התמחות בניהול נדל"ן - מנהל עסקים MBA

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ב

  • אודות ההתמחות
  • קורסי ההתמחות
  • שמאות מקרקעין והערכת נדל"ן

ענף הנדל"ן מרכז בשנים האחרונות התפתחויות וחידושים משמעותיים בתחום המימון וההשקעות בו. פונקציה חשובה בתהליכים אלה, אשר מקומה המרכזי אף התפתח רבות בעשור וחצי האחרונים היא הערכת שווי ושומת נכסי נדל״ן.

תהליך ההערכה הכלכלית של נכסי נדל"ן הוא מורכב ומצריך ידע במספר דיסיפלינות והבנה אינטגרטיבית של התהליכים הלוקחים חלק בהשפעה על שווי הנכסים.

בנוסף לכך, ההערכה הכלכלית של נדל"ן לאור החידושים וההתפתחויות בענף בעולם מצריכה ידע וכלים מתקדמים, והתפתחויות והחידושים אף יוצרים צורך בהערכת שווי ושומות מורכבות ומתקדמות יותר מבעבר. כחלק מהתפתחויות בתחום, אנו עדים בעשור וחצי האחרונים להתרחבות וצמיחה של משרדי השמאים הבינלאומיים הגדולים המתמחים בייעוץ כלכלי בתחום. הערכות שווי הנדל"ן וחוות-הדעת השמאיות המתקדמות בעולם כוללות היום שימוש נרחב בכלים מתקדמים לצורך ניתוחי מגמות, פוטנציאל כלכלי עתידי ותחזיות. לפיכך, אנו אף עדים לדרישה גוברת לידע מתקדם בתחום ההערכה והשומה של נכסי נדל"ן גם עבור מנהלים שאינם שמאי מקרקעין, זאת לצורך תפקידים שונים בניהול הכלכלי ובמימון השקעות בנכסים בנדל"ן.

תכנית הלימודים בתחום שמאות מקרקעין והערכת נדל"ן נועדה להעניק הכשרה אקדמית מתקדמת ומקצועית בהערכה הכלכלית של נדל"ן. תוכן הלימודים משלב בנוסף ללימודי החובה בהתמחות ניהול נדל״ן, לימודים מתקדמים בתחום הערכת נדל"ן ושומת מקרקעין. הקורסים בתכנית כוללים בין היתר את דרישות הסילבוס המלאות שמפרסמת מועצת שמאי המקרקעין בישראל, כך שתכנית הלימודים המלאה מיועדת ,בין היתר, לאפשר לסטודנטים הלומדים בה לקבל פטור מ-11 מתוך 14 בחינות ההסמכה של מועצת שמאי המקרקעין בישראל.

במסגרת לימודי התחום קיימת אפשרות לרכוש ידע בסיסי בהערכת נדל"ן ושמאות מקרקעין במסגרת לימודי 6 י"ס בלבד או לתלמידים המעוניינים בכך, ללמוד קורסים בהיקף גדול יותר (10 עד 12 י"ס, ראו הסבר בהמשך) הכוללים את התכנים המורחבים בתחום ואשר יזכו את התלמידים בפטורים מבחינות ההסמכה של מועצת שמאי המקרקעין בישראל כמפורט לעיל.

 

 

מבנה הלימודים (6-12 י"ס)

על מנת שיירשם לסטודנט בגיליון הציונים שהוא סיים תואר מוסמך במנהל עסקים התמחות בניהול נדל"ן בדגש על "שמאות מקרקעין והערכת נדל"ן" על הסטודנט לקחת, בנוסף לקורס החובה בהתמחות, שני קורסי חובה בלימודי התחום: "הערכת תשואה וקבלת החלטות בנדל"ן" ו"יסודות בדיני מקרקעין" וכן קורסי בחירה מתוך רשימת קורסי הבחירה בתחום.

מספר קורסי הבחירה תלוי באופן בו בוחר הסטודנט ללמוד את התחום. סטודנטים המעוניינים לקבל את הפטורים ממבחני מועצת שמאי המקרקעין ידרשו ללמוד 7 י"ס קורסי בחירה כמפורט להלן. סטודנטים המעוניינים ללמוד את התחום מבלי לקבל את הפטורים יידרשו ללמוד 3 י"ס קורסי בחירה.

 

 

קורס חובה (1 י"ס)

1231.3312 מימון וכלכלת נדל"ן 1 י"ס

 

 

קורסי חובה בתחום שמאות מקרקעין והערכת נדל"ן (2 י"ס)

1231.3399 יסודות בדיני מקרקעין 1 י"ס
1231.3551 הערכת תשואה וקבלת החלטות בנדל"ן 1 י"ס

 

 

קורסי בחירה  (3-9 י"ס לבחירה מתוך הרשימה)

  • המעוניינים ללמוד את התחום במתכונת הבסיסית נדרשים לקחת 3 י"ס מהרשימה המלאה של קורסי הבחירה המפורטים להלן ("קורסים נדרשים לצורך קבלת הפטורים מבחינות ההסמכה בשמאות מקרקעין" ו"קורסי בחירה נוספים בתחום").
  • המעוניינים ללמוד את התחום במתכונת הרחבה, המאפשרת קבלת פטורים ממבחני ההסמכה בשמאות מקרקעין, נדרשים ללמוד במסגרת קורסי הבחירה את כלל הקורסים המופיעים להלן תחת הכותרת "קורסים נדרשים לצורך קבלת הפטורים מבחינות ההסמכה בשמאות מקרקעין".

 

קורסים נדרשים לצורך קבלת הפטורים מבחינת ההסמכה בשמאות מקרקעין:**

1231.3372 מיסוי נדל"ן 1 י"ס
1231.3398 יסודות בהנדסת מבנים 1 י"ס
1231.3368 תכנון עירוני ודיני התכנון והבנייה
(לשעבר:  היבטים משפטיים בתכנון, בניין ועסקאות נדל"ן)
1 י"ס
1231.3550 ניתוח דוחות וערך נדל"ן א'(1) 1 י"ס
1231.3553 יסודות מדידה ומיפוי 1 י"ס
1231.3554 כלכלת עסקים - מאקרו 1 י"ס
1231.3555 כלכלה עירונית 1 י"ס


​קורסי בחירה נוספים בתחום:

1231.3362 ניתוח השקעות נדל"ן 1 י"ס
1231.3552 ניתוח דוחות וערך נדל"ן ב'(1) 1 י"ס
1231.7310 נדל"ן בינלאומי  - פרויקט מסכם 2 י"ס
  • ניתן לקחת כל אחד מהקורסים, המוזכרים לעיל, כקורסי בחירה אינדיבידואלים (לא במסגרת לימודי התחום), או בנוסף לסך קורסי הבחירה הנדרשים במסגרת לימודי התחום

**  ניתן לקבל פטור בחלק מהקורסים על בסיס לימודים קודמים. תלמידים הזכאים לפטור בחלק מהקורסים הללו (בהתאם לכללי מועצת שמאי המקרקעין) יידרשו לבחור במקומם קורסים אחרים בפקולטה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל rmbalarev@tauex.tau.ac.il

__________________________________

  1. תלמיד שילמד את הקורסים: "ניתוח דוחות וערך נדל"ן א'" + "ניתוח דוחות וערך נדל"ן ב'" - ייחשב לו כקורס פרויקט בהיקף של 2 י"ס.

 _____________________
לא כל הקורסים יוצעו מדי שנה, יש לוודא לגבי כל קורס את פתיחתו בשנה נתונה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>