מידע לסטודנטים חדשים

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"א

ברכותינו על הצטרפותך למשפחת הפקולטה לניהול! 

לפני תחילת הלימודים תוזמנו ליום היכרות עם סגן הדקאן, פרופ' דן עמירם, ומזכירות החוג אשר יעזרו לכם להתמצא בצעדיכם הראשונים לקראת התואר. למטה מופיע מידע ראשוני שישרת אתכם לקראת המפגש.

רישום לקורסים במסלול הרגיל

 • הרישום לקורסים מתבצע באינטרנט במערכת הבידינג ואפשרי במתכונת של רישום לאשכולות או רישום לקורסים בודדים.
 • גישת האשכולות נועדה לאפשר לתלמידים לרכז את לימודיהם בימים קבועים ולהתקדם במהירות בלימודים. הקורסים מושתתים על מקבץ בן 4 י"ס רצופים אשר מתחילים ב- 15:45 ומסתיימים ב- 21:30.
   

 

 

מועדי הרישום לקורסים תשפ"א

 

סמסטר א' תשפ"א יתקיים בין המועדים: 22.1.2021 – 18.10.2020

מחצית ראשונה:  4.12.2020 - 18.10.2020

מחצית שניה:  22.1.2021 - 6.12.2020

 

מועדי הרישום לסמסטר א' תשפ"א:

ריצה מוקדמת
(רישום לאשכולות)
ריצה ראשונה ריצה שנייה ריצה שלישית
(מקצה שינויים)

מיום ב', 31.8.2020
בשעה: 11:00
 

ועד יום ד', 2.9.2020
בשעה: 10:00

מיום ג', 8.9.2020
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב', 14.9.2020
בשעה:  10:00

מיום ד', 16.9.2020
בשעה:  11:00
 

ועד יום ד', 23.9.2020
בשעה:  10:00

מיום ה', 22.10.2020
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב', 26.10.2020
בשעה:  10:00

 

 

סמסטר ב' תשפ"א יתקיים בין המועדים: 18.6.2021 – 2.3.2021

מחצית ראשונה: 30.4.2021 - 2.3.2021

מחצית שנייה: 18.6.2021 - 2.5.2021

 

מועדי הרישום לסמסטר ב' תשפ"א:

ריצה מוקדמת
(רישום לאשכולות)
ריצה ראשונה ריצה שנייה ריצה שלישית
(מקצה שינויים)

מיום ב', 18.1.2021
בשעה:  11:00


ועד יום ד', 20.1.2021
בשעה: 10:00

מיום ג', 26.1.2021
בשעה:  11:00
 

ועד יום ג', 2.2.2021
בשעה:  10:00

מיום ג', 9.2.2021
בשעה:  11:00
 

ועד יום ב', 15.2.2021
בשעה:  10:00

מיום ב', 8.3.2021
בשעה: 11:00
 

ועד יום ד', 10.3.2021
​בשעה: 10:00

 

 

 • הרישום נעשה בשיטת המכרז (Bidding), שעקרונותיה מפורטים בידיעון וכן באתר הרישום עצמו.
 • תוכנת הרישום אינה בודקת דרישות קדם ודרישות מקבילות. באחריותו של התלמיד לבדוק האם הוא עומד בדרישות הקורסים אליהם הוא נרשם.
 • בדיקת העמידה בדרישות הקדם והדרישות המקבילות לקורסים תעשה מספר שבועות לאחר תחילת הסמסטר, באופן ידני, ע"י מזכירות החוג. הרשמתו של תלמיד לקורס תבוטל אם לא עמד בדרישות המתאימות.

