מסלול מצטיינים לתלמידי התואר הראשון בניהול - תש"ף

אודות המסלול

מסלול המאפשר לתלמידים מצטיינים להתקבל (על תנאי) ללא מבחן GMAT לתוכניות התואר השני בפקולטה לניהול (MBA ,M.Sc) ולהתחיל ללמוד את קורסי התואר השני במקביל ללימודי השנה השלישית בחוג לניהול.

 

המסלול תקף למועמדים לתכניות הבאות:

 • תכנית הלימודים במנהל עסקים,  MBA
 • תכניות הלימודים במדעי הניהול, M.Sc לפי הפירוט הבא:
  • M.Sc  התנהגות ארגונית
  • M.Sc  בניהול פיננסי ושוק ההון
  • M.Sc  בניהול השיווק
  • M.Sc  בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

 

הגשת בקשה, תנאי הקבלה ונהלי המסלול

 1. רשאים להגיש את מועמדותם תלמידים פעילים בחוג לחשבונאות, אשר סיימו 40 ש"ס לפחות מקורסי החוג לחשבונאות בציון ממוצע משוקלל של 85 לפחות*, ונותרו להם לפחות קורס אחד בשנה ג'. המועמדים פטורים ממבחן GMAT. 
   
 2. ניתן להירשם  למסלול בשני הסמסטרים  א' /ב'.
   
 3. תלמידים העומדים בדרישות הקבלה למסלול,  יגישו את הבקשה למזכירות החוג לניהול בכתובת: banihul@tauex.tau.ac.il.
   
 4. לאחר אישור הבקשה על ידי המזכירות, התלמיד יתבקש להירשם ברישום מקוון ללימודי התואר השני.
   
 5. התלמידים יתקבלו במעמד "לא מן המניין על תנאי"  לתואר השני – הסטטוס ישתנה ל "תלמיד מן המניין לתואר שני" רק לאחר סיום התואר הראשון ובציון סופי 85 בחוג לניהול. במידה והסטודנט לא יסיים את התואר הראשון בניהול במסגרת הזמן המותר לסיום התואר* ובממוצע משוקלל של  85 לפחות, רישומו לתואר השני יבוטל. הסטודנט יוכל לחדש את רישומו לתואר השני לאחר עמידה בתנאי הקבלה הרגילים , לרבות מבחן GMAT.
   
 6. המתקבלים למסלול יוכלו להירשם לקורסי התואר השני במקביל להמשך לימודיהם בחוג לניהול. התלמידים יחויבו בשכ"ל על בסיס לימודי צבירה להבהרות נוספות יש לפנות ליחידה לשכ"ל.
   
 7. כל נהלי החוג לניהול, לרבות נהלי המבחנים, חלים על תלמידי המסלול למצטיינים במהלך לימודיהם במסגרת החוג לניהול.  בקורסי התואר השני – יחולו על התלמיד הנהלים הנהוגים במסגרת לימודי התואר השני לרבות תקנות בחינות וציונים.
   
 8. מסלול המצטיינים יאוזכר בגליון הציונים של התואר הראשון בלבד.
   
 9. מכסת הלימודים לתואר "מוסמך" בתכניות ללא עבודת גמר היא 28 י"ס.**
  הסטודנטים בחוג לניהול יקבלו  פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, אך בכל מקרה על התלמיד ללמוד בפועל 22 י"ס לפחות.
  תלמיד שקיבל פטור ביותר מ-6 י"ס  ישלים את המכסה הנדרשת בקורסי בחירה נוספים.
   
 10. לחץ כאן  לקישור לתקנות תואר שני בנושא פטור מקורסים 
   
 11.  לקבלת פרטים על התכניות: רחלי שאול רכזת קבלה ופטורים  - תואר שני rachelsh@tauex.tau.ac.il

    -------------------------------------------------------

*    ציון 84.5 מתעגל ל-85. 

**  פרק הזמן המותר לסיום התואר הראשון הוא 4 שנים.

*** י"ס – יחידה סמסטריאלית בת 75 דקות.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive