תנאים להתקדמות בלימודים - תשפ"ב

הלימודים בפקולטה הם במתכונת סמסטריאלית. הפקולטה אינה מתחייבת להציע כל קורס בכל סמסטר, אך תשתדל לכוון את היצע הקורסים על פי הדרישות המתחייבות בכל סמסטר, כך שכל קורס יוצע לפחות פעם אחת במהלך שנה אקדמית.

כיוון שהלימודים בפקולטה הינה במתכונת דו-חוגית, יתכנו חפיפות בזמנים בין הקורסים הניתנים בחוג ואלה הניתנים במסגרת החוג השני. אנו עושים מאמצים שזה לא יקרה, אך אין באפשרות החוג להתאים את מערכת השעות בהתאמה מלאה עם כל החוגים הניתנים בשילוב עם ניהול. כמן כן עלול להיווצר מצב שבו התלמיד לא יוכל לסיים את לימודי ההקבץ שבחר כמתבקש.

התלמיד ילמד קורסים כמפורט בתכנית הלימודים לפי חוג שני. יש לעמוד בדרישות הקדם ובדרישות במקביל לקורסים השונים.

מומלץ לא לדחות קורס אם הוא מוצע אחת לשנה במערכת השעות.
התלמיד חייב להימנע מללמוד קורסים החופפים בתוכן הלימוד עם קורס הנלמד בחוג לימודיו השני. על התלמיד חלה חובת הברור במזכירות.

 

 

 1. עמידה בדרישות קדם ובדרישות במקביל/ זכאות להיבחן
   

  • למרבית הקורסים  קיימת החובה לעמוד בדרישות קדם או דרישות במקביל לקורסים , כמפורט  בתכנית הלימודים, לפי חוג שני.
    במספר קורסים מופיעה הדרישה – "זכאות להיבחן" שמשמעותו: התלמיד רשאי  ללמוד את הקורס  המתקדם בתנאי שלמד את הקורס הבסיסי המהווה דרישת קדם ואשר, על פי דיווח מורה הקורס עמד בכל דרישות הקורס והיה זכאי לגשת לבחינה.
   דהיינו, גם אם התלמיד לא נבחן או לא עבר בהצלחה את הקורס הבסיסי, יכול ללמוד בקורס מתקדם.
    

  • ניתן לברר את הדרישות גם בלחיצה על שם הקורס המתפרסם במערכת השעות/בתכנית הלימודים. 
   נדגיש, מערכת הרישום לקורסים (Bidding) איננה בודקת את את העמידה בדרישות הקדם כמתבקש. האחריות לעמידה בדרישות חלה במלואה על התלמיד. 

  • בדיקת העמידה בדרישות הקדם לקורסים השונים תיעשה בשלב מאוחר יותר (כחודש אחרי תחילת  הלימודים) ע"י מזכירות החוג.
   תלמיד שלא עומד בדרישות הקדם ובדרישות במקביל
    המתאימות, יבוטל רישומו לקורס/ים בהתאם והודעה תימסר לתלמיד.

  • תנאי הכרחי לקבלת ציון עובר בקורס היא קבלת ציון עובר (60 לפחות) בבחינה. זאת, בנוסף לתנאים המפורטים ע"י המרצה בסילבוס הקורס.  
  • תשומת לב התלמיד לתנאים להפסקת לימודים.
    

 2. תלמיד שהשתתף בשיעורים, הגיש תרגילים כסדרם אך נכשל או נעדר מהבחינה, יהיה זכאי להיבחן במועד ב' (ראה בהרחבה  סעיף 1 לעיל ותקנון בחינות בהמשך).  תלמיד שנכשל פעמיים באותו קורס חייב להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל מטלות הקורס.

 3. במהלך כל לימודיו רשאי תלמיד להירשם לאותו קורס פעמיים בלבד (אין צורך להגיש בקשה). רישום שלישי לקורס מותנה באישור ועדת ההוראה (יש להגיש בקשה). לא יאושר רישום רביעי.

   
 4. קורס בו נקבע הציון הסופי על פי עבודה מסכמת בכתב:
  הציון שמוגש למזכירות הוא הסופי והקובע. לאחר קבלת הציונים, לא תתאפשר הגשה מחודשת  או תיקונים לעבודה שהוגשה. 
  ​לא עמד התלמיד בדרישות הקורס,  יהיה חייב ברישום מחדש  ולעמוד בכל דרישותיו, לרבות הגשת עבודה.
  תאריך ההגשה של הגשת עבודה ייקבע לא יאוחר מ- 3 שבועות מיום סיום הקורס. 

   
 5. תלמיד  המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת מועדי הבחינה שעומדים לרשותו, בסמסטר בו למד את הקורס.

  בנוסף, החל מסמסטר ב' תש"ף יוכל תלמיד לשפר ציון חיובי על ידי רישום מחדש לקורס ובכפוף לכללים האלה:
  • - תלמיד יוכל להגיש בקשה פעם אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר .
   - ניתן להירשם לקורסי שנה ב'-ג' בלבד (חובה + בחירה), פרט ל 3 הקורסים הבאים: כלכלת עסקים ב',
     מאקרו כלכלה והמשק הישראלי, והתנהגות ארגונית מאקרו.
    
  • יש להגיש בקשה לוועדת ההוראה ( באמצעות מזכירות החוג) ובו יתבקש התלמיד להסביר:
   (א) מדוע רצונו לשפר ציון חיובי ברישום מחדש לקורס?
   (ב) האם ניסה בעבר לשפר ציון חיובי במסגרת מועדי הבחינה העוקבים שעמדו לרשותו בסמסטר בו למד את הקורס?
   (ג) האם התלמיד מקבל על עצמו לעמוד בכל חובות הקורס כמפורט בסילבוס, בסמסטר בו נרשם מחדש לקורס?
  • נדגיש, ברישום מחדש לקורס, חייב התלמיד להתעדכן בכל החומר הנלמד ולעמוד בכל המטלות של הקורס כמפורט בסילבוס,

   כולל הגשת תרגילים/עבודות/בחנים ועמידה בבחינת סיום הקורס.

   הציון הסופי ישוקלל לפי המטלות שבוצעו בסמסטר זה ולפי המשקלות המפורטים בסילבוס בו נלמד הקורס מחדש.

   לשיקולו של מורה הקורס אם לפטור את התלמיד מהגשת תרגילים/עבודות, בשל הרישום החוזר לקורס.

  • ​ רישום מחדש לקורס יחויב בתשלום שכ''ל.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>