מערכת שעות מסלול מובנה תשפ"ב

מערכת שעות תואר שני - שנת הלימודים תשפ"ב

סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה מרצים יום שעות חדר ובניין הערה
לימודי חובה
א' 1231.2416.05 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ה 17:00-15:45 404 רקנאטי
כיתה 1
MBA מסלול מובנה
א' 1231.2410.01 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
ב 18:30-15:45 303 רקנאטי
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ב 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2413.01 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ו 10:45-08:00 405 רקנאטי
א' 1231.2410.10 ת' לקב' 01 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 12:15-11:00 406 רקנאטי
א' 1231.2211.10 ת' לקב' 01 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' עזריה שני
ו 13:45-12:30 406 רקנאטי
ב' 1231.2322.01 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר שר ליה
ב 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2411.01 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רייכטר גנית
ב 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2210.01 כלכלת עסקים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ב 21:30-18:45
ב' 1231.2213.01 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר פפרמן טליה
ו 10:45-08:00 מחצית I
ב' 1231.2214.01 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ו 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2210.10 ת' לקב' 01 - כלכלת עסקים תרגיל ו 12:15-11:00
ב' 1231.2416.01 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר בר-גיל שגית
ו 13:45-12:30
ק 1231.2321.01 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר אדם ליאור
ב 18:30-15:45 המשך ביום שישי
ק 1231.2412.01 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ב 21:30-18:45
ק 1231.2321.10 ת' לקב' 01 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל מר שריר עידן
ו 10:45-08:00
ק 1231.2321.01 דיווח כספי ובקרה בארגונים - המשך שיעור ד"ר אדם ליאור
ו 13:45-11:00 המשך מיום שני
כיתה 2
MBA מסלול מובנה
א' 1231.2213.02 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ב 18:30-15:45 105/6 רקנאטי מחצית I
א' 1231.2214.02 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ב 18:30-15:45 405 רקנאטי מחצית II
א' 1231.2211.01 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ב 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2210.02 כלכלת עסקים שיעור מר לשם מיכאל
ו 10:45-08:00 201 דן-דוד
א' 1231.2211.20 ת' לקב' 02 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' עזריה שני
ו 12:15-11:00 201 דן-דוד
א' 1231.2210.20 ת' לקב' 02 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 13:45-12:30 201 דן-דוד
ב' 1231.2410.02 ניהול המימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ב 18:30-15:45
ב' 1231.2322.02 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר שר ליה
ב 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2411.02 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רייכטר גנית
ב 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2416.02 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2410.20 ת' לקב' 02 - ניהול המימון תרגיל ו 10:45-09:30
ב' 1231.2413.02 ניהול השיווק שיעור ד"ר כותן ניר אסנת
ו 13:45-11:00
ק 1231.2412.02 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ב 18:30-15:45
ק 1231.2321.02 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור רו"ח הדס דורון
ב 21:30-18:45 המשך ביום שישי
שיעור רו"ח הדס דורון
ו 10:45-08:00 המשך מיום שני
ק 1231.2321.20 ת' לקב' 02 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל מר שריר עידן
ו 13:45-11:00
כיתה 3
MBA מסלול מובנה
א' 1231.2214.03 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ג 18:30-15:45 302 דן-דוד מחצית I
א' 1231.2213.03 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ג 18:30-15:45 302 דן-דוד מחצית II
א' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ג 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2410.03 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
ו 10:45-08:00 207 דן-דוד
א' 1231.2211.30 ת' לקב' 03 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ו 12:15-11:00 207 דן-דוד
א' 1231.2410.30 ת' לקב' 03 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 13:45-12:30 207 דן-דוד
ב' 1231.2210.03 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ג 18:30-15:45
ב' 1231.2322.03 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר שר ליה
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2412.03 ניהול התפעול שיעור ד"ר שמיר נועם
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2210.30 ת' לקב' 03 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2321.30 ת' לקב' 03 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 10:45-09:30
ב' 1231.2321.03 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 13:45-11:00
ק 1231.2416.03 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ג 18:30-15:45
ק 1231.2413.03 ניהול השיווק שיעור ד"ר סצ'י-שאנן רינת
ג 21:30-18:45 המשך ביום שישי
ק 1231.2411.03 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רבינוביץ חן
ו 10:45-08:00
ק 1231.2413.03 ניהול השיווק - המשך שיעור ד"ר סצ'י-שאנן רינת
ו 13:45-11:00 המשך מיום שלישי
כיתה 4
MBA מסלול מובנה
א' 1231.2413.04 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ג 18:30-15:45 405 רקנאטי
א' 1231.2211.03 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר לוי דינו
ג 21:30-18:45 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2210.04 כלכלת עסקים שיעור ד"ר חודור מיכל
ו 10:45-08:00 203 דן-דוד
א' 1231.2210.40 ת' לקב' 04 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 12:15-11:00 203 דן-דוד
א' 1231.2211.40 ת' לקב' 04 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' פלמון נועה
ו 13:45-12:30 203 דן-דוד
ב' 1231.2410.04 ניהול המימון שיעור פרופ' ליאנדרס יבגני
ג 18:30-15:45
ב' 1231.2213.04 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר קריל יעל
ג 21:30-18:45 מחצית I
ב' 1231.2214.04 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ג 21:30-18:45 מחצית II
ב' 1231.2321.04 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2321.40 ת' לקב' 04 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2410.40 ת' לקב' 04 - ניהול המימון תרגיל ו 13:45-12:30
ק 1231.2322.04 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ג 18:30-15:45
ק 1231.2416.04 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר לוין-גבע הילה
ג 21:30-18:45
ק 1231.2412.04 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ו 10:45-08:00
ק 1231.2411.04 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור מר קרן גיא
ו 13:45-11:00
כיתה 5
MSc טכנולוגיה ומערכות מידע
א' 1231.2411.42 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' ספיבק לירון
ב 18:30-15:45 301 דן-דוד מחצית I
א' 1242.3272.42 היבטים עסקיים של ניסויים דיגיטליים שיעור מר קרן גיא
ב 18:30-15:45 301 דן-דוד מחצית II
א' 1242.2201.42 פיתוח ושילוב מערכות ויישומים שיעור ד"ר רוט עידן
ב 20:00-18:45 105/6 רקנאטי
א' 1242.2203.42 מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית שיעור ד"ר שמר יצחק
ב 21:30-20:15 404 רקנאטי
א' 1231.2211.42 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ו 10:45-08:00 110 דן-דוד
א' 1231.2322.42 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר חודור מיכל
ו 12:15-11:00 110 דן-דוד
א' 1231.2211.24 ת' לקב' 42 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' הרפז שיר
ו 13:45-12:30 110 דן-דוד
ב' 1231.2210.42 כלכלת עסקים שיעור גב' עופר גליה
ב 18:30-15:45
ב' 1231.2413.42 ניהול השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
ב 21:30-18:45
ב' 1231.2210.24 ת' לקב' 42 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ו 09:15-08:00
ב' 1231.2416.42 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ו 10:45-09:30
ב' 1242.3213.42 ניהול פרויקטים טכנולוגיים שיעור מר אברהמי נתן
ו 13:45-11:00 303 רקנאטי מחצית I
ב' 1231.2412.42 ניהול התפעול שיעור ד"ר שמיר נועם
ו 13:45-11:00 מחצית II
כיתה 6
MSc ניהול פיננסי, התנהגות ארגונית, ניהול השיווק
א' 1231.2322.06 אסטרטגיה למנהלים שיעור פרופ' שפיגל יוסי
ג 18:30-15:45 002 דן-דוד מחצית I
א' 1231.2412.06 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ג 18:30-15:45 002 דן-דוד מחצית II
א' 1231.2211.06 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור מר זאבי יואב
ג 21:30-18:45 002 דן-דוד
א' 1231.2211.60 ת' לקב' 06 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 09:15-08:00 302 דן-דוד
א' 1231.2321.60 ת' לקב' 06 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל רו"ח שמעון נגה
ו 10:45-09:30 302 דן-דוד
א' 1231.2321.06 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר לוי שי
ו 13:45-11:00 302 דן-דוד
ב' 1231.2214.06 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר קריל יעל
ג 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2411.06 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר ענבר יעל
ג 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2210.06 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ג 21:30-18:45
ב' 1231.2410.06 ניהול המימון שיעור ד"ר לוי ארז
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2410.60 ת' לקב' 06 - ניהול המימון תרגיל ו 12:15-11:00
ב' 1231.2210.60 ת' לקב' 06 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 13:45-12:30
ק 1231.2413.06 ניהול השיווק שיעור ד"ר סצ'י-שאנן רינת
ג 18:30-15:45 המשך ביום שישי
ק 1231.2416.06 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר יהב שנברגר ענבל
ג 21:30-18:45
ק 1231.2413.06 ניהול השיווק - המשך שיעור ד"ר סצ'י-שאנן רינת
ו 10:45-08:00 המשך מיום שלישי
ק 1231.2213.06 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
ו 13:45-11:00
כיתה 7
MBA בשילוב זום
א' 1231.2321.07 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור פרופ' אמיר אלי
ד 18:30-15:45 זום -
א' 1231.2322.07 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר חודור מיכל
ד 20:00-18:45 זום -
א' 1231.2321.70 ת' לקב' 07 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ד 21:30-20:15 זום -
א' 1231.2214.07 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור ד"ר אלדור ליאת
ו 10:45-08:00 303 דן-דוד מחצית I
א' 1231.2213.07 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור פרופ' טוקר שרון
ו 10:45-08:00 303 דן-דוד מחצית II
א' 1231.2413.07 ניהול השיווק שיעור פרופ' עין-גר (עינן) דנית
ו 13:45-11:00 405 רקנאטי
ב' 1231.2210.07 כלכלת עסקים שיעור ד"ר שני עדי
ד 18:30-15:45
ב' 1231.2211.07 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור ד"ר יאור עינת
ד 21:30-18:45
ב' 1231.2411.07 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור גב' רבינוביץ חן
ו 10:45-08:00 מחצית I
ב' 1231.2412.07 ניהול התפעול שיעור ד"ר שמיר נועם
ו 10:45-08:00 מחצית II
ב' 1231.2211.70 ת' לקב' 07 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2210.70 ת' לקב' 07 - כלכלת עסקים תרגיל מר ברכה דולב
ו 13:45-12:30
ק 1231.2410.07 ניהול המימון שיעור ד"ר לוי ארז
ד 18:30-15:45 המשך ביום שישי
ק 1231.2416.07 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר לוין-גבע הילה
ד 21:30-18:45
ק 1231.2410.07 ניהול המימון - המשך שיעור ד"ר לוי ארז
ו 10:45-08:00 המשך מיום רביעי
ק 1231.2410.70 ת' לקב' 07 - ניהול המימון תרגיל ו 13:45-11:00
כיתה 8
MBA בשילוב זום
א' 1231.2411.08 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר זלמנסון ליאור
ד 18:30-15:45 זום - מחצית I
א' 1231.2412.08 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
ד 18:30-15:45 זום - מחצית II
א' 1231.2321.08 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור פרופ' אמיר אלי
ד 21:30-18:45 זום -
א' 1231.2210.80 ת' לקב' 08 - כלכלת עסקים תרגיל גב' לב עדי
ו 09:15-08:00 205 דן-דוד יינתןבאמצעות זום
א' 1231.2210.08 כלכלת עסקים שיעור פרופ' יחזקאל ירון
ו 12:15-09:30 205 דן-דוד
א' 1231.2321.80 ת' לקב' 08 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 13:45-12:30 205 דן-דוד
ב' 1231.2214.08 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
ד 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2213.08 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר חן שושי
ד 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2413.08 ניהול השיווק שיעור ד"ר עמית אלינור
ד 21:30-18:45
ב' 1231.2211.08 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור גב' אפוטה-שפר נטלי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2322.08 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2211.80 ת' לקב' 08 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 13:45-12:30
ק 1231.2416.08 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר בר-גיל שגית
ד 18:30-15:45
ק 1231.2410.08 ניהול המימון שיעור ד"ר לוי ארז
ד 21:30-18:45 המשך ביום שישי
ק 1231.2410.80 ת' לקבוצה 08 - ניהול המימון תרגיל ו 10:45-08:00
ק 1231.2410.08 ניהול המימון - המשך שיעור ד"ר לוי ארז
ו 13:45-11:00 המשך מיום רביעי
כיתה 9
MBA יזמות וחדשנות
א' 1231.2410.64 ניהול המימון שיעור פרופ' וואהל אבי
א 18:30-15:45 303 רקנאטי
א' 1231.2411.64 ניהול טכנולוגיה ומידע שיעור ד"ר רוט עידן
א 21:30-18:45 303 רקנאטי מחצית I
א' 1231.2412.64 ניהול התפעול שיעור פרופ' אביב יוסי
מר טריגר לואיס
א 21:30-18:45 252 רקנאטי מחצית II
א' 1231.2410.46 ת' לקב' 09 - ניהול המימון תרגיל מר שרוי שניר
ו 09:15-08:00 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2211.64 מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול שיעור גב' אפוטה-שפר נטלי
ו 12:15-09:30 104-אולם ליאון רקנאטי
א' 1231.2211.46 ת' לקב' 09 - מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול תרגיל גב' גור אריה ענבל
ו 13:45-12:30 104-אולם ליאון רקנאטי
ב' 1231.2214.64 ניהול אנשים ומערכות - מאקרו שיעור פרופ' יחזקאל אורלי
א 18:30-15:45 מחצית I
ב' 1231.2213.64 ניהול אנשים ומערכות - מיקרו שיעור ד"ר שגיב תמר
א 18:30-15:45 מחצית II
ב' 1231.2413.64 ניהול השיווק שיעור גב' ידין דינה
א 21:30-18:45
ב' 1231.2210.64 כלכלת עסקים שיעור פרופ' אטר איתי
ו 10:45-08:00
ב' 1231.2210.46 ת' לקב' 09 - כלכלת עסקים תרגיל מר לוזון פבריס
ו 12:15-11:00
ב' 1231.2322.64 אסטרטגיה למנהלים שיעור ד"ר נחום נורית
ו 13:45-12:30
ק 1231.2321.64 דיווח כספי ובקרה בארגונים שיעור ד"ר שרוני איתי
א 18:30-15:45 המשך ביום שישי
ק 1231.2416.64 מדע הנתונים למנהל עסקים שיעור ד"ר לוין-גבע הילה
א 21:30-18:45
ק 1231.2321.46 ת' לקב' 09 - דיווח כספי ובקרה בארגונים תרגיל גב' אלוש רוני
ו 10:45-08:00
ק 1231.2321.64 דיווח כספי ובקרה בארגונים - המשך שיעור ד"ר שרוני איתי
ו 13:45-11:00 המשך מיום ראשון
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>