תכנית לימודים- מדעים להייטק- ניהול- תש"ף

(מהפקולטה להנדסה)

מספר הקורס

סמסטר

שם הקורס

היקף שעות

דרישת קדם/ במקביל/ זכאות להיבחן


לימודי שנה א' - קורסי חובה
 


 
  כלים שלובים    

1221.1112
 
שנתי השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית    

1221.1106

א או ב

יסודות המשפט העסקי

3

אין

1221.2301 א או ב יסודות החשבונאות

6

אין

1221.3103

א 

התנהגות ארגונית מיקרו

3

אין

1221.3102 ב התנהגות ארגונית מאקרו 3 אין
1221.5114 ב סטטיסטיקה לניהול 6
מבוא להסתברות (זכאות להיבחן) 
שיטות מתמטיות 1(1) (זכאות להיבחן)  
 

1221.5119

ב

כלכלת עסקים א

6

שיטות מתמטיות 1(1)  (זכאות להיבחן)  


לימודי שנה ב' / ג' - קורסי חובה
 

1221.5120 א או ב כלכלת עסקים ב 3 כלכלת עסקים א  (זכאות להיבחן)  

1221.5118

א או ב

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

3

שיטות מתמטיות 1(1)
כלכלת עסקים א'.
כלכלת עסקים ב' (זכאות להיבחן), 

1221.2203 ב יסודות תורת ההחלטות

3

מבוא להסתברות

1221.3201
 
א או ב חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים 

5

שיטות מתמטיות 1(1),
שיטות מתמטיות 2(1),
מבוא להסתברות

1221.3105

א או ב

שיטות מחקר אמפירי

5


מבוא להסתברות,  
סטטיסטיקה לניהול
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

1221.4301

א או ב

יסודות השיווק

4

כלכלת עסקים א' (זכאות להיבחן) , 
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

1221.3301

א או ב

יסודות המימון

6

מבוא להסתברות,
סטטיסטיקה לניהול

1221.3304

א או ב

(Fundamentals of Strategy(1

2

התנהגות ארגונית מיקרו, כלכלת עסקים א'
דרישה במקביל: התנהגות ארגונית מאקרו, כלכלת עסקים ב'.

  א או ב

סמינר מחקר (2)

2

שיטות מחקר אמפירי ,
דרישות נוספות בהתאם לתחום הסמינר

לימודי בחירה שנה ב'/ג'

לימודי בחירה כלליים  / לימודי הקבץ 

או

8-10

 

או לימודי הקבץ ניהול נתוני עתק  Big Data ובינה עסקית (4) 

9(3) 

 

או לימודי הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון(5) 

10

 

או לימודי הקבץ בניהול חדשנות בשווק(5)  8  
או לימודי הקבץ בניהול יזמות וחדשנות((5) 8  
 

סה"כ היקף השעות בחוג לניהול
 

ללא הקבץ

68

 

כולל הקבץ ניהול נתוני עתק Big Data ובינה עסקית

69

 

כולל הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון

70

 

כולל הקבץ ניהול חדשנות בשיווק 68  

כולל הקבץ בניהול יזמות וחדשנות
 
68  
 
 
  1. על מנת להתקדם בתכנית הלימודים כנדרש, יש ללמוד את שיטות מתמטיות 1 בסמסטר א' של שנה א' ואת שיטות מתמטיות 2 לא יאוחר מסמסטר א' של שנה ב'.
  2. הקורס יינתן באנגלית.  
  3. לכל שעה סמסטריאלית בתכנית הלימודים ינתן משקל שווה בשיקלול הציון הסופי בקורס, למעט סמינר המחקר המוצע כקורס חובה בהיקף 2 ש"ס אך משקלו בציון הסופי הוא 4 נקודות. 
  4. תלמיד המשלב חוג לימוד שני - מדעים להייטק פטור מתנאי הקבלה להקבץ: ניהול נתוני עתק ובינה עסקית. בנוסף, התלמיד פטור משני הקורסים: טיפול יישומי בנתונים (3 ש"ס), אנליטיקה עסקית (2 ש"ס), אך יהיה חייב להשלים קורס בחירה בהיקף 2 ש"ס (מתוך היצע קורסי הבחירה הכלליים). זאת, על מנת למלא את מכסת לימודי ההקבץ ל 9 ש"ס כמתבקש. 
  5. על מנת להשתתף בלימודי ההקבץ, על התלמיד לעמוד בדרישות הקבלה כמפורט בכל אחד מההקבצים. לפיכך, מומלץ לתלמיד לעיין בתכנית לימודי ההקבץ ולהכין את צעדיו בהתאם.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive