• ראשי
 • סמינר מחקר - החוג לניהול

  דגשים חשובים

  • תלמיד שנה ג' חייב ב"סמינר מחקר" אחד בלבד מתוך הרשימה בהמשך

  • תלמיד שנה ג' שלא סיים את כל חובות לימודי שנה א', לא יורשה ללמוד סמינר

  • תלמיד שנה ב' לא יורשה ללמוד סמינר גם אם הוא עומד בדרישות הקדם

  • תלמיד הקבץ "ניהול נתוני עתק ובינה עסקית" ילמד סמינר ייחודי להקבץ

  • הסמינר בהיקף 2 ש"ס ומשקלו בציון הסופי הוא 4 נקודות, נדרשת נוכחות חובה ​בכל השיעורים

  • בנוסף למפורט בטבלה, הקורס "שיטות מחקר אמפירי" מהווה דרישת קדם לכל הסמינרים

   

  מספר הקורס 

  היקף שעות 

    סמסטר     

   שם הקורס

  דרישות קדם

  אסטרטגיה תפעולית

  1221.6105

  2

  ב

  נושאים נבחרים בכלכלת שירותים ותפעול

  שיטות מחקר אמפירי

  ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע 

  1221.6204

  2

  ב

  היבטים ארגוניים במערכות מידע ואינטרנט

  שיטות מחקר אמפירי, יסודות מערכות מידע

  שיווק

   1221.6305

   2

  א

  תהליכים פסיכולוגיים והטיות התנהגותיות בקבלת החלטות

  שיטות מחקר אמפירי, יסודות השיווק

  אסטרטגיה ויזמות

  1221.6415

  2

  א

  יצירתיות וחדשנות בארגונים

  שיטות מחקר אמפירי, התנהגות ארגונית מיקרו + מאקרו

  התנהגות ארגונית

  1221.6417

  2

  א כח והיררכיה בארגונים שיטות מחקר אמפירי, התנהגות ארגונית מיקרו + מאקרו
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive