תכנית לימודים ניהול-משפטים תשע"ט

מס' קורס

סמסטר

שם הקורס

היקף שעות

דרישות קדם

לימודי שנה א' - קורסי חובה

   
כלים שלובים
   
1221.1112 שנתי
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
   
1221.2222 א
הדרכה בספרייה: שימוש במאגרי מידע בניהול
   

1221.1111

א

מבוא לטכנולוגיות מדע

2

 

1221.2301

א או ב יסודות החשבונאות

6

 

1221.5111

א

יסודות המתמטיקה לניהול

7

 

1221.3103

א

התנהגות ארגונית מיקרו(1)

3(1)

 

1221.5112

א

מבוא לסטטיסטיקה

4

דרישה במקביל: יסודות המתמטיקה לניהול

1221.3102

ב

התנהגות ארגונית מאקרו(1)

3(1)

 

1221.5114 ב סטטיסטיקה לניהול 6 יסודות המתמטיקה לניהול (זכאות להיבחן) 
מבוא לסטטיסטיקה (זכאות להיבחן) 

1221.5119

ב

כלכלת עסקים א

6

יסודות המתמטיקה לניהול (זכאות להיבחן) 

לימודי שנה ב' / ג' - קורסי חובה

1221.5120

א

כלכלת עסקים ב

3

כלכלת עסקים א' (זכאות להיבחן) 

1221.2202

ב

יסודות מערכות מידע

2

החל משנה ב' בלבד.
מבוא לטכנולוגיות מידע,
התנהגות ארגונית מיקרו,
דרישה במקביל: התנהגות ארגונית מאקרו

1221.5118

א או ב

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

3

כלכלת עסקים ב' (זכאות להיבחן)
יסודות המתמטיקה לניהול, כלכלת עסקים א'

1221.5116

א או ב

מודלים שימושיים בחקר ביצועים

3

יסודות המתמטיקה לניהול, מבוא לסטטיסטיקה,
הדרכה בספרייה: שימוש במאגרי מידע בניהול

1221.3105

א או ב

שיטות מחקר אמפירי

5

מבוא לסטטיסטיקה, סטטיסטיקה לניהול,
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית, 

1221.4301

א או ב

יסודות השיווק(1)

4(1)

כלכלת עסקים א' (זכאות להיבחן) ,
הדרכה בספרייה: שימוש במאגרי מידע בניהול,
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

1221.3301

א או ב

יסודות המימון

6

יסודות החשבונאות,
סטטיסטיקה לניהול

1221.3304

א או ב

יסודות האסטרטגיה (2)

2

התנהגות ארגונית מיקרו, כלכלת עסקים א'
דרישה במקביל: התנהגות ארגונית מאקרו, כלכלת עסקים ב'.

 

א או ב

סמינר מחקר (3)

2 שיטות מחקר אמפירי,
דרישות נוספות בהתאם לתחום הסמינר

לימודי בחירה שנה ב'/ג'

לימודי בחירה כלליים

או

8

החל משנה ב

או לימודי הקבץ ניהול נתוני עתק Big Data ובינה עסקית(4)

12

 

או לימודי הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון(4)

10

 

או לימודי הקבץ בניהול חדשנות בשיווק(4)

8  
או לימודי הקבץ בניהול יזמות וחדשנות(4) 8  

סה"כ היקף השעות בחוג לניהול

ללא הקבץ

75

 

כולל הקבץ ניהול נתוני עתק Big Data ובינה עסקית 

79

 

כולל הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון

77

 

כולל הקבץ ניהול חדשנות בשיווק

75  

כולל הקבץ בניהול יזמות וחדשנות
 
75  

 

  1. החל משנה"ל תשע"ט, יחול שינוי בהיקף הקורסים: התנהגות ארגונית מיקרו והתנהגות ארגונית מאקרו- הקורסים יוצעו בהיקף של 3 ש"ס (במקום 4 ש"ס), והקורס יסודות השיווק יוצע בהיקף 4 ש"ס (במקום 3 ש"ס). לפיכך, תלמיד ממשיך, שהחל לימודיו בחוג לניהול לפני שנה"ל תשע"ט, מתבקש לעיין בהרחבה בקישור להלן לגבי השתלבותו בקורסים אלה בתכנית הלימודים.
  2. הקורס יינתן באנגלית.
  3. לכל שעה סמסטריאלית בתכנית הלימודים ינתן משקל שווה בשיקלול הציון הסופי בקורס, למעט סמינר המחקר המוצע כקורס חובה בהיקף 2 ש"ס אך משקלו בציון הסופי הוא 4 נקודות. 
  4. על מנת להשתתף בלימודי ההקבץ, על התלמיד לעמוד בדרישות הקבלה כמפורט בכל אחד מההקבצים. לפיכך, מומלץ לתלמיד לעיין בתכנית לימודי ההקבץ ולהכין את צעדיו בהתאם.

יסודות המתמטיקה לניהול (זכאות להיבחן) 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive