קורסי בחירה כלליים - החוג לניהול- תשע"ט

המידע מעודכן לשנת תשע"ט

החל משנה ב', יוכל התלמיד לבחור ללמוד קורסי בחירה כלליים או לימודי הקבץ, בכפוף לעמידה בדרישות הקבלה כמפורט בתכנית לימודי ההקבץ.

 

הבהרות חשובות:

תלמיד שבחר בלימודי בחירה כלליים, יהיה רשאי, אם רצונו בכך, להשלים את המכסה הנדרשת, גם מתוך הקורסים המוצעים בלימודי ההקבץ.
במקרה זה, התלמיד יהיה חייב לעמוד בכל דרישות הקבלה ודרישות הקדם המפורטים בלימודי ההקבץ. הרישום לקורסים אלה ייעשה על בסיס מקום פנוי, בבדינג ריצה שנייה. 


תלמיד שהתקבל ללימודי ההקבץ , למד ועבר בהצלחה קורס(ים), אך בחר ביוזמתו להפסיק את לימודי ההקבץ, מתבקש לעדכן את המזכירות בהתאם.
במקרה זה,  התלמיד יהיה חייב להשלים את המכסה הנדרשת בלימודי הבחירה הכלליים כמתבקש. קורסי ההקבץ אותם עבר התלמיד בהצלחה, ייחשבו, אם רצונו בכך, כקורסי בחירה כלליים.


להלן פירוט היקף השעות בלימודי הבחירה הכלליים, לתלמיד שהחל לימודיו בחוג לניהול בשנה  הנוכחית ובהתאם לחוג לימודיו השני: 

 • תלמיד שחוג לימודיו השני הוא כלכלה חייב בלימודי בחירה, בהיקף של 14 ש"ס.
 • תלמיד שחוג לימודיו השני אינו כלכלה חייב בלימודי בחירה בהיקף 8 ש"ס

תלמיד שהחל לימודיו בשנים קודמות, יעיין בהיקף שעות הבחירה המפורט בתכנית הלימודים של השנה בה התקבל לחוג לניהול. בנוסף, יש להתייחס לשינויים שחלו בתכנית הלימודים בשנה"ל תשע"ז.

 

מספר
קורס

סמסמר

היקף שעות

שם הקורס

דרישות קדם/ במקביל

קורסי בחירה סמסטריאלים

1221.3401

א

2

מבוא לדיני מסים (1)

יסודות המשפט העסקי

1221.4108

א

2

מנהיגות

התנהגות ארגונית מיקרו + מאקרו

1221.4305 א 2 התנהגות צרכנים יסודות השיווק
1221.4312 א 4 מחקרי שיווק

​יסודות השיווק,
סטטיסטיקה לניהול /או קורס חלופי הנלמד בחוג שני, 

1221.4536 א 2 נושאים נבחרים במצוינות תפעולית (2) סטטיסטיקה לניהול/ קורס חלופי הנלמד בחוג השני
1221.4570 א 2 Competitive Strategy Simulation
ניתן באנגלית
דרישה במקביל:
יסודות האסטרטגיה
1221.7002 א 4 (3)  L'OREAL Brandstorm I יסודות השיווק בציון 78, מילוי שאלון אישי
דרישה במקביל: שיטות מחקר אמפירי
1843.1011 א 2 מימון וכלכלת סייבר ופרטיות(4) -----
1221.7003 ב 2 (3)  L'OREAL Brandstorm II L'OREAL Brandstrom I

1221.4117

ב

2

ניהול משא ומתן

התנהגות ארגונית מיקרו + מאקרו

1221.4120 ב 2 אתיקה בעסקים התנהגות ארגונית מיקרו + מאקרו

1221.4325

ב

2

כלכלה התנהגותית לניהול

כלכלת עסקים ב או מיקרו ב'

1221.4569 ב 4

קליניקה עסקית - ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים

ממוצע משוקלל של 80 ומעלה בקורסי היסוד ובכפוף למיון על פי גיליון ציונים ומכתב קבלה. 
כמו כן יתקיימו ראיונות אישיים עם המועמדים לקראת פתיחת סמסטר ב' תשע"ט.
לחץ כאן לטופס רישום לקליניקה עסקית 

1221.4515 ב 2 אתיקה ודיני ניירות ערך יסודות המשפט העסקי
1231.3221 ב' 4 (Advanced Topics in Financial Accounting(5) יסודות החשבונאות
1231.3412 ב 2 Pricing  Policy(5) -----
1231.3641 ב' 2 Strategic Aspects in Mergers and Acquisition(5)

יסודות החשבונאות,
יסודות המימון
יסודות האסטרטגיה

1243.3550 ב' 2 Relocation - How to Succeed in a Global World(5) -----
1883.0603 ב 4 פילנתרופיה ומעורבות אזרחית בין ניאו ליברליזם לסולידריות חברתית (6) -----
1883.0901 ב 4 האתיקה של האלגוריתם שוטטות בעיר החכמה (6) -----

קורסי בחירה שנתיים

1411.6649

שנתי

6

התכנית אוניברסיטה בעם (7)

-----

קורסי בחירה באנגלית

 


 1. - תלמיד שחוג לימודיו השני הוא חשבונאות מנוע מללמוד את קורס הבחירה מבוא לדיני מסים (1221.3401) בחוג 
    לניהול.
  - תלמיד המשלב משפטים וניהול, אשר למד את קורס הבחירה:  דיני מסים (1411.9303) בפקולטה למשפטים, יהיה
     מנוע מללמוד בחוג לניהול, את קורס הבחירה מבוא לדיני מסים (1221.3401)

 2. תלמיד שהחל לימודיו בחוג לניהול, לפני שנה"ל תשע"ז, ולמד את הקורס לוגיסטיקה תפעולית, מנוע מללמוד את קורס הבחירה "נושאים נבחרים במצויינות תפעולית".

 3. קורס פרוייקט זה הינו חלק משיתוף פעולה ייחודי שמקיימת הפקולטה לניהול ע"ש קולר עם חברת L'OREAL. הקורס הינו בהיקף 4 ש"ס.
  מדי שנה מקיימת חברת L'OREAL את תחרות L'OREAL Brandstorm שהינה תחרות בינלאומית, המציבה אתגר שיווקי בפני סטודנטים למנהל עסקים, המתמחים בשיווק.

  הקורס, שהיקפו 4 ש"ס,  מיועד לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להתנסות בהתמודדות עם אתגר שיווקי אמיתי. במסגרת הקורס כל צוות סטודנטים ינהל מחקר שיווקי מעשי ועצמאי ויגבש אסטרטגיה ותכנית פעולה להתמודדות עם אתגר זה.

  בסיום הקורס תתקיים תחרות פנימית, ברמת הפקולטה, וייבחרו שני צוותים שייצגו את הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, בתחרות הארצית (באפריל 2019).

  הצוותים שיבחרו לייצג את הפקולטה בתחרות הארצית יתכוננו לתחרות במהלך המחצית הראשונה של סמסטר ב' (ויזוכו ב- 2 ש"ס נוספים) במסגרת קורס L'OREAL Brandstorm II.

   מידע נוסף מופיע בסילבוס הקורס.

  הרישום לקורס יבוצע באמצעות שאלון מקוון (ולא באמצעות Bidding). יש למלא את השאלון עד לתאריך 25 באוגוסט 2018
   

 4. קורס הניתן במסגרת לימודי סייבר באונברסיטת תל- אביב.
   
 5. הקורסים  נלמדים במסגרת לימודי התואר השני בפקולטה. הרישום לקורסים ייעשה בבידינג החוג לניהול על פי מכסה שתיקבע.  .
  תלמיד שישתתף בקורסים אלה יחולו עליו תקנות לימודי התואר השני.
   
 6. קורס בחירה במסגרת התכנית "מתחברים" המשלב עשייה חברתית. הקורס יוכר כקורס בחירה כללי בחוג לניהול. לחץ כאן לאתר התכנית.
  ניתן ללמוד קורס בחירה אחד מתוך שני הקורסים המפורטים בטבלה.
   
 7. הקורס " התכנית אוניברסיטה בעם " הינו קורס שנתי בהיקף 8 ש"ס ומשותף עם הפקולטה למשפטים, הקורס נחשב בחוג לניהול בהיקף 6  ש"ס ומשקלו בציון הסופי 6 נקודות.  ראה הערת הבהרה בהמשך. הליך הקבלה לקורס נעשה לפי שליחת קורות חיים וראיון אישי עם מרכזי הקורסים.תלמיד המשלב משפטים יברר עם הפקולטה למשפטים  אם הקורס "התכנית אוניברסיטה בעם" יכול להיחשב במסגרת לימודיו במשפטים.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive