• ראשי
 • תכנית לימודים חשבונאות- ניהול- תשע"ט

  מס' קורס

  סמסטר

  שם הקורס

  היקף שעות

  דרישות קדם/ דרישות במקביל

  לימודי שנה א' - קורסי חובה


   
    כלים שלובים    

  1221.1111

  א

  מבוא לטכנולוגיות מידע

  2

   

  1221.5111

  א

  יסודות המתמטיקה לניהול

  7

   

  1221.3103

  א

  התנהגות ארגונית מיקרו(1)

     3(1)

   

  1221.5112

  א

  מבוא לסטטיסטיקה

  4

  דרישה במקביל: יסודות המתמטיקה לניהול

  1221.5119

  ב

  כלכלת עסקים א

  6

  יסודות המתמטיקה לניהול (זכאות להיבחן)

  1221.5114

  ב

  סטטיסטיקה לניהול

  6

  יסודות המתמטיקה לניהול (זכאות להיבחן)
  מבוא לסטטיסטיקה  (זכאות להיבחן)

  לימודי שנה ב' - קורסי חובה

  1221.5120 א כלכלת עסקים ב 3 כלכלת עסקים א (זכאות להיבחן)

  1221.3105

  א

  שיטות מחקר אמפירי

  5

  מבוא לסטטיסטיקה, סטטיסטיקה לניהול ,
  השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית, 

  1221.4301 ב יסודות השיווק(1)    4(1) כלכלת עסקים א'  (זכאות להיבחן),
  הדרכה בספרייה: שימוש במאגריי מידע בניהול, 
  השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית

  1221.3102

  ב התנהגות ארגונית מאקרו(1) 3(1)  

  1221.5118

  ב

  מאקרו כלכלה והמשק הישראלי

  3

   

  כלכלת עסקים ב' (זכאות להיבחן)
  יסודות המתמטיקה לניהול, כלכלת עסקים א'
   

  1221.5116

   ב

  מודלים שימושיים בחקר ביצועים

  3

  מתמטיקה לניהול, מבוא לסטטיסטיקה, 
  הדרכה בספרייה: שימוש במאגריי מידע בניהול


  לימודי שנה ג'
   

  1221.3304

  א 

  יסודות האסטרטגיה (2)

  2

  התנהגות ארגונית מיקרו , כלכלת עסקים א'
  דרישה במקביל: התנהגות ארגונית מאקרו , כלכלת עסקים ב'.

    ב

  סמינר מחקר (3)(4)

  2 שיטות מחקר אמפירי  ,
  ודרישות נוספות בהתאם לתחום הסמינר.

  לימודי בחירה שנה ב'/ג'

  לימודי בחירה כלליים  

  8

  החל משנה ב

  או לימודי הקבץ: ניהול נתוני עתק ובינה עסקית (5)

  12

   

  או לימודי הקבץ : ניהול פיננסי ושוק ההון(5)

  10

   

  או לימודי הקבץ:  בניהול חדשנות בשיווק(5) 8  
  או לימודי הקבץ בניהול יזמות וחדשנות(5) 8  

  סה"כ היקף השעות לתואר בחוג לניהול​

  ללא הקבץ

  61

   

  כולל הקבץ ניהול נתוני עתק ובינה עסקית Big Data

  65

   

  כולל הקבץ ניהול פיננסי ושוק ההון

  63

   

  כולל הקבץ ניהול חדשנות בשיווק

  61  
  כולל הקבץ בניהול יזמות וחדשנות 61  

   

  1. החל משנה"ל תשע"ט, יחול שינוי בהיקף הקורסים: התנהגות ארגונית מיקרו והתנהגות ארגונית מאקרו- הקורסים יוצעו בהיקף של 3 ש"ס (במקום 4 ש"ס) והקורס יסודות השיווק יוצע בהיקף 4 ש"ס (במקום 3 ש"ס). לפיכך, תלמיד ממשיך שהחל לימודיו בחוג לניהול, לפני שנה"ל תשע"ט, מתבקש לעיין בהרחבה בקישור להלן לגבי השתלבותו בקורסים אלה בתכנית הלימודים.
  2. הקורס יינתן באנגלית. 
  3. לכל שעה סמסטריאלית בתכנית הלימודים ינתן משקל שווה בשיקלול הציון הסופי בקורס, למעט סמינר המחקר המוצע כקורס חובה בהיקף 2 ש"ס אך משקלו בציון הסופי הוא 4 נקודות. 
  4. תלמיד חשבונאות - ניהול הלומד בשנת השלמה (שנה ד'), חייב לסיים חובותיו לקראת תואר עד תום סמסטר א'. לפיכך, על מנת לאפשר לו לגשת לבחינות מועצת רואי חשבון בזמן, התלמיד זה רשאי להגיש עבודת הסמינר במועד מוקדם מיתר תלמידי הקורס. יש להגיש בקשה בכתב למורה הקורס ולמזכירות החוג.
    

  5. על מנת להשתתף בלימודי ההקבץ, על התלמיד לעמוד בדרישות הקבלה כמפורט בכל אחד מההקבצים. לפיכך, מומלץ לתלמיד לעיין בתכנית לימודי ההקבץ ולהכין את צעדיו בהתאם.
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive