תקנון התכנית לחילופי סטודנטים תואר שני

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"א

​לתשומת ליבכם - הנוסחים אינם סופיים ויתכנו בהם שינויים

 

במסגרת לימודי התואר השני, יכולים התלמידים ללמוד סמסטר בחו"ל באחד מבתי הספר למנהל עסקים מהמובילים בעולם, במסגרת מארג הקשרים הבינלאומיים של הפקולטה.

כללי השתתפות בתכנית

 • התלמידים רשאים ללמוד בחו"ל סמסטר אחד בלבד. במקרים חריגים ניתן יהיה ללמוד 2 סמסטרים בתנאי שהתלמיד לא ילמד יותר מ-6 י"ס ובכפוף לשיקולי הפקולטה ובית הספר המארח.
 • הפקולטה תכיר בקורסים שנלמדו בחו"ל, עד 6 י"ס לכל היותר ומינימום 4 י"ס (זאת לאחר בדיקת הקורסים והסילבוסים). תלמיד שילמד פחות מ-4 י"ס, לא יוכרו לו הקורסים שנלמדו (אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב).
 • על אף שחלק מהאוניברסיטאות בחו"ל עשויות לדרוש מהתלמידים ללמוד יותר מ-6 י"ס, נקודות נוספות לא יאושרו.
 • חריגה ממכסת הי"ס הנדרשת להשלמת התואר מחויבת בתוספת שכר לימוד, בכפוף לתקנון היחידה לשכר לימוד. האחריות לבירור הנושא חלה על הסטודנט טרם יציאתו לחילופי סטודנטים. 
 • התלמידים רשאים ללמוד את הסמסטר האחרון של לימודיהם בחו"ל ובתנאי שנשארו להם 4 י"ס לפחות של קורסי בחירה לסיום לימודיהם וזכאותם לתואר.
 • לא יאושרו קורסי פרויקט שנלמדו בחו"ל.
 • לא יאושרו קורסים שנלמדו/יילמדו בפקולטה למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב.
 • התלמידים רשאים ללמוד בחו"ל קורסי חובה, בחירה וקורסי התמחות. על התלמידים לקבל אישור מראש על הקורסים אותם ילמדו בחו"ל ממנהלת התכנית לחילופי סטודנטים.
 • קורסי שפה לא יוכרו כחלק מהתואר האקדמי של התלמיד.
 • תלמידי התכנית לניהול פיננסי ושוק ההון מחויבים לקחת קורס אחד במימון במהלך שהותם בחו"ל ובאישור ראש התכנית בלבד. יש לציין זאת למנהלת התכנית לחילופי סטודנטים בתהליך אישור הקורסים.
 • תלמידי M.Sc. מחויבים לקחת קורסים במסגרת התכנית שלהם ובאישור ראש התכנית בלבד. עליהם לציין זאת למנהלת התכנית לחילופי סטודנטים בתהליך אישור הקורסים.
 • התלמידים רשאים ללמוד בחו"ל במהלך סמסטר א', ב' וקיץ.
  • סמסטר א' בחו"ל מתקיים לרוב בחודשים אוגוסט עד דצמבר.
  • סמסטר ב' בחו"ל מתקיים לרוב בחודשים ינואר עד מאי.
  • סמסטר קיץ בחו"ל משתנה מתכנית לתכנית.
 • רשימת האוניברסיטאות תשתנה משנה לשנה ותפורסם באתר הפקולטה.
 • תלמידים היוצאים לחו"ל ולא ניגשו לבחינות של הסמסטר האחרון בו למדו בפקולטה, זכאים לגשת למועד עוקב, ובתנאי שהקורס יינתן באותו סמסטר בו שב התלמיד מחו"ל.  
 • תלמידים היוצאים לחו"ל נדרשים למלא טופס בסיוע מזכירות הפקולטה, בו מפורטת תכנית הלימודים שלהם ומספר הי"ס שנותרו להם להשלמת התואר.
 • בתי ספר רבים אינם מקבלים מועמדים אשר חיו/למדו בעבר במדינתם, או מועמדים בעלי אזרחות של מדינת היעד. על מנת למנוע טעויות, אנא בדקו את זכאותכם מול מנהלת התכנית. 

 

 

הכרה בקורסים

בהגעתו לאוניברסיטה המארחת:

 • התלמיד יישלח את הסילבוסים של הקורסים אותם ברצונו ללמוד בחו"ל אל מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים.
 • התלמיד ימלא טופס הכרה בקורסים וישלח אל מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים.
 • רק לאחר קבלת האישור של מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים, רשאי התלמיד להשתתף בקורס.

בחזרתו לארץ:

 • האוניברסיטה המארחת תשלח בדואר אל הפקולטה למנהל עסקים את גיליון הציונים המקורי של התלמיד.
 • תהליך ההכרה יתבצע לאחר קבלת סיכום החילופין של החוזרים. כתיבת הסיכום תיעשה עפ"י ההנחיות הנדרשות. 

 

  

הערות

 • קורסים שילמדו בחו"ל יוכרו כחלק מהתואר האקדמי של התלמידים, רק אם יאושרו על ידי מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים.
 • קורסים בחו"ל המאושרים כחלק מהתואר האקדמי, ירשמו בתיק האישי של התלמיד כ"פטורים" ללא ציונים. הקורסים לא יחושבו בממוצע הציונים, אך יוכרו כחלק מחישוב הניקוד בסמסטר.
 • חישוב היחידות האקדמיות לכל קורס יתבצע באופן הבא:
  • על התלמיד לדווח את מספר השעות שלמד בכל קורס (ולהציג אישורים לכך).
  • החישוב יתבצע כדלהלן: 18-26 שעות = 1 י"ס. 27-35 שעות = 1.5 י"ס. 36-40 שעות = 2 י"ס.
  • מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים תבצע את ההמרה ותהיה המשיב הסופי בעניין.
 • לגבי כל קורס יהיה על התלמיד לציין אם הוא מעוניין לקחת אותו כקורס חובה או קורס בחירה. במקרה של קורס חובה, יש לציין את המקבילה של כל קורס בפקולטה ולהציג סילבוס או תיאור קורס. לגבי קורסי בחירה יינתן מרווח בחירה גדול יחסית, אבל קורסי החובה צריכים להיות זהים לקורס החובה המוצע בישראל.
 • קורסים בהם הציונים בחו"ל יהיו A או B יוכרו וכן יוכר קורס אחד בלבד שציונו שווה ערך לציוני הפקולטה בטווח שבין 60-69.
 • ההכרה בקורסים תינתן רק לאחר שהוגש סיכום חילופי התלמידים.
 • כל תלמיד שהשתתף בסמסטר בחו"ל יקבל תוספת של 20% בנקודות בבידינג וזאת על מנת לפצות על העיכוב בהגעת הציונים מחו"ל.
 • לייעוץ ולפרטים נוספים:  ליאור ידידיה, מנהלת התכנית לחילופי סטודנטים -  טלפון:  03-6408025,  מייל:  liory@tauex.tau.ac.il

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>