תכנית לימודים ניהול-מדעים מדויקים- תשפ"ב

תלמיד המשלב ניהול עם החוגים: מדעי המחשב, סטטיסטיקה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, כדור הארץ, ילמד לפי תכנית הלימודים המפורטת להלן.
תלמיד המשלב  ניהול עם גיאוגרפיה ילמד לפי תכניתהלימודים של  ניהול בשילוב חוג אחר.

מספר הקורס

סמסטר

שם הקורס

היקף שעות

דרישות קדם, דרישות במקביל,  זכאות להיבחן


לימודי שנה א' - קורסי חובה
 


 
  כלים שלובים    

1221.1112
 
שנתי השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית    
1221.3103 א התנהגות ארגונית מיקרו 3 אין

1221.1111

א או ב

מבוא לטכנולוגיות מידע

2

אין

1221.1106

א או ב

יסודות המשפט העסקי

3

אין

1221.2301 א או ב יסודות החשבונאות

6

אין

1221.5112

א מבוא לסטטיסטיקה(1)(2) 4

לתלמידי כימיה, פיזיקה, כדור הארץ בלבד:  דרישה במקביל:(1) קורס  במתמטיקה הנלמד בחוג השני

1221.3102 ב
התנהגות ארגונית מאקרו
 

3

אין
1221.5114 ב סטטיסטיקה לניהול(1)(2) 6 זכאות להיבחן ב:
קורס במתמטיקה הנלמד בחוג השני,
​מבוא לסטטיסטיקה/ קורס תואם  הנלמד בחוג השני  

1221.5119

ב

כלכלת עסקים א

6

קורס במתמטיקה הנלמד בחוג השני או (זכאות להיבחן)
תלמידי פיזיקה, כימיה, סטטיסטיקה, כדור הארץ: חייבים גם בקורס מבוא לסטטיסטיקה הנלמד בחוג לניהול או בחוג השני (זכאות להיבחן)


לימודי שנה ב' / ג' - קורסי חובה
 


1221.5120
 
א או ב כלכלת עסקים ב 3

דרישת קדם: קורס במתמטיקה הנלמד בחוג השני, מבוא לסטטיסטיקה/ קורס תואם הנלמד בחוג השני, 
למדעי המחשב בלבד: דרישה במקביל: הסתברות וסטטיסטיקה.

דרישת קדם: 
כלכלת עסקים א  (זכאות להיבחן). 


 

1221.5118

א או ב

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

3

קורס במתמטיקה הנלמד בחוג שני, 
מבוא לסטטיסטיקה או קורס תואם הנלמד  בחוג השני,
כלכלת עסקים א',
כלכלת עסקים ב' (זכאות להיבחן).

1221.2202 א או ב יסודות מערכות מידע 2 מבוא לטכנולוגיות מידע ,
התנהגות ארגונית מיקרו ,
 התנהגות ארגונית מאקרו (דרישה במקביל או זכאות להיבחן).
1221.2203 א או ב יסודות תורת ההחלטות

3

מבוא לסטטיסטיקה / קורס תואם הנלמד בחוג השני

1221.3201
 
א או ב חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים (3)

5

חדוא 2ב' / או קורסים תואמים במתמטיקה הנלמדים בחוג השני, 
מבוא לסטטיסטיקה / או קורס תואם בחוג השני. 

1221.3105

א או ב

שיטות מחקר אמפירי(4)

5

מבוא לסטטיסטיקה/ קורס תואם הנלמד בחוג השני,
סטטיסטיקה לניהול (2),  
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית.

1221.4301

א או ב

יסודות השיווק

4

כלכלת עסקים א' (זכאות להיבחן) , 
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית.

1221.3301

א או ב

יסודות המימון

6

סטטיסטיקה לניהול (2) ,  
תלמיד החוג לסטטיסטיקה: מבוא לסטטיסטיקה א'.

1221.3304

א או ב

(Fundamentals Of Strategy (5

2

התנהגות ארגונית מיקרו, כלכלת עסקים א'.
דרישה במקביל (או זכאות להיבחן): 
התנהגות ארגונית מאקרו, כלכלת עסקים ב'.

