תנאים להתקדמות בלימודים - תש"ף

הלימודים בפקולטה הם במתכונת סמסטריאלית. הפקולטה אינה מתחייבת להציע כל קורס בכל סמסטר, אך תשתדל לכוון את היצע הקורסים על פי הדרישות המתחייבות בכל סמסטר, כך שכל קורס יוצע לפחות פעם אחת במהלך שנה אקדמית.

כיוון שהלימודים בפקולטה הינה במתכונת דו-חוגית, יתכנו חפיפות בזמנים בין הקורסים הניתנים בחוג ואלה הניתנים במסגרת החוג השני. אנו עושים מאמצים שזה לא יקרה, אך אין באפשרות החוג להתאים את מערכת השעות בהתאמה מלאה עם כל החוגים הניתנים בשילוב עם ניהול. כמן כן עלול להיווצר מצב שבו התלמיד לא יוכל לסיים את לימודי ההקבץ שבחר כמתבקש.

התלמיד ילמד קורסים כמפורט בתכנית הלימודים לפי חוג שני. יש לעמוד בדרישות הקדם ובדרישות במקביל לקורסים השונים.

מומלץ לא לדחות קורס אם הוא מוצע אחת לשנה במערכת השעות.
התלמיד חייב להימנע מללמוד קורסים חופפים בתכנים שני חוגי הלימוד ועליו חלה חובת הברור.

 

 

 1. עמידה בדרישות קדם ובדרישות במקביל/ זכאות להיבחן
   

  • למרבית הקורסים  קיימת החובה לעמוד בדרישות קדם או דרישות במקביל לקורסים , כמפורט  בתכנית הלימודים, לפי חוג שני.
    במספר קורסים קורסים מופיעה הדרישה – "זכאות להיבחן" שמשמעותו: התלמיד רשאי  ללמוד את הקורס  המתקדם בתנאי שלמד את הקורס הבסיסי המהווה דרישת קדם ואשר, על פי דיווח מורה הקורס עמד בכל דרישות הקורס והיה זכאי לגשת לבחינה.
   דהיינו, גם אם התלמיד לא נבחן או לא עבר בהצלחה את הקורס הבסיסי, יכול להרשם לקורס המתקדם.
    

  • ניתן לברר את הדרישות גם בלחיצה על שם הקורס המתפרסם במערכת השעות/בתכנית הלימודים. 
   נדגיש, מערכת הרישום לקורסים (Bidding) איננה בודקת את את העמידה בדרישות כמתבקש. האחריות לעמידה בדרישות חלה במלואה על התלמיד. 

  • בדיקת העמידה בדרישות הקדם לקורסים השונים תיעשה בשלב מאוחר יותר (כחודש אחרי תחילת  הלימודים) ע"י מזכירות החוג.
   תלמיד שלא עומד בדרישות הקדם ובדרישות במקביל
    המתאימות, יבוטל רישומו לקורס/ים בהתאם והודעה תימסר לתלמיד.

  • תנאי הכרחי לקבלת ציון עובר בקורס היא קבלת ציון עובר (60 לפחות) בבחינה. זאת, בנוסף לתנאים המפורטים ע"י המרצה בסילבוס הקורס.  
  • תשומת לב התלמיד לתנאים להפסקת לימודים.
    

 2. תלמיד שהשתתף בשיעורים, הגיש תרגילים כסדרם אך נכשל או נעדר מהבחינה, יהיה זכאי להיבחן במועד ב' (ראה בהרחבה  סעיף 1 לעיל ותקנון בחינות בהמשך).  תלמיד שנכשל פעמיים באותו קורס חייב להירשם לקורס מחדש ולעמוד בכל מטלות הקורס.

 3. במהלך כל לימודיו רשאי תלמיד להירשם לאותו קורס פעמיים בלבד. רישום שלישי לקורס יהיה כפוף לאישור ועדת ההוראה.

   
 4. לא ניתן לשפר ציון חיובי על-ידי רישום מחדש לקורס. תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת מועדי הבחינה שעומדים לרשותו. 

   
 5. תלמיד שנכשל בקורס בו נקבע הציון הסופי על פי עבודה מסכמת בכתב ("סמינריון"), יידרש להירשם שנית לקורס ולעמוד בכל דרישותיו, לרבות הגשת עבודה.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>