• ראשי
 • החוג לניהול - תכנית לימודים תש"ף

  תכניות לימודים לפי חוג שני                                     

   

  תאורי קורסים מקוצרים

  תאורי קורסים מקוצרים בחוג לניהול 


   

   

  מסלול מצטיינים לתואר ראשון

  אודות המסלול

   

  סדרי ייעוץ והרשמה 

         


  תלמידים חדשים:

   

  תלמידים ממשיכים:

  הקוד האתי

  בפקולטה לניהול קיים קוד אתי. מטרת הקוד האתי היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות חיוניות למקצוע הניהול.
  על התלמידים לפעול לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול.

  כל תלמיד בחוג לניהול- בתחילת לימודיו -  מחויב לחתום על מסמך הקוד האתי, כדי שיוכל ליטול אחריות אישית ומחויבות לקיומו.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive