תכנית לימודים ניהול-מדעים מדויקים- תשע"ט

סטודנטים בחוגים: מדעי המחשב, סטטיסטיקה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, כדור הארץ, 
תלמידי החוג לגיאוגרפיה ילמדו לפי תכנית הלימודים של ניהול וחוג אחר

מספר הקורס

סמסטר

שם הקורס

היקף שעות

דרישות קדם/ דרישות במקביל


לימודי שנה א' - קורסי חובה
 


 
  כלים שלובים    

1221.1112
 
שנתי השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית    

1221.2222
 
א הדרכה בספרייה: שימוש במאגרי מידע בניהול    

1221.1111

א

מבוא לטכנולוגיות מדע

2

 

1221.1106

א

יסודות המשפט העסקי

3

 

1221.2301 א או ב יסודות החשבונאות

6

 

1221.3103

א 

התנהגות ארגונית מיקרו(1)

3(1)

 

1221.3102 ב התנהגות ארגונית מאקרו(1) 3(1)  

1221.5112

א מבוא לסטטיסטיקה(2) 4

לתלמידי חוגים אלו בלבד- דרישה במקביל:(2)

 • כימיה: חדו"א 1ג' + אלגברה לינארית 1ג' 
 • פיזיקה*- מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
 • כדור הארץ- חדו"א 1ג' + אלגברה לינארית 1ג'
1221.5114 ב סטטיסטיקה לניהול(3) 6 זכאות להיבחן ב:
יסודות המתמטיקה לניהול (או קורסים דומים בחוג השני)/מבוא לסטטיסטיקה/מבוא להסתברות/ הסתברות וסטטיטיקה לדו חוגי. 

1221.5119

ב

כלכלת עסקים א

6

זכאות להיבחן ב:
מדעי המחשב: חדו''א 1ב 
פיזיקה:  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
כימיה: חדו"א 1ג' + אלגברה לינארית 1ג' 
כדור הארץ- חדו"א 1ג' + אלגברה לינארית 1ג'

 


לימודי שנה ב' / ג' - קורסי חובה
 

1221.5120 א כלכלת עסקים ב 3 כלכלת עסקים א  (זכאות להיבחן)  

1221.5118

א או ב

מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

3

כלכלת עסקים ב' (זכאות להיבחן)
קורס במתמטיקה הנלמד בחוג שני, כלכלת עסקים א'.
 

1221.2202 ב יסודות מערכות מידע 2 החל משנה ב בלבד.
מבוא לטכנולוגיות מידע ,
התנהגות ארגונית מיקרו ,
דרישה במקביל: התנהגות ארגונית מאקרו 
1221.2203 ב יסודות תורת ההחלטות

3

מבוא לסטטיסטיקה / הסתברות וסטטיסטיקה לדו- חוגי /
הסתברות למדעים ומבוא לסטטיסטיקה /​
הסתברות למדעים ותיאוריה סטטיסטית 

1221.3201
 
א או ב חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים (4)

5

מבוא לסטטיסטיקה / הסתברות וסטטיסטיקה לדו- חוגי /
הסתברות למדעים ומבוא לסטטיסטיקה /
​הסתברות למדעים ותיאוריה סטטיסטית 

1221.3105

א או ב

שיטות מחקר אמפירי(5)

5


קורס מבוא בסטטיסטיקה הנלמד בחוג שני , סטטיסטיקה לניהול (3),  השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

1221.4301

א או ב

יסודות השיווק(1)

4(1)

כלכלת עסקים א' (זכאות להיבחן) , 
הדרכה בספריה: שימוש במאגרי מידע בניהול, 
השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

1221.3301

א או ב

יסודות המימון

6

יסודות החשבונאות ,
סטטיסטיקה לניהול (3) ,  
תלמידי החוג לסטטיסטיקה: מבוא לסטטיסטיקה א 

1221.3304

א או ב

יסודות האסטרטגיה(6)

2

התנהגות ארגונית מיקרו, כלכלת עסקים א'
דרישה במקביל: התנהגות ארגונית מאקרו, כלכלת עסקים ב'.

  א או ב

סמינר מחקר (7)

2

שיטות מחקר אמפירי ,
דרישות נוספות בהתאם לתחום הסמינר

לימודי בחירה שנה ב'/ג'

לימודי בחירה כלליים

או

8

 

או לימודי הקבץ ניהול נתוני עתק  Big Data ובינה עסקית (10)(9)(8) 

   9/12      

 

או לימודי הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון(8) 

10

 

או לימודי הקבץ בניהול חדשנות בשווק(8)  8  
או לימודי הקבץ בניהול יזמות וחדשנות(8) 8  
 


​סה"כ היקף השעות בחוג לניהול
 

 

מדעי המחשב

סטטיסטיקה

מתמטיקה

כימיה / פיזיקה / כדור הארץ

ללא הקבץ

72

66

72

72

כולל הקבץ ניהול נתוני עתק   ובינה עסקית Big Data

73(10)

67/70(9) 

76

80

כולל הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון

74

68

74

78

כולל הקבץ בניהול חדשנות בשווק 72 66 72 76
כולל הקבץ בניהול יזמות וחדשנות 72 66 72 76
 
 
 1. החל משנה"ל תשע"ט, יחול שינוי בהיקף הקורסים: התנהגות ארגונית מיקרו והתנהגות ארגונית מאקרו- הקורסים יוצעו בהיקף של 3 ש"ס (במקום 4 ש"ס), והקורס יסודות השווק יוצע בהיקף 4 ש"ס (במקום 3 ש"ס). לפיכך, תלמיד ממשיך שהחל לימודיו בחוג לניהול, לפני שנה"ל תשע"ט, מתבקש לעיין בהרחבה בקישור להלן לגבי השתלבותו בקורסים אלה בתכנית הלימודים.
 2. - תלמיד הלומד חוג לימוד שני: מדעי המחשב/ מתמטיקה / סטטיסטיקה/ פטור מהקורס מבוא לסטטיסטיקה בחוג לניהול. אין צורך בהגשת בקשה
    לפטור.  יתר תלמיד החוגים: כימיה/ פיזיקה*/כדור הארץ חייבים בקורס מבוא לסטטיסטיקה בחוג לניהול. (יש לעמוד בדרישה במקביל כמתבקש).
  * תלמיד שחוג לימודיו השני הוא פיזיקה שילמד מבוא לסטטיסטיקה בחוג לניהול, יהיה מנוע מללמוד את קורס הבחירה "סטטיסטיקה והסתברות לפיזיקאים" (0321.1836) המוצע במסגרת לימודיו בפיזיקה. או לחילופין יבחר התלמיד בקורס "סטטיסטיקה והסתברות לפזיקאים" המוצע  כקורס בחירה רק בשנה ב'
    ויבקש בקשה לפטור מהקורס המוצע בחוג לניהול. יש לשים לב שאפשרות זו תעכב את הלימודים בחוג לניהול. להבהרות מומלץ לפנות למזכירות החוג
    לניהול.
 3. רק תלמיד שחוג לימודיו השני הוא סטטיסטיקה, פטור מהקורס "סטטיסטיקה לניהול" בחוג לניהול. יתר השילובים חייבים בקורס זה בחוג לניהול לאחר שעמדו בדרישות הקדם כמפורט בטבלה. בהתאם לזאת, חלק מהשילובים ילמדו את הקורס סטטיסטיקה לניהול רק בשנה ב'.
   
 4. תלמיד שחוג לימודיו השני הוא סטטיסטיקה, שלמד את שני הקורסים: מבוא לחקר ביצועים 1 + מבוא לחקר ביצועים 2 יהיו פטור מהקורס חקר ביצועים: תיאוריה ויישומים. יש להגיש בקשה לפטור במזכירות החוג לניהול.
 5. תלמיד שחוג לימודיו השני הוא סטטיסטיקה, רשאי להגיש בקשה לפטור מהקורס שיטות מחקר אמפירי בחוג לניהול, אם למד בחוג לסטטיסטיקה את הקורס: תכנון ניסויים וניתוח שונות (0365.2112).
 6. הקורס יינתן באנגלית.  
 7. לכל שעה סמסטריאלית בתכנית הלימודים ינתן משקל שווה בשיקלול הציון הסופי בקורס, למעט סמינר המחקר המוצע כקורס חובה בהיקף 2 ש"ס אך משקלו בציון הסופי הוא 4 נקודות. 
 8. על מנת להשתתף בלימודי ההקבץ, על התלמיד לעמוד בדרישות הקבלה כמפורט בכל אחד מההקבצים. לפיכך, מומלץ לתלמיד לעיין בתכנית לימודי ההקבץ ולהכין את צעדיו בהתאם.
 9. תלמיד שחוג לימודיו השני הוא סטטיסטיקה, אשר למד את הקורס "מבוא ללמידה סטטיסטית" יהיה מנוע מללמוד את הקורס "כריית מידע עסקי" בחוג לניהול. לכן, הוא יוכל לסיים את חובותיו בהקבץ בהיקף 9 ש"ס בלבד. יש להגיש בקשה לפטור במזכירות החוג לניהול.
 10. תלמיד המשלב חוג לימוד שני - מדעי המחשב פטור מהקורס "טיפול יישומי בנתונים". לפיכך, יסיים חובותיו בהקבץ בהיקף  של 9 ש"ס בלבד.
   
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive