פטור על סמך לימודים קודמים

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ב

​לתשומת ליבכם - הנוסחים אינם סופיים ויתכנו בהם שינויים

 

כללי

 • בתנאים מסוימים תכיר הפקולטה בלימודיו הקודמים של תלמיד כתרומה שקולה לקורס נתון במסגרת תכניות הלימודים.
   
 • דיון בפטור מהשתתפות בקורס ייעשה על-סמך לימודים באוניברסיטה מוכרת ובתנאי שנושא הקורס הוא חלק מתכנית הלימודים והינו בעל רמה והיקף הזהים לקורס ממנו מבקש התלמיד פטור והשיג בו ציון 80 לפחות (ניתן להגיש בקשה חריגה לפטור עם ציון 79).  
  לא ניתן להגיש פטור על סמך קורסים שהציון בהם נמוך מ-80 (לא ממוצע 80 אלא 80 לפחות בכל אחד מהקורסים).

   
 • קיבל התלמיד פטור על-סמך לימודיו הקודמים לא ייחשב הציון שהשיג התלמיד בעבר לצורך שקלול ציוניו, אלא יירשם כ"פטור" בלבד.
   
 • אם יופסקו לימודי התלמיד (ביוזמתו או ביוזמת הפקולטה) יפנה התלמיד בבקשה לחדשם, או אם יעבור תלמיד מתכנית לימודי מוסמך אחת לשנייה במסגרת הפקולטה, יידון מעמדו האקדמי מחדש לרבות נושא זיכוי ופטור מקורסים שקיבל בעבר. בכל מקרה, יחולו עליו כללי הפטור הנהוגים באותה תכנית בה הוא מבקש ללמוד. (לצורך זה ראה תקנון הפסקת לימודים וחידושם).
   
 • הוראות אלה חלות אך ורק על בעלי תואר ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל. 

 

 

פטורים לתלמידים שלמדו באוניברסיטה בחו"ל

לתלמיד שסיים לימודיו במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לא יינתן פטור על סמך השכלה קודמת, אלא ייבדק באופן פרטני. יש להגיש בקשה לפטור עפ"י הנהלים.

תלמיד שלמד באוניברסיטה ששפת הלימוד בה אינה אנגלית, יצרף לבקשת הפטור סילבוס מקורי ותרגום באישור נוטריוני.

 

 

מכסת לימודים מינימלית

 • תכנית: מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA)
  • מכסת הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים" (מב"ע) היא 28 י"ס. ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, אך בכל מקרה על התלמיד ללמוד בפועל 22 י"ס לפחות. תלמיד שקיבל פטור ביותר מ-6 י"ס, ישלים את המכסה הנדרשת בקורסי בחירה נוספים.
  • מכסת הלימודים בכל התמחות היא 6 י"ס לפחות, תלמיד שקיבל פטור מקורס מסוים בהתמחות, ישלים את המכסה המינימלית הנדרשת בקורסים אחרים מאותה התמחות.

    
 • תכנית: מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול (.M.Sc)
  • מכסת הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול" בתכנית הכוללת עבודת גמר (תזה) היא 22 י"ס. ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, אך בכל מקרה על התלמיד ללמוד בפועל 18 י"ס לפחות. תלמיד שקיבל פטורים בהיקף של יותר מ-4 י"ס, ישלים את המכסה הנדרשת בקורסי בחירה נוספים.
  • מכסת הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה במדעי ניהול" בתכנית ללא עבודת גמר (תזה) היא 28 י"ס. ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, אך בכל מקרה על התלמיד ללמוד בפועל 22 י"ס לפחות. תלמיד שקיבל פטור ביותר מ-6 י"ס, ישלים את המכסה הנדרשת בקורסי בחירה נוספים.

​​

 

נהלים להענקת פטור

ניתן להכיר בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור אך ורק מקורסים השייכים ל:

 • בתכנית מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA):
  • קורסי חובה בתכנית.
  • קורסי חובה בהתמחות.
   (בכפוף למכסת הלימודים המינימלית בהתמחות, כאמור לעיל).


    
 • בתכניות מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול (.M.Sc):
  • ניתן יהיה להכיר בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור מקורסים במסגרת לימודי החובה הבסיסיים בלבד (לרבות קורסי יסוד במנהל עסקים).

 

 

תלמיד יקבל פטור מקורסים במקרים אלה

 • אם סיים תואר ראשון בחוג או בחטיבה שהם עיקר עניינו של הקורס הנדון (רשימת חוגים רלוונטיים, ראה נספח בהמשך) במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל והשיג בו ציון 80 לפחות (ניתן להגיש בקשה חריגה לפטור עם ציון 79), ובתנאי שלא עברו יותר מ-10 שנים מאז קבלת התואר.
   
 • אם למד קורס זהה או מקביל בתכנו ובהיקפו במסגרת לימודיו לתואר שני במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל והשיג בו ציון "עובר", ובלבד שלא עברו יותר מ-10 שנים מאז נבחן בקורס.
   
 • אם למד קורס חופף בתוכנו ובהיקפו במסגרת לימודיו לתואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, והשיג בו ציון 80 לפחות (ניתן להגיש בקשה חריגה לפטור עם ציון 79), ובלבד שלא עברו יותר מ-10 שנים מאז נבחן בקורס.
   
 • תלמיד לא יורשה להשתתף בקורס ממנו קיבל פטור, עפ"י התקנון.
   
 • כל מי שסיים תואר ראשון בחשבונאות יהיה זכאי לפטור מהקורס: 1231.2321 "דיווח כספי ובקרה בארגונים" ללא קשר לשנת סיום התואר.  פטור מהקורס "דיווח כספי ובקרה בארגונים" יינתן רק לבוגרי תואר ראשון בחשבונאות.
   
 • פטור מהקורס 1231.2322 "אסטרטגיה למנהלים" ניתן להגיש רק עבור קורסים שנלמדו במסגרת תואר שני בלבד. 

נוהל הגשת בקשה לפטור

פטור מקורס הניתן על סמך סיום חוג רלוונטי (כמפורט לעיל) יינתן באופן אוטומטי ואין צורך בהגשת בקשה מיוחדת ובלבד שהציון בו 80 לפחות (ניתן להגיש בקשה חריגה לפטור עם ציון 79). בקשות לפטור מקורסים (כמפורט לעיל) יפנה התלמיד למזכירות לענייני קבלה ופטורים לפני תחילת לימודיו. התלמיד ימלא טופס נפרד לכל אחד מן התחומים בהם הוא מבקש פטור, ויצרף סילבוס רשמי מפורט של כל קורס אותו למד, בסמסטר בו למד אותו, הכולל נושאי הקורס, מטלות הקורס ורשימת הקריאות בקורס. (על הסילבוס לשאת חותמת של המוסד שבו נלמד הקורס). טופסי בקשה לפטור נמצאים באתר הפקולטה. ניתן להגיש בקשה לפטור פעם אחת בלבד על הטופס המיועד לכך. ניתן לציין בטופס עד 4 קורסים בלבד. הפטור נבדק על ידי ראש ההתמחות ולא ניתן לערער על ההחלטה. 
בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים לא תטופל.

בקשה לפטור מקורס ע"ס לימודים קודמים

נספח

להלן רשימה חלקית של חוגים רלוונטיים לקבלת פטור. רשימה זו מפרטת את החוגים השכיחים ביותר.

 

שם הקורס חוג רלוונטי
1231.2210 כלכלת עסקים כלכלה
1231.2211 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול --
1231.2213 ניהול אנשים ומערכות מיקרו --
1231.2214 ניהול אנשים ומערכות מאקרו --
1231.2321 דיווח כספי ובקרה בארגונים חשבונאות
1231.2322 אסטרטגיה למנהלים --
1231.2410 ניהול המימון --
1231.2411 ניהול טכנולוגיה ומידע --
1231.2412 ניהול התפעול --
1231.2413 ניהול השיווק --
1231.2416 מדע הנתונים למנהל עסקים --

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>