופית בעניין.

 • לגבי כל קורס יהיה על התלמיד לציין אם הוא מעוניין לקחת אותו כקורס בחירה, קורס בחירה מהתמחות או קורס חובה.

 

על התלמיד המגיש מועמדות לתכנית החילופים לקרוא בעיון גם את המידע המופיע באתר הפקולטה בעניין זה.

 

כל תלמיד שהשתתף בסמסטר בחו"ל יקבל תוספת של 20% בנקודות בבידינג וזאת על מנת לפצות על העיכוב בהגעת הציונים מחו"ל.

 

לייעוץ ולפרטים נוספים: אריאל ביטון, רכזת התכנית לחילופי סטודנטים:  coordinator@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>