  א או ב

סמינר מחקר (6)

2

שיטות מחקר אמפירי ,
דרישות נוספות בהתאם לתחום הסמינר

לימודי בחירה שנה ב'/ג'


לימודי בחירה כלליים 
 
8  
או:     

לימודי הקבץ - ניתן לבחור אחד מחמשת ההקבצים הבאים:

8-12

 

1. לימודי הקבץ  מדעי הנתונים בניהול (9)(8)(7)

              9/12(9)(8)          

 

2. לימודי הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון(7)   

10

 

3. לימודי הקבץ בניהול חדשנות בשווק(7)   
 
8  
4. לימודי הקבץ בניהול יזמות וחדשנות(7)   8  

5. לימודי הקבץ בניהול המשאב האנושי(7)  
8  
 


​סה"כ היקף השעות בחוג לניהול
 

 

מדעי המחשב

סטטיסטיקה

מתמטיקה

כימיה / פיזיקה / כדור הארץ

ללא הקבץ

72

66

72

76

כולל הקבץ מדעי הנתונים בניהול

73(9)

67/70(8) 

76

80

כולל הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון

74

68

74

78


כולל הקבץ בניהול חדשנות בשווק
 
72 66 72 76

כולל הקבץ בניהול יזמות וחדשנות
 
72 66 72 76

כולל הקבץ ניהול המשאב האנושי
 
72 66 72 76
 
 
 1.  תלמיד הלומד חוג לימוד שני: מדעי המחשב/ מתמטיקה / סטטיסטיקה/ פטור מהקורס מבוא לסטטיסטיקה בחוג לניהול. אין צורך בהגשת בקשה לפטור. יתר תלמיד החוגים: כימיה/ פיזיקה*/כדור הארץ חייבים בקורס מבוא לסטטיסטיקה הנלמד בחוג לניהול. (יש לעמוד בדרישה כמפורט בטבלה). 
  * תלמיד שחוג לימודיו השני הוא פיזיקה שילמד מבוא לסטטיסטיקה בחוג לניהול, יהיה מנוע מללמוד את קורס הבחירה "סטטיסטיקה והסתברות לפיזיקאים" (0321.1836) המוצע במסגרת לימודיו בפיזיקה. או לחילופין יבחר התלמיד בקורס "סטטיסטיקה והסתברות לפזיקאים" המוצע  כקורס בחירה רק בשנה ב'   ויבקש בקשה לפטור מהקורס המוצע בחוג לניהול. יש לשים לב שאפשרות זו תעכב את הלימודים בחוג לניהול. להבהרות מומלץ לפנות למזכירות החוג לניהול.
   
 2. רק תלמיד שחוג לימודיו השני הוא סטטיסטיקה, פטור מהקורס "סטטיסטיקה לניהול" הנלמד בחוג לניהול. יתר השילובים חייבים בקורס זה בחוג לניהול לאחר שעמדו בדרישות הקדם כמפורט בטבלה. בהתאם לזאת, חלק מהשילובים יוכלו ללמוד את הקורס סטטיסטיקה לניהול רק בשנה ב'.
   
 3. תלמיד שחוג לימודיו השני הוא סטטיסטיקה,  רשאי להגיש בקשה לפטור מהקורס "חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים" בחוג לניהול אם למד בחוג לסטטיסטיקה  את שני הקורסים: מבוא לחקר ביצועים 1 + מבוא לחקר ביצועים 2.
   
 4. תלמיד שחוג לימודיו השני הוא סטטיסטיקה, רשאי להגיש בקשה לפטור מהקורס שיטות מחקר אמפירי בחוג לניהול, אם למד בחוג לסטטיסטיקה את הקורס: תכנון ניסויים וניתוח שונות (0365.2112).
   
 5. הקורס יינתן באנגלית.  
   
 6. לכל שעה סמסטריאלית בתכנית הלימודים ינתן משקל שווה בשיקלול הציון הסופי בקורס, למעט סמינר המחקר המוצע כקורס חובה בהיקף 2 ש"ס אך משקלו בציון הסופי הוא 4 נקודות. 
   
 7. על מנת להשתתף בלימודי ההקבץ, על התלמיד לעמוד בדרישות הקבלה כמפורט בכל אחד מההקבצים. לפיכך, מומלץ לתלמיד לעיין בתכנית לימודי ההקבץ ולהכין את צעדיו בהתאם.
   
 8. תלמיד שחוג לימודיו השני הוא סטטיסטיקה, אשר למד את הקורס "מבוא ללמידה סטטיסטית" יהיה מנוע מללמוד את הקורס "כריית מידע עסקי" בחוג לניהול. לכן, הוא יוכל לסיים את חובותיו בהקבץ בהיקף 9 ש"ס בלבד. יש להגיש בקשה לפטור במזכירות החוג לניהול.
 9. תלמיד המשלב חוג לימוד שני - מדעי המחשב פטור מהקורס "טיפול יישומי בנתונים". לפיכך, יסיים חובותיו בהקבץ בהיקף  של 9 ש"ס בלבד. אין צורך להגיש בקשה לפטור.
   
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>