 

 

רישום לקורסים במסלול המובנה

 • כל קורסי החובה (16 י"ס) מרוכזים בשני ימי לימוד בשבוע ונלמדים בשנה אחת - סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
 • ימי הלימוד: ימי ב' או ג' או ד', בשעות 15:45 - 21:30 וימי ו', בשעות: 08:00 - 13:45.
 • בחירת ימי הלימוד תיעשה ע"י הסטודנט במעמד הבידינג של סמסטר א'.
 • סטודנטים במסלול מובנה נדרשים לבחינת ידע במתמטיקה לפני פתיחת שנה"ל.
 • במקרה של קבלת פטורים העולים על 4 י"ס לא יוכל המועמד ללמוד במסלול המובנה.
 • במקרה של עודף ביקוש למסלול המובנה תיערך הגרלה בין המבקשים. מי שלא יעלה בהגרלה יוכל ללמוד בתכנית הרגילה.
 • בוגרי חשבונאות, ניהול, כלכלה והנדסת תעשייה וניהול יתקבלו למסלול המובנה על בסיס מקום פנוי ובהתאם למספר הפטורים שיינתנו על סמך לימודים קודמים. בהתאם לכך, רשאית הפקולטה להעביר מועמד שנרשם למסלול המובנה למסלול הרגיל.

 

 

חונכות אקדמית

 • החונכות האקדמית הינה מסגרת שמאפשרת ליווי ומפגש של כל סטודנט עם חבר סגל ועם עמיתיו במהלך הלימודים עד לסיום התואר וכן פעילויות הדרכה אקסטרה - קוריקולריות. 
 • ההשתתפות הינה חובה ותנאי לסיום התואר.

 

 

הוכחת ידע קודם במתמטיקה

 • הבחינה במתמטיקה נועדה לוודא שיש לתלמידים את הכלים הכמותיים להם יזדקקו בהמשך לימודיהם בפקולטה.
 • ניתן לאמת ידע נדרש במתמטיקה על סמך לימודים קודמים (קבלת פטור) או על סמך בחינות שיתקיימו לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה או במהלך השנה הראשונה (בשיתוף אקסטרה סטודנט).
  הבחינות תתקיימנה בבניין רקנאטי בתאריכים: 11/1/21 , 22/2/21
 • הידע הנדרש במתמטיקה כולל, בין היתר, את הנושאים הבאים: קלקולוס ואופטימיזציה, פונקציות וחקירת פונקציות, נגזרות וכללי גזירה, אינטגרלים, אלגברה לינארית (מטריצות) ואחרים. בחינות לדוגמה
 • סטודנט שלא השלים דרישה זו לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלת עסקים", "מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול" ו"ניהול המימון".
 • כל סטודנט נדרש להשלים את הידע הנחוץ במתמטיקה במהלך השנה הראשונה ללימודיו. סטודנט שלא השלים דרישה זו לא יוכל להשתתף בקורסי החובה: "כלכלת עסקים" ו"ניהול המימון".

 

 

מבחן פטור מהקורס "מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול"

החל משנת הלימודים תשפ"א תהיה אפשרות להיבחן בבחינת הפטור מהקורס "מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול".  יוכלו לגשת לבחינה, סטודנטים שאינם זכאים לפטור ע"פ תקנון הפטורים של הפקולטה לניהול.

יתקיימו שני מועדים לבחינה לפני תחילת סמסטר א' , ושני מועדים לפני תחילת סמסטר ב'. ניתן לגשת לשני מועדים בלבד מתוך ארבעה מועדים. במידה וסטודנט נכשל בשני מועדים, הוא יחויב להשתתף בקורס ואין אפשרות לערעורים בענין זה.

עלות הבחינה 95 שקלים, ציון הבחינה עובר/ לא עובר.

 

 

פטורים

 • תלמידי התואר השני יכולים לקבל פטורים על סמך לימודים קודמים בהתאם לכללי הפטור הנהוגים בפקולטה.
 • במקרים ספציפיים הדיון עובר לחבר הסגל המרכז את תחום הידע הספציפי בפקולטה והחלטתו היא סופית.
 • מקסימום הפטורים (עם זיכוי) הינו 6 י"ס.

למידע נוסף ובקשות לפטורים, יש לפנות לרחלי שאול.